Nyheter

Thomas omvaldes till KD-ordförande

Nyheter Kristdemokraterna i GGVV samlades gemensamt i Gnosjö församlingshem för årsmöten och för att lyssna på Magnus Berntsson, KD:s utrikespolitiska talesperson och där Thomas Axelsson omvaldes… 

Magnus Berntsson berättade om sina besök i Ukraina och Israel. Mikael Bäckström, länets toppkandidat i EU berättade sin syn på EU:s jordbrukspolitik och Camilla Rinaldo Miller, berättade om vad som pågår på riksplan. 

 På årsmötet omvaldes Thomas Axelsson som ordförande och Nicklas Nordqvist till vice ordförande. Styrelseledamöter är Elisabet Blom, Jenny Larsen, Tiina Karlsson, Christer Sanden och Jan-Eric Victor. Ersättare är Peter Jahnsén och Philip Bohman. Till valledare för EU-valet valdes Philip Bohman.

Årsmöte för KD i GGVV  [1/5]

Robin Ahlnér var ordförande för årsmötet  [2/5]

Kristdemokrater i GGVV  [3/5]

Jenny Larsen, Philip Bohman och Christer Sanden  [4/5]

Robin Ahlnér, Christer Sanden och Tiina Karlsson  [5/5]

Uttalande antogs ”Med För Vaggeryds kommun” utifrån KD:s nya familjepolitiska program. 

Vilka förutsättningar som ges i början av livet har stor betydelse för hur det senare kommer att gå. Trygga familjer ger trygga barn och det är i familjen som goda värderingar formas och förs vidare mellan generationer. Familjen är samhällets minsta och viktigaste gemenskap. Politiken ska inte styra det som kan och bör bestämmas inom familjen själva. Familjen och barns tid med sina föräldrar är grundläggande för ett tryggt och stabilt samhälle: trygga familjer ger trygga barn.

Många föräldrar tärs idag av stress för att få ihop livspusslet, både vad gäller ekonomi och tid. Att lätta på den stressen är till gagn både för alla föräldrar, deras barn och i förlängningen därmed för hela samhället. Dessutom innehåller KD:s familjeprogram en rad ytterligare åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetet för barn med olika typer av behov av stöd. Både rörande socialtjänst, skolan och inom barn och ungdomspsykiatrin finns förslag på förstärkningar. Det, plus de ökade incitamenten för föräldrar att ha mer tid tillsammans med sina barn, gör det därför svårt att bedöma den långsiktiga nettokostnaden för det nya familjepolitiska programmet som KD tagit fram – i förlängningen kan det snarare bli en vinst även samhällsekonomiskt.

Med vår KD-politik skall familjer känna sig trygga och mår bra, vilket ger trygga barn. Detta är ett löfte som vi vill ge våra invånare i vår kommun.

Källa: Pressmeddelande från KD Vaggeryds kommun

Fotnot: Har din förening haft årsmöte? Skicka in bild och text till redaktionen@skillingaryd.nu

Thomas omvaldes till ordförande för KD i Vaggeryds kommun. Foto: Sara Mejving

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *