Nyheter

Torget ska räddas

Nyheter Detaljplanen Skänkelund är ute på samråd och kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade planen vid senaste sammanträdet.

Fastighetsägaren till Skänkelund 1 inkom i november 2018 med ansökan om att möjliggöra byggnation av 18 lägenheter inom fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2019 gav kommunledningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan.

Östra Torget och intilliggande fastighet Dalhem 1 är är utpekade för bostadsändamål i översiktsplanen.

– Äntligen säger jag. Nu lämnar vi ifrån oss och vi har räddat torget. Det har varit en diskussion om parkeringsmöjligheterna som säkert kommer i remissvaret. Det man lyssnat på är den breda politiska viljan att torget är viktigt. Utgångspunkten ska vara att torget ska bli kvar och det ska vara en levande plats, säger Ulf Abrahamsson (C) vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det här har varit en svår nöt att knäcka. Det finns många synpunkter vad gäller torget i Vaggeryd. Tjänstemännen har tänkt nytt och kommit med andra infallsvinklar, menar Kenth Williamsson (S) oppositionsråd.

Detaljplanen är ute på samråd för att synpunkter ska inlämnas fram till 17 november.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *