Nyheter

Tidiga åtgärder i elevernas matsal

Nyheter Den 25 mars lämnade Folkhälsomyndigheten nya direktiv vad gäller serveringar runtom i landet. Hur är det i förskolebarnen och elevernas matsal i vår kommun? Fler vuxna, längre lunchrast och Hjortsjöskolans högstadieelever äter på Fenix bland annat

Arkivfoto

Kommunens skolor och förskolor införde redan den 17 mars nya direktiv när det gäller serveringarna i matsalen.

– Serveringsredskapen byter vi ut regelbundet under serveringstiden, minst var 20;e minut, och vi påminner alla matgäster att tvätta händerna innan de äter. Vi har sett över matsedeln och maträtter/livsmedel som barn och elever, i vanliga fall, äter med händerna till lunchen tas bort eller justeras. Vi tar heller inte emot några barnkockar i köken just nu, säger Therese Lundell som är kostchef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Följande information har lämnats från förvaltningen;

Vad innebär detta för barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun?
För vår del innebär detta att vi jobbar med åtgärder i vissa av våra restauranger med tanke på trängsel, långa köer och att matgäster ska kunna hålla avstånd mellan varandra. En förutsättning för att vi ska lyckas med detta är att vi jobbar verksamhetsöverskridande och att vi alla hjälps åt.

Kan vi fortsätta ha bufféservering för barn och elever?
Svar från Livsmedelsverket:
Ja. Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste man uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera.” samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Vilka åtgärder genomför vi i barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun för att uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift?

Hjortsjöskolan årskurs 7–9 äter lunch på Fenix restaurang
Restaurang Hjortsjö är barn- och utbildningsförvaltningens största restaurang. Varje dag serveras lunch till cirka 800 matgäster. För att minska på antalet matgäster på Restaurang Hjortsjö kommer Fenix restaurang att öppnas upp för Hjortsjöskolan årskurs 7–9. Denna åtgärd är planerad att genomföras från och med 31 mars.

Lunchservering förlängs
Ordinarie riktlinje är att lunch serveras mellan klockan 11.00–13.00. Under denna period då vi ska jobba för att ha färre elever i lokalen samtidigt ändras riktlinje för lunchservering till servering mellan klockan 10.30–13.00. För att få färre matgäster i restaurangen är en lösning att ha ett större tidsspann för servering av lunch. Ju färre elever som vistas i våra restauranger samtidigt desto bättre.

Fler vuxna i restaurangen
Vi uppmuntrar att fler vuxna närvarar i våra restauranger, både kökspersonal, lärare och annan personal på skolan. Det är av stor vikt att vi har vuxna i våra restauranger som kan hjälpa till att se över så att flödet fungerar bra utifrån långa köer och trängsel. Det kan finnas fördel med att en vuxen alltid står vid entrén för att släppa in barn/elever i restaurangen. Om det är möjligt finns det fördelar med att läraren som har lektionen innan lunch följer med klassen till restaurangen. Ju fler vuxna i våra restauranger som kan hjälpa till desto bättre. Om det är fler vuxna i restaurangen som deltar vid barnens måltid som vill smaka på maten än ordinarie tilldelning så genomförs detta utan extra debitering.

Arbetsuppgifter pedagogiskt deltagande vid barn/elevers måltid är oerhört viktig och extra viktig i den rådande situationen. Att de vuxna sitter med eleverna gör att det blir lugnare i restaurangen och risken för trängsel och köbildning kan minska om till exempel den vuxna kan släppa iväg ett bord i taget för diskinlämning.

Information till barn/elever
Det är av stor vikt att elever nås av denna information. Alla har ett ansvar i detta, både barn och vuxna. Med information ger vi barn/elever möjlighet att hjälpa till i detta. Det är lämpligt att detta lyfts i klassrummet med eleverna.

Taggar

Dela


1 reaktion på Tidiga åtgärder i elevernas matsal

Detta måste vara ett aprilskämt! På Hjortsjöskolan äter de yngre eleverna ALLTID 10:30 eftersom matsalen är underdimensionerad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *