Begravningar/Avlidna

Thorbjörn Fälldin är död – Annie Lööfs minnesord

Thorbjörn Fälldin är död – Annie Lööfs minnesord

Begravningar/Avlidna Annie Lööf från Värnamo presenterar tillsammans med partisekreterare minnesord över tidigare Centerledaren Thorbjörn Fälldin.

Thorbjörn Fälldin var en av 1900-talets främsta politiska ledare i Sverige. Han bröt ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav och bildade den första borgerliga majoritetsregeringen sedan demokratins genombrott i Sverige. Som partiledare 1971–1985 ledde han Centerpartiet till de främsta valframgångarna någonsin.

Han föddes den 24 april 1926 och växte upp på en gård i Högsjö i Ångermanland. Uppväxten präglades av lantbrukarnas hårda villkor och tidvis av motsättningar mellan människor i Ådalen. Han fick skjuta på sina skolplaner i samrealskolan för att han behövdes på gården när pappan blev sjuk.

Som tonåring började han engagera sig alltmer i SLU, ”det goda kamratskapets förbund”. 1950 blev han vald som ordförande i SLU-distriktet. Det politiska genombrottet kom i nyvalet 1958, det första och segerrika valet under partinamnet Centerpartiet, då Thorbjörn Fälldin blev invald i riksdagen, i andra kammaren.

På partistämman i Borlänge 1969 blev han vald till förste vice partiordförande efter en klar seger i voteringen mot Johannes Antonsson. Två år senare utsågs han till att efterträda Gunnar Hedlund som partiledare av en enig riksstämma i Halmstad.

Svensk politik kom under 1970- och 1980-talen att i hög grad färgas av kampen mellan Thorbjörn Fälldin och Olof Palme. Särskilt minnesvärd är duellen i Scandinavium inför valet 1976 och debatten i Kalmar inför valet 1982. Efter båda dessa debatter framstod Fälldin som klar segrare. Han är den enda svenska politiker som har blivit statsminister efter att ha besegrat Olof Palme, och dessutom i två på varandra följande riksdagsval.

De två absolut bästa valresultaten för Centerpartiet har uppnåtts under Thorbjörn Fälldins ledning; 25,1 % i riksdagsvalet 1973 och 24,1 % i valet 1976. Han var en fenomenal valspurtare. Under valåret 1976 ökade Centerpartiet med 4,5 % jämfört med en opinionsmätning under våren, och under 1982 med 6,5 % jämfört med opinionen i början av året. Efter valet 1976 kunde Thorbjörn Fälldin för första gången titulera sig Sveriges statsminister. Thorbjörn Fälldin var Sveriges statsminister i tre regeringar 1976–1978 och 1979–1982.

Det var ingen lätt uppgift som den nya regeringen hade 1976. Socialdemokratiska regeringar hade höjt skattetrycket i en rasande takt. Inflationen var skyhög, bl a till följd av oljekris och mycket höga löneavtal. Nya lagar medförde en trögare och mer reglerad arbetsmarknad. Flera branscher hade stora problem. Därtill fanns LO:s och socialdemokraternas planer på att börja socialisera näringslivet genom löntagarfonder.

Thorbjörn Fälldins regeringar bröt skattehöjarpolitiken och genomförde en stor skattereform.
Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna ökade antalet sysselsatta med 150.000 personer mellan 1976 och 1982. De första programmen för att få en mer effektiv offentlig sektor genomfördes, och planerna på socialisering lades på hyllan.

Energipolitiken och kärnkraften var dominerade frågor under 1970-talet. Centerpartiet hade som enda parti tagit kärnkraftens risker på allvar, och Thorbjörn Fälldin hade ett starkt personligt engagemang i frågan. Den var dock inte lätt att hantera i en regering där de andra koalitionsparterna hade motsatt uppfattning.

Till slut gick kärnkraftsfrågan till en folkomröstning 1980. Flera decennier efteråt kan vi se hur mycket Thorbjörn Fälldins insatser för energipolitiken har betytt. Vi har fått fram en klar ambition att göra kärnkraften till en parentes, starkt fokus på kärnsäkerhet, stora satsningar på energisparande och omfattande utveckling av förnybar energi.

Thorbjörn Fälldin lyfte tydligt fram kvinnor i politiken. Den regering som bildades 1976 hade fem kvinnor som ministrar, fler än den tidigare socialdemokratiska regeringen. Han utsåg Karin Söder som första kvinna till Sveriges utrikesminister.

Som statsminister styrde han Sverige med ett mycket jordnära perspektiv. Tjänstemän i kanslihuset fick snabbt stifta bekantskap med ”Ramviksmetoden”. Han ställde konkreta frågor om hur nya förlag skulle slå för taxiägaren i hans hemtrakt, för sågverket hemma och för en vanlig lantbrukare. Detta skulle visa sig vara ett viktigt redskap för att förhindra krångliga och byråkratiska lagar och regler.

När oron stod för dörren var Thorbjörn Fälldin en bestämd och trygg ledare. I oktober 1981 gick den sovjetiska ubåten U 137 på grund vid inloppet till Gåsefjärden utanför Karlskrona i Blekinge. I samband med detta upptäcktes radarskuggor som befarades vara sovjetiska fartyg på väg mot en fritagning. Beskedet från statminister Fälldin till ÖB kunde inte missuppfattas: Håll gränsen!

Thorbjörn Fälldin ändrade svensk politisk historia i grunden. Från kompakt socialdemokratisk dominans till maktskiften och politisk mångfald. Från ensidigt storskaliga lösningar på energifrågorna till mer av småskalighet och förnybar energi. Från ständiga skattehöjningar och kostnadsökningar till omprövningar och sparande. Dessutom hade han ett vardagsnära, lokalt förankrat sätt att både föra Centerpartiet till stora framgångar och att styra en hel nation.

Thorbjörn Fälldin har betytt oändligt mycket. För Sverige, världen, för sin hembygd. För sitt jordnära och värderingsstyrda ledarskap, för sitt engagemang och sin trygghet. Sveriges statsminister i en orolig omvärld i en svår tid. En av 1900-talets främsta politiska ledare.

Thorbjörn Fälldin somnade in i hemmet den 23 juli 2016. Närmast sörjande är hustrun Solveig och de tre barnen med familjer.
Annie Lööf , partiledare (C)
Michael Arthursson, partisekreterare (C)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *