Nyheter

Tre julmarknader planeras i kommunen

Nyheter – Tre ansökningar till julmarknader under december månad, kommenterar Kenth Williamsson (S) ordförande i tekniska nämnden när delegationsbesluten gicks igenom… 

Första julmarknaden är på söndag i Skillingaryd. Andra advent är det i Vaggeryd och tredje advent i Åker. Tre julmarknader i kommunen som har det har lämnats tillstånd till via delegation på tekniska förvaltningen. 

Som vi berättade i måndags var det lite oklart med polistillstånd till julmarknaden i Vaggeryd och kommunens klartecken gällande ansökan finns noterat att ”ansökan om tillstånd för julskyltning på i Vaggeryd 10 december”, alltså oklart var någonstans. 

Kenth Williamsson och Olof Sjöholm är dock eniga och menar att det är den ”allmänna platsmarken” som kommunen är tillståndsgivare till. 

I Skillingaryd gäller tillståndet för torget och i Åker är det ett tillstånd för offentlig tillställning, Åkers julmarknad. 

På kommunens hemsida finns information om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på allmän plats kräver tillstånd från polisen. Undantag från detta gäller den torghandel som sker med kommunens godkännande. Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ansvarar för att det råder god ordning vid tillfället. En allmän plats anges i kommunens detaljplaner och det finns särskilda regler för att få använda allmänna platser i en kommun. Ordningslagen reglerar allmän ordning och säkerhet på offentliga platser vid olika sammankomster och tillställningar. Det kan gälla för marknader, idrottstävlingar, demonstrationer, konserter med mera. Kommunens allmänna platser ska vara tillgängliga mötesplatser för både invånare och besökare, som ett extra uterum att träffas och umgås i. Allmänna platser är öppna ytor såsom torg, parker gator/vägar, trottoarer och gång- och cykelvägar. 

När 2022:års julskyltning på torget i Skillingaryd skulle arrangeras möttes eldsjälarna av att kommunen inte kunde lämna tillstånd på torget då söndagen inte var någon torghandelsdag, vilka var måndag till fredag 8–18 och lördagar 8–15. Ordförande för Skillingaryds intresseförening, Jörgen Johansson, fick dock snabbt ett polistillstånd och julskyltningen kunde vara på torget. 

Fotnot: I kommunens lokala ordningsföreskrifter anges tider för saluhandel på centralplan i Skillingaryd fortsatt för ovan nämnda tider och dagar samt att på begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, får tekniska kontoret besluta om försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *