Nyheter

Tomterna bör anpassas för parkering

Nyheter Vid senaste sammanträdet med tekniska utskottet beslutades om ett remissvar angående nya detaljplanen vid utökningen av Västra Strand i Vaggeryd.

Arkivfoto från Västra Strand

I december skickades samrådet ut, från kommunstyrelsen, för synpunkter och nu har tekniska utskottet tyckt till om detaljplanen vid utökningen av Västra Strand i Vaggeryd.

Ur teknisk synpunkt kan alternativ vara att ta bort alla vändplaner i södra delen genom att utnyttja befintligt vägnät och då kan även södra utfarten till Bondstorpsvägen tas bort. Utskottet vill att gång- och cykelvägen tas med i detaljplanen och att området ska säkras för eventuella skyfall.

För att inte få ökade driftskostnader för tekniska kontoret vill man minska volymen på instängda mindre grönytor och att man kan utöka vissa tomtmarker istället i norra delen av detaljplanen när utskottet tittar på gatustrukturen.

Besim Matoshi (S) föreslår att tomtstorlekarna generellt i kommunen, inte bara vid Västra Strand, behöver anpassas för att möjliggöra att kunna parkera sin egen bil vid sin fastighet. Förslaget från Besim Matoshi (S) bifölls av utskottets ledamöter.

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *