Nyheter

Tre hus på landsbygden fick tummen upp

Nyheter Att landsbygden är en populär plats att flytta till sågs även vid senaste miljö- och byggnämnden som gav positiva förhandsbesked till både Taglarp, Grohult och Håkansbygget… 

Norr om den här skylten gavs ett positivt förhandsbesked till ett hus

Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden konstaterar att det är fortsatt högt tryck för att etablera sig på landsbygden. Under senaste nämndsammanträde fanns tre ansökningar om att få bygga på landet, på politikernas bord och samtliga fick ett positivt förhandsbesked. 

Vid Håkansbygget var det egentligen ett tidigare förhandsbesked som gått ut och ett nytt beviljades. Där gällde förhandsbeskedet ett enbostadshus och garage där sökande har varit i kontakt med Sveaskog för att köpa till ytterligare mark till en av de två fastigheterna som berörs av förhandsbeskedet. 

I Grohult har sökande önskat att bygga ett enbostadshus där Länsstyrelsen bedömer att det inte är en biotopskyddad åkerholme. Marken har varit bebyggd för länge sedan och vägen till huset har funnits där länge så man har inte kunnat bruka hela vägen runt området. En anmälan om tillstånd för avloppsanläggning måste dock inlämnas till kommunala förvaltningen. 

I Taglarp inkom en ansökan om både enbostadshus och garage. Nämnden lämnar ett positivt förhandsbesked där Trafikverket har yttrat sig i att byggnaden inte får vara placerad 11 meter från väg 804 då det byggnadsfria avståndet ska vara minst 12 meter från vägområdet samt att myndigheten hade synpunkter om in- och utfarter till fastigheten vilket nämnden beaktar vid framtida bygglovsprövning. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *