Nyheter

Tog fel kabel – bygge försenas ett år

Nyheter Om tre månader skulle arbetet med att fjärrstyra det så kallade Y:et i Småland vara färdigt. Därmed skulle det gamla systemet med manuell tågklarering äntligen kunna bytas ut. Men så blir det inte. Läs lokförarens blogg.

Arkivfoto. Tåget stannar vid Hörle station

Hela projektet har försenats eftersom en entreprenör grävt ned fel sorts kabel. Arbetet måste nu göras om från början. Interna uppgifter inom Trafikverket gör gällande att fjärrstyrningen blir ett år försenad. ”Detta är en totalentreprenad där en entreprenör utför arbetet utifrån våra krav och föreskrifter. Trafikverket har undersökt den nedlagda kabelns prestanda och eftersom vi anser att kabeln inte håller den standard som krävs har vi beslutat att den ska bytas”, säger Trafikverkets projektledare Anders Jonsson till bloggen.

Y:et omfattar sträckorna Värnamo-Vaggeryd-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö. Totalt har Trafikverket satsat 275 miljoner kronor på den upprustning som skulle stått färdig vid tidtabellskiftet i december. Projektet omfattar inte bara fjärrstyrning av de båda järnvägssträckorna, utan också nya mötesspår i Hörle och Båramo, som också får en ny anslutning till terminalen, samt hastighetshöjning till 140 kilometer i timmen mellan Skillingaryd och Värnamo. Förseningen kommer naturligtvis att medföra flera miljoner kronor i extrakostnader. Vem som ska bekosta detta är ännu inte utrett. ”Det är i nuläget för tidigt att veta när arbetet, både med kabelbytet och de övriga förbättringsåtgärderna, kan vara klart och hur kostnaderna för bytet kommer att fördelas. Oberoende av ovanstående försening börjar arbetet med nya broar och parallellvägar att lida mot sitt slut och öppnar inom kort”, säger Anders Jonsson.

Ansvarig entreprenör för upprustningen av Y:et är företaget Eitech. Bloggen har sökt flera företrädare för Eitech, men ingen har velat svara på frågan hur detta grova misstag har kunnat begås. En person med viss insyn som bloggen talat med misstänker dock att en del av problemen kan härledas till själva totalentreprenaden. ”När det gäller en vanlig utförandeentreprenad får byggföretaget en säkerhetsgranskad bygghandling att jobba utifrån, men i en totalentreprenad tar företaget själva fram den handlingen och granskar den. Det är också upp till totalentreprenören att ta fram projekt- och byggkostnad. Fördelen med detta är att bygget kan komma igång snabbare. I nästan alla totalentreprenader påbörjas byggnationen på förhandskopior för att spara tid, men det finns ju också risker. Jag tror att Eitech kan ha missbedömt komplexiteten i det här fallet, kanske har också kraven varit dåligt ställda från Trafikverkets sida.”

Ungefär tolv personer är idag sysselsatta med tågklareringen längs de båda sträckorna. Först för ett par veckor sedan fick de besked om förseningen och att deras tjänster kommer att behövas även nästa år. Flera av dem hade då redan sökt nya jobb, bland annat andra tkl-tjänster inom Trafikverket. Detta tillsammans med ökad trafik och andra bevakningstider ställer till problem. ”Ja, det ser ut att bli ganska ansträngt i T18. Vi tittar på lite olika alternativ för tillfället. Med samma bevakning som idag så hade vi nog kunnat dra runt det, men nu blir det tufft. Generellt sett finns det heller inget överskott av tågklarerare, snarare tvärtom, det är brist på dem”, säger Göran Cronholm, sektionschef på Trafikverket.

Mer intressant bloggläsning från lokföraren här

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *