Nyheter

Tillgänglighetsråd börjar ta form

Nyheter Kommunfullmäktige har beslutat att ett tillgänglighetsråd ska tas fram. – Vi har efterfrågat det här ett antal gånger, säger oppositionen.

Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) berättar via länk att tillgänglighetsrådets reglemente är på plats

Tillgänglighetsrådet har som övergripande uppgift att verka som ett samordningsorgan mellan företrädare för funktionsrättsorganisation och kommunens styrelse, nämnder och bolag och utgör inget självständigt beslut- eller beredningsorgan. Tillgänglighetsrådet kan agera som remissinstans i planeringsfrågor i kommunen där frågorna rör tillgänglighet.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde togs reglementet för tillgänglighetsrådet upp och snart är pusselbitarna på plats.

– Ja, det känns bra. Vi har efterfrågat det här ett antal gånger och vi har önskat att vi hade kunnat träffas och att det här skulle komma igång tidigare, menar Kenth Williamsson (S).

– Vi begriper så klart att det går inte att vänta till pandemin är över. När kommunfullmäktige beslutade om att vi skulle ha ett tillgänglighetsrådm, blev det här väldigt stort och yvigt och sådant arbetssätt kunde vi inte ha. Nu är arbetet igång, vi har haft första mötet och organisationerna kommer till tals också, kommenterar Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Tillgänglighetsrådet kommer att ligga under kommunstyrelsens ansvarsområde och sju verksamma organisationer ska, efter beslut i kommunstyrelsen, vara representerade i rådet. I reglementet finns angivet att ordförande i rådet ska vara kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska utses bland företrädarna för organisationerna. Tre sammanträden ska genomföras per år, enligt det nya reglementet.

Taggar

3 reaktioner på Tillgänglighetsråd börjar ta form

Vad hände med det ”Lokala handikapprådet” där företrädare från alla olika lokala handikapporganisationer satt med och fick göra sina röster hörda?

Gratulerar till eran handlingskraft. Det tidigare tillgänglighetsrådet lades ned för minst två år sedan. Motiveringen var: Det behövs inte för vi följer alla regler och bestämmelser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *