Nyheter

Trafiksituationen i Vaggeryd ska lösas

Nyheter En motion som är inskickad av SD i juni för tre år sedan kan nu nå fram till ett svar gällande trafiksituationen i centrala Vaggeryd. Det sedan kommunstyrelsen fått ”gilla läget” med tekniska nämndens förslag som inte görs om ytterligare.

Här ska passage, tillika farthinder, byggas. Arkivfoto; Martina Ojala

I juni 2019 lämnade SD in en motion gällande förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum. Motionen har sedan dess studsat mellan tekniska nämnden, kommunstyrelsens arbetsutsskott och kommunledningskontoret några gånger och flera förslag har lämnats. 

Tekniska förvaltningen har tagit fram två möjliga lösningar gällande trafiksituationen i centrala delar av Vaggeryd. En av dem är av bättre karaktär: passage/farthinder närmast Karlavägen, eftersom den tar hänsyn till gång- och cykelvägstrafiken från Karlavägen mot Storgatan. Förslaget blev ett beslut i oktober 2020 och ändringen beräknas kosta 260 000 kronor att genomföra. Tekniska nämnden har även beslutat att det skulle sökas medel från Trafikverket under förra året och att ändringen skulle utföras under året.

– Tekniska har informerat oss. Vi tyckte egentligen inte om det från början, men nu har tekniska tittat på det igen och vi tar beslut att trafiklösningen som redan är föreslagen gäller, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

Det som beslutades var att ett farthinder ska anläggas vid korsningen Karlavägen och Storgatan i Vaggeryd och att utformningen bedöms vara lämplig i centrummiljön och förväntas bidra med utökad trafiksäkerhet och trygghetsupplevelse för oskyddade trafikanter till och från Vaggeryds centrum. I tekniska nämndens information till kommunstyrelsen skriver nämnden att ett övergångsställe bör undvikas, då det upplevs som en falsk trygghet. 

Taggar

Dela


6 reaktioner på Trafiksituationen i Vaggeryd ska lösas

Minst två farthinder på Karlavägen behövs för att få ner hastigheten. Oroväckande då det passerar så mycket barn och äldre på denna vägen.
Svår framkomlighet med dessa parkerade bilar på höger och vänster sida. Både för utryckningsfordon och övriga.

När ni nu ser över trafiksituationen i centrum, passa då på att sätta parkeringsförbud på Frideborgsvägen, vid ICA-parkeringen. Parkeringen är så stor att alla får plats. Det står ofta bilar parkerade på båda sidor av vägen. Det är trångt.

Hej Henrik det blir precis tvärtom, för de gasar på för att hinna före andra bilar. Alltså blir hastigheten högre har själv varit med om detta och sett de ökar hastigheten så fort de får möte.

Tycker det är bra att folk parkerar så bilarna får sicksacka sig fram, för det tar ju ner hastigheten lite!
Detta kan vara Vaggeryds snabbaste gata och det är fullt med barn i husen och mängder av barn som förflyttar sig till IP på denna gata.

S-bo: Håller med. Ofta står det parkerade bilar på båda sidorna vilket gör det svårt att komma fram. Tänk då vad som skulle hända om det skulle blir utryckning och de behöver sicksacka sig fram alternativt inte komma förbi alls (som brandbilar)

Passa då på att sätta parkeringsförbud på hela Karlavägen innan det händer olyckor. Mycket trafik, morgon och eftermiddag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *