Nyheter

Tidigare beslut om åtgärder vid Höga Bränna delegeras vidare

Nyheter På kommunstyrelsens sammanträdesbord fanns inriktningsbeslutet med gällande ”Skogliga åtgärder vid Friluftsgården” i Vaggeryd. 

Arkivbild tagen av Kåre Boberg

Det var 2019 som kommunstyrelsen beslutade att inga skogliga åtgärder får göras vid Friluftsgården, under utredningstiden, förrän kommunstyrelsen lämnat klartecken. Utredningstiden avsågs att bilda ett naturreservat vid platsen och då kunde ”skogliga åtgärder” försvåra utvecklingen av föreningens friluftsliv. 

De politiska mål och beslut som var kopplade till ovan beslut var att det genom en motion 2016 fanns ett förslag att bilda naturreservat både vid Friluftsgården, Grönelund och Bäckalyckan.

Ett samråd gjordes med tekniska kontoret som framfört att det är svårt att sköta området och göra de skogliga åtgärderna som behövs för att området fortsatt ska vara ett attraktivt friluftsområde ur skogssynpunkt. Tekniska kontoret har även önskemål om att öppna upp längs ängsmarkens kanter mot skogen för att bevara och utöka områden för slåtter. Tekniska kontoret anser också att det är svårt att sköta fornlämningarna som finns i området. Samråd har även skett med kultur- och fritidsförvaltningen som har fått frågan från Vsok om att anlägga en moutainbana inom området. Båda förvaltningarna på kommunkontoret anser det är svårt att bevilja en sådan anläggning då kommunstyrelsens beslut om förbud mot skogliga åtgärder gäller.  

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde informerade Kenth Williamsson (S) så här: 

– Det finns ett beslut att kommunstyrelsen ska ge okej till skogliga åtgärder. Det har varit lite känsligt men vi tycker inte att det ska hanteras via kommunstyrelsen längre. 

Gert Jonsson (M); 
– Det var ett inriktningsbeslut tidigare gällande ”Höga Bränna”. Nu lägger vi tillbaka ansvaret där det hör hemma. 

Thomas Axelsson (KD); 
– Det kommer att bli en stor diskussion kring tolkingen av detta. Nu verkar det som det är fritt fram att avverka och det uppskattas inte av vissa personer. Empartiet, som reserverade sig mot vårt beslut tyckte att beslutet var alldeles för stort. Han kommer att lyfta det här igen. 

Gert Jonsson (M); 
– Nu är det 2023 och vi tycker att tekniska nämndens politiker ska hantera det här. Det blir så krångligt att man måste ringa till oss i kommunstyrelsen först innan man plockar ned några grenar. Det här är en balansgång. Men det är lättare om en nämnd än två ska dela på ansvaret. 

Thomas Axelsson (KD);
– Som det ser ut nu har man absolut inte röjt här för att det ska bli stora, och starka, trädkronor. Det är för tätt och ekarna som är planterade kommer inte växa. Det här är inte professionellt skött. 

Gert Jonsson (M) avrundar skogsdebatten med ”Det är känd kunskap, Thomas. Planterar man ädelträ kan man inte gallra för sent. Vi förutsätter att den kunskapen finns hos tekniska nämnden”. 

Ansvaret föreslår därmed att lämnas över helt och hållet till tekniska nämnden. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *