Nyheter

Trögt med äldreomsorgslyftet

Nyheter Med anledning av coronapandemin infördes ett särskilt statsbidrag kallat äldreomsorgslyftet. Det infördes sommaren 2020 och har förnyats såväl för 2021 som 2022. Det ska ge personal inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig för att öka kompetensen och medverka till att personal stannar kvar

Vaggeryds kommun har beviljats statsbidrag som inte har använts fullt ut vilket innebär att de oförbrukade pengarna ska betalas tillbaka till staten. Enligt socialnämndens ordförande Ann-Chatrin Löfstedt har det varit svårt att få tillräckligt många att genomgå utbildningarna.

– Det är svårt i en liten kommun att få tillräckligt många intresserade, säger Ann-Katrin Löfstedt. Hon tillägger att det är svårt att hitta rätt målgrupp.

Enligt Liv Svensson som är ansvarig chef på socialförvaltningen är det 12 personer som går äldreomsorgslyftet just nu, några började hösten 2021 och några under vårterminen 2022. Det är 4 stycken som har hoppat av. Man räknar med att 5-10 personer kommer att påbörja äldreomsorgslyftet till hösten 2022.

Det hela går ut på att man erbjuder undersköterskor att utbilda sig på 25 procent av arbetstiden med full lön. Det finns ett antal utbildningsvägar som man kan få stöd för. Det kan vara att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningarna kan också kombineras med kurser i svenska språket. Vidare kan man få stöd för specialutbildningar som lyftteknik, demens, välfärdsteknink och kosthållning. Det erbjuds även möjlighet till att kompetensutveckling där man kan få specialistkunskaper inom ett antal områden. Enligt socialnämnden finns det inga sökande till detta då det handlar om distansutbildning. Utöver detta kan verksamhetschefer genomgå ledarskapsutbildningar på högskolenivå.

När året summeras vet vi utfallet på statsbidraget till äldreomsorgslyftet men allt pekar på att Vaggeryds kommun kommer att behöva betala tillbaka pengar till staten. Frågan är hur mycket?

Taggar

Dela


3 reaktioner på Trögt med äldreomsorgslyftet

Fler hade gått ut ut utbildningarna om man samtidigt hade fått se det i lönekuvertet. Det får man i andra branscher till exempel inom industrin där jag är verksam. Skillnad på mans- och kvinnoyrken tydligen.

Låt nattpersonalen få fler platser att söka, inte bara en som får chansen till erbjudandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *