Nyheter

Trispridningen fortfarande ett miljöhot

Trispridningen fortfarande ett  miljöhot

Nyheter Storbranden för mer än två veckor sedan har satt fingret på miljöskadorna i marken under Vaggeryd.

För miljö- och byggnämnden är sådana skador något som man ofta möter.
Vid senaste sammanträdet förbjöds en fastighetsägare att inrätta en bergvärmepumpsanläggning i fastigheten Trasten 1 i centrala Vaggeryd.
Anledningen är att fastigheten ligger inom det restriktionsområde som nämnden upprättade för drygt två år sedan.
– Om man borrar för en bergvärmeanläggning medför det risk för spridning av triföroreningar, säger miljö- och byggnämndens ordförande Johnny Wackt som pekar på  att det finns andra möjligheter än just bergvärme att ordna uppvärmningen.
Det är inte första gången trispridningen ”kommer upp till ytan”. I maj 2014 fick fastighetsägaren till fastigheten Skogsdal 13 i Vaggeryd av samma anledning inte installera bergvärme. Risken ansågs vara för stor att sprickor i begrundan skulle påskynda spridning av  trikloretylen.
Förekomsterna av tri i jorden under Östermo industriområde i Vaggeryd har länge varit kända. I maj 2012 informerades tekniska utskottets medlemmar om ”trihotet” i underjorden. Kommunens dåvarande VA-chef Björn Svensson ville få upp frågan till ”ytan” för att öka kunskaperna. Då konstaterades också att tri-förekomsten spred sig i päronform via lutningen på berggrunden som ligger åtta meter under sanden på Östermo men  återfinns på 16 meters djup vid kvarteret Tor.
Denna spridning anses ha fått ”skjuts” av de stora mängder  regnvatten som samlades upp på de de stora industrifastigheternas tak och de stora asfalterade ytorna kring Idrottsplatsen och industrierna där. Därför anlades dammar i kanten av Östermoskogen för att samla upp regnvatten från industrifastigheterna och avleda detta regnvatten österut mot Lagan.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *