Nyheter

Tillsätt oberoende covid-19 granskning – lokalt i Vaggeryds kommun

Nyheter Läs Thomas Axelssons (KD) debattartikel här

Har vi gjort rätt, när vi hanterat våra sjuka inom vård och omsorg? Har samspelet mellan så kallade experter, regionen, riks etc. med vår kommun fungerat tillfredställande. Har vi i vår kommun skapat egna regler som försvårat en effektiv hantering. Finns det goda exempel, som vi tagit lärdom av?

Detta är frågor som delar oss just nu, och jag tror faktiskt åsikterna går tvärs rakt igenom de olika partierna och intressegrupperna.

Frågorna är många, och orsakar split, men framförallt tvivel mot våra ledare och ansvariga för våra verksamheter.

Frågorna måste ändå ställas, när vi nu behöver en samhällsgemenskap som allra bäst.

Med detta sagt, behöver kommunen tillsätta en granskning redan nu.

Vi har haft flera möten i kommunen, på olika nivåer, där även jag själv varit en del i detta. Vi har alla ett ansvar att utvärdera vårt agerande under denna pågående kris.

Ett genomgående tema har varit hur covid-19 rapporteras lokalt, både hur smittspridningen sett ut och hur man rapporterar antalet smittade inom olika lokala verksamhetsområden.

Känslan är att ryktesspridning varit stor bland allmänheten men även inom personalen. Det vill säga, information till personal, brukare och vårdnadshavare har inte varit optimal.

Kommunen tog ett bra initiativ att anställa vikarier och sommararbetare för att avlasta ordinarie personal som har gjort ett bra arbete. Med förundran ser man dock att denna personal tas in utan att ha testats för covid-19. Likaså hör man direkt från personalen att de inte informerats om att man fått in misstänkta fall av covid-19 på den avdelning man arbetar på.

Provtagningar och tester och då kanske kontinuerliga tester av personal och boende har inte utförts i den utsträckning som behövts.

Om nu detta är sant, så är detta inte acceptabelt om vi vill förhindra smittan komma in på våra enheter.

Man talar mycket om sekretess i samband med kommunikation till personal eller berörda personer. I de flesta fall är detta bra, men ibland används detta felaktigt för att dölja obekväma beslut, eller om resursbrist förekommer. 

Beredskap är en ständig lärandeprocess och därför är det lämpligt att utvärdera vårt agerande inför framtida händelser. Den här krisen kan bli långvarig, en andra våg kan bli aktuell. Därför behöves en granskning nu.

Jag hoppas fler partier ser detta behov.

Thomas Axelsson (KD)
Ordförande i KD ock ledamot i kommunstyrelsen

Taggar

Dela


14 reaktioner på Tillsätt oberoende covid-19 granskning – lokalt i Vaggeryds kommun

Jag noterar att ”Hubert” och ”Mattias” inte har svarat och tolkar deras tystnad som att det lagrum de hänvisade till inte existerar.

Vi har en revision i Vaggeryds kommun, revisionens uppgift är att granska att de beslut som fattas också verkställs. Vi kanske kan börja där?

Det mest nonchalanta är vi med anhöriga på boendet får 99 % läsa detta av Lotta Damberg i tidningen att 6 personer nu har corona på boendet ej av ansvarig för avdelning via telefon. Detta är enligt mig rent för illa.

Jag hoppas innerligt att ytterligare skattepengar ej läggs på detta – att granska. Lägg pengarna inom verksamheterna istället. På personalen.
Sedan skulle det vara märkligt om kommunen bedömde annorlunda än regionen, att kommunen började testa symtomfria personer på eget bevåg hej vilt medan denna grupp inte får testas alls i regionen och inom hälso- och sjukvård.

skolan försökte tysta ner att de hade smitta
med andra ord bad man barn att komma för att bli smittade barn smittar lika mycket som vuxna föräldrarna kanske jobbar inom äldrevården tänk på att paragrafryttare inte alltid är det bästa heder åt hen som stängde ner junedalsskolan 30% får inga symtom så det enda som hjälper är att testa

Bra initiativ.
Sanningen behövs. Sekretess är i de flesta fall tyvärr bara att dölja sanningen och visar på rädsla för verkligheten !!

Stig Svensson (SD)

Hubert och Mattias! Vilket lagrum föreskriver att man av sekretessskäl inte får berätta att man har covid-19 smitta på ”Solgläntans Äldreboende”, kanske inte ens berätta för anhöriga till vårdtagare? Men självfallet är det sekretess på att sprida information om att ”Pelle Pettersson på Solgläntans Äldreboende” har covid-19. Var vänliga berätta så jag kan lära mig något nytt!

Sekretess är lagstadgat. Tror inte du verkligen vill att sekretessinformation ska läcka ut till vem som helst.

Bra skrivet Thomas. Jag har också fått signaler om att testningen och information varit bristfällig. Ännu viktigare att nu ta tag i dessa frågor när smittan kommit tillbaka på våra boende.

Fredrik Nord (C)

Bra Thomas

Rak och tydlig information är alltid bäst, då blir det inget utrymme kvar för spekulationer.

Ken Frick (L)

Liksom man har tvångsplacerat personal inom kommunen från t.ex. BUN även utan att kolla om de bär på Covid-19 innan de kliver in i äldreomsorgen. Tycker även det är illa att tysta ned information kring fall av smittan.

Håller med 100%….Vi måste få information, vi måste kämpa tillsammans. Andra länder är bra på att informera, måste vi bli bättre på i Sverige. Vi måste sluta med ”lagom” nu för nu behöver vi så mkt info som möjligt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *