Nyheter

Tofteryds kyrka, prästgård och kyrkskola

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. 

Kyrkan
Den gamla 1700-talskyrkan var i början av 1830-talet i starkt behov av reparation. Häradsprosten i Tofteryd J Lagergren kämpade för en ny sockenkyrka, han hade ett starkt stöd av sin vän den välkände Växjöbiskopen Esaias Tegnér. 1835 påbörjades byggandet av den nuvarande kyrkan och den invigdes 1838 av biskop Esaias Tegnér. Sockenborna  var behjälpliga med arbete och gåvor. 1896 installerades 2 järnkaminer och på 1930-talet installerades ångvärmeledning från en värmepanna under skolhuset. 

Prästgården
Den gamla prästgården låg intill kyrkogårdsmuren på norrsidan. 1863 byggdes den nuvarande kyrkoherde-bostaden. Samtidigt flyttades den gamla tiondeboden till nya prästgården. Kyrkoherde Rendahl var mycket aktiv i kyrkoarbetet och älskade sin hembygd. Hans sockenkrönika över Tofteryds församling och dess historik är värdefull. Han var dessutom en av de första i socknen som köpte bil redan 1923  – en T-Ford. Garaget från 1923 står kvar vid prästgården. De senaste kyrkoherdarna som bodde i Tofteryd var A W Rendahl 1918-43 och den sista Ruben Bolmdal som bodde i Tofteryd från 1943 till 1953 då han flyttade till Skillingaryds nya prästgård.

Kyrkstallarna
Det nuvarande kyrkstallet byggdes under 1920-talet och på gaveln på skollärarens gamla ladugård byggdes torrdass för skolbarnen (användes till 1968).

Kyrkskolan
I början av 1800-talet var barnundervisningen dåligt organiserad både vad det gällde lokaler och lärare. I Tofteryd bedrevs undervisning i gamla sockenstugan. 1886 byggdes ny sockenstuga med skolsal och 2 sockenstugor med en mindre lägenhet på övervåningen för folkskollärare och organisten. Den första skolläraren var Peter Sjödell  (1847-82) som förutom bostad även förfogade över ladugården  och lite mark som ligger vid kyrkstallarna. Joel Andersson kom till Tofteryd 1925. Han var folkskollärare, kantor, rektor och hembygdsforskare. Joel var en aktiv hembygdskämpe i Tofterydsbygden i hela sitt långa liv.1908 byggdes övervåningen ut till lärarbostad  med 4 rum o kök och lärarinnebostad 1 rum o kök samt trappuppgång på baksidan. Nedervåningen anpassades för skolsal, avklädningsrum , småskolesal och sockenstuga. Samtidigt byggdes brygghus som senare tillbyggdes för slöjdsal.1918 installerades elektriskt ljus och 1927 vatten och kloakledning för lärarbostaden och några år senare centralvärme.1968 genomgick skolhuset en storrenovering, hel källarvåning  med förskolesal, toaletter och modernisering av skolsalar och lärarbostäder.1999 köpte Tofteryds Bygdeförening skolhuset och 2010 såldes skolan till Lena och Mattias Toftgård, som byggt om huset till privatbostad och lägenheter.

Tofteryd och Hagshults hembygdsförening

Kyrkan. Foto 1936  [1/5]

Prästgården. Foto 1941  [2/5]

Kyrkskolan. Foto Kjell Boberg 2015.  [3/5]

Kyrkstallarna. Foto Kjell Boberg 2015.  [4/5]

  [5/5]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *