Nyheter

Tillgänglighetspris tilldelas Lena Haraldsson

Nyheter Tillgänglighetsrådets första hederspris går till Lena Haraldsson, Skillingaryd, för hennes livslånga engagemang och insatser inom bland andra föreningen FUB –  för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Lena Haraldsson. Arkivbild

Motiveringen grunnar sig i att pristagaren har under många år balanserat behov, samhällsutveckling och dess mångsidiga krav som sker inom funktionsrättsfrågor genom att vara en röst och kunskapsbärare för de individer som har svårt att föra sin egen talan.

Från vardagliga enskilda aktiviteter som tipspromenader där alla kan delta utifrån sina förutsättningar, rörliga som kognitiva har Lena verkat i bakgrunden som en bärande röst i olika samverkan och dialogfrågor med kommun och myndigheter.

Kommunens motivering; Lena Haraldsson du är en sann förebild och eldsjäl som entusiasmerar föreningen och samhället på ett kreativt sätt så att alla får känna sig behövda utefter sina specifika förutsättningar, samtidigt som de får träffa nya kamrater under trygga former och där alla blir uppmärksammade!

Riktlinjer för prise

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021 att bifalla att Vaggeryds kommun instiftar ett tillgänglighetspris där allmänheten kan nominera personer, föreningar för sina insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Priset är till för att utveckla och förbättra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle för människors olika behov och förutsättningar. Främja ett samhälle där alla har samma möjligheter att vara delaktiga och det ska inte spela någon roll varifrån någon kommer eller om någon har en funktionsnedsättning.

Nomineringar till priser ska baseras på de 11 prioriterade områden som definieras i regeringens proposition 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.

Det kan handla om personer eller föreningar som aktivt arbetar med insatser inom viktiga områden som;

1. Arbete och försörjning
2. Utbildning
3. Transport
4. Bebyggd miljö och samhällsplanering
5. It, innovation och teknikutveckling
6. Hälsa
7. Social välfärd
8. Kultur, idrott och fritid
9. Konsument
10. Demokrati
11. Rättsväsende

Juryn utgörs av tillgänglighetsrådet.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Tillgänglighetspris tilldelas Lena Haraldsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *