Nyheter

Trafiksäkerhetsprogram fastställt

Nyheter I maj månad antog tekniska nämnden trafiksäkerhetsprogrammet för 2019 - 2023

Arkivbild

Trafiksäkerhetsprogrammet gäller för mandatperioden och är framtaget i samverkan med bland annat barn- och ungdomsförvaltningen, räddningstjänsten, andra kommuner, polisen och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Programmet ska leda till förbättrad säkerhet och tillgänglighet i trafiken.

När programmet arbetades fram tog man hänsyn till ett antal faktorer som påverkar säkerheten. Ett antal olika faktorer fanns med i arbetet bland annat hastighet, nykterhet, användning av cykelhjälm och drift och underhåll av gatorna.

I programmet finns ett antal konkreta punkter som man ska arbeta med kommande år och som exempel kan nämnas kontinuerlig utbildning och information i skolorna. Reflexutdelning i skolorna, pensionärsföreningar med flera vid förfrågan. Ett annat område handlar om att minska antalet halkolyckor genom att prioritera centrala gång- och cykelvägar. Dessutom ska det tillhandahållas sand för boende att sanda vid sina bostäder. Viktigt i det sammanhanget är att gruset sopas upp på våren för att minska olycksrisken.

Ytterligare åtgärder är att arbeta med säkra passager, fasa ut överflödiga övergångställen och att bygga minst 500 meter gång- och cykelväg varje år.

Dessutom vilar allt arbete på nollvisionen som innebär en vision där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken.

Under perioden 2011-2016 inträffade totalt 278 trafikolyckor i Vaggeryds kommun. Detta resulterade i 8 döda, 10 allvarligt skadade, 55 måttligt skadade och 185 lindrigt skadade.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Trafiksäkerhetsprogram fastställt

Asfaltera sista sträckan av cykel- och gångbanan från hundklubben till Powers lager. Bedrövligt som det är nu.

Låter bra men en liten undran varför cykelvägen från hundklubben fram till Power inte är asfalterad vägen är ju ganska smal så det känns inte så tryggt att hålla till där

Fasa ut överflödiga övergångställen? Måla ut zebralinjerna så folk vet vart det är lämpligt att passera istället! Vi är ingen storstad som en del tycks tro…

Det skulle vara av intresse att veta hur många döda och skadade som är relaterade till E 4 an som går genom kommunen.
Dessa olyckor tycker inte jag ska belasta kommunen.
Där är det transportstyrelsen och trafiksäkerhetsverket som har ansvaret eller?
Mvh: Stern

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *