Nyheter

Tilldelas pengar kan en hundrastgård bli verklighet

Nyheter Ett flertal medborgarförslag gällande hundrastgårdar har inkommit till kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har hanterat förslagen och kan hantera det men det är en pengafråga.

Läsarbild på Alfons

Tekniska nämnden anser inte att hundrastgårdar har högre prioritet än nuvarande ambitionsnivåer inom nämndens skattefinansierade ansvarsområden, men nämndens ordförande Jerry Karlsson (L) kan ändå se möjligheterna till kommunala hundrastgårdar.

– Vi ser att efter pandemin har hundägare ökat. Alla kan inte släppa sin hund i skog och mark och vi tänker på de äldre i centrum som inte kan ta sig utanför samhället. Vi förstår nyttan samtidigt som det här inte är en kommunal kärnverksamhet. Om kommunfullmäktige skjuter till pengar kan vi hantera det. Sist frågan var uppe landade den hos grannämnden kultur- och fritid och då var föreningsdrift ett av alternativen, menar Jerry Karlsson (L). 

Redan 2019 fanns det 1 819 registrerade hundar i kommunen och fler har det blivit i och med pandemin. Kommunala hundrastgårdar är inget lagkrav men det bedöms finnas en allmän efterfrågan och trenden att skaffa hund ökar. Hundrastgårdar är en service till medborgarna som är hundägare varpå ett utökat kommunalt åtagande behöver övervägas. 

I tekniska nämndens protokoll finns angivet att hundar ska vara kopplade på allmänna platser men i en anlagd rastgård kan hundarna springa fritt inom inhägnande. Enligt beräkningar tekniska kontoret har gjort bedöms en yta på drygt 1 000 kvadratmeter behövs och staketet ska vara 1,5 meter högt. Grindar för besökare och extra grindar för åtkomst med fordon vid skötsel och underhåll behövs. Tillgängligheten till rastgården är viktigt och att man ska nå rastgården via en gång- eller cykelväg, samt även ett fåtal parkeringsplatser inom gångavståndet, behövs. Om en kommunal hundrastgårdar ska angöras behövs ordningsregler för besökare upprättas och veckotillsyn och underhåll för att hålla rastgården i städat skick tillämpas. Prioriteringen behöver göras mot andra angelägna projekt. 

Kostnaden för att anlägga en hundrastgård är mellan 300 000 till 400 000 kronor och underhållet ligger på mellan 40 000 och 50 000 kronor om året. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Tilldelas pengar kan en hundrastgård bli verklighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *