Nyheter

Tingsrätten avslår kommunens överklagande

Nyheter Miljö- och byggnämnden överklagade Länsstyrelsens beslut, till Växjö tingsrätt, då nämnden inte vill lämna bygglov till biltvättsanläggning på Oljeshejkarna Johnssons på Storgatan i Skillingaryd. Nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt.

Arkivfoto

Att göra en lång historia kort är inte helt enkelt men det är två år sedan miljö- och byggnämnden avslog Oljeshejkarna Johnssons ansökan om bygglov för biltvättsanläggning på fastigheten Skruven i Skillingaryd. Bolaget överklagade kommunens beslut till Länsstyrelsens, som nästa instans, och i sin tur, den 18 maj förra året, upphävde det överklagade beslutade och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

Miljö- och byggnämnden överklagade då beslutet till Mark- och miljödomstolen, som är nästa instans, där nämnden påvisade att ärendet handlar om planstridig åtgärd som inte är förenlig med planens syfte. I handlingarna från Tingsrätten finns att läsa att det råder enighet vad gällande byggnadskvarterets användning som ska vara bostadsändamål och att Länsstyrelsens hänvisning till Boverkets riktlinjer förefaller vara irrelevanta.

Mark- och miljödomstolen anser att genom en tolkning av planbestämmelserna från 1929 års plan med stöd av Kungliga byggnadsstyrelsens anvisningar kans slutsatsen dras att även andra ändamål såsom handel inryms i begreppet bostadsändamål. Det har även beviljats bygglov för bensinstation och bostadshus på fastigheten åren 1957 och 1958 och 1986 beviljades bygglov för nybyggnad av skärmtak, cisternpåfyllning samt vatten- och avloppsinstallation. Av dessa bygglov ser inte domstolen att miljö- och byggnämnden beviljat med stöd av dispens. Med hänsyn till detta bedömer mark- och miljödomstolen, likt Länsstyrelsen, att det inte strider mot stadsplanen att  uppföra en biltvättsanläggning på fastigheten och att miljö- och byggnämnden inte haft fog för att avslå ansökan om bygglov.

Nu är biltvättsanläggningen på miljö- och byggnämndens skrivbord igen.

Taggar

6 reaktioner på Tingsrätten avslår kommunens överklagande

Hoppas att det nu blir en självtvättsanläggning även i Skillingaryd, fattar inte varför kommunen sätter sig emot då man inte får tvätta hemma på gatan eller garageuppfarten…
Allt rätt att tvätta alla bilar på ett ställe och dessutom centralt = kommer bli välbesökt av många Skillingarydsbor, garanterat!

Politikerna borde fatta att det behövs en biltvätt i Skillingaryd när man inte får tvätta hemma. Här är nog problematiken att de har kämpat hårt i flera år för att klämma åt Oljeshejkerna Johnsson.

Man ska väl inte ha en tvätthall centralt? Finns ju hur mycket plats som helst ute vid Statoil å blir det en där så får ju bort lastbilarna som grisar ner.

Centralt,, är nog en bakåtsträvare som inte förstår att för ett samhälle ska växa behövs det handel centralt. En tvätt är ett steg åt rätt håll. Dessutom så ska vi tänka på miljön i alla avseenden och då är det väldigt mycket kortare att ta bilen centralt å tvätta i en anläggning som är miljögodkänd med alla medel än att köra långa sträckor.

Varför en tvätthall i ”centrum”, som oxå ligger vid en vid skola och sportarena?

Vi har bensinmackarna vid avfart till/från Skillingaryd (både norr och söder) där det finns yta/möjligheter att ha tvätthall vilket inte är ”långa sträckor” för att kunna ha en biltvätthall för att kunna tvätta, samt att då kan man utföra två flugor i en smäll, tvätta och tanka(miljötänk).

Bort med industri och tung trafik från ”centrum” och nära skolor, arena, butik och fram med mötesplatser för att kunna umgås. Att vi vill framstå som ett attraktiv ort, att det är välvårdat, vackert och att vi är måna om vår lilla stad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *