Nyheter

Trygghet och tillit i äldreomsorg

Nyheter "Vi har tagit del av de senaste månaders debatt om äldreomsorgen med allt större förvåning". Läs här (KD);s insändare.

Från vänster; Thomas Axelsson, Jenny Larsen och Sofia Isaksson

Vi inom KD engagerar oss för en äldreomsorg där vi sätter fokus på  kvalitet och att det levereras vård på vårdtagarens villkor. Behoven av natt tillsyn har minskat, och att minska personalstyrkan är då en naturlig följd av detta. Anställdas säkerhet och trygghet och viktigt och en förutsättning är en god dialog mellan anställda och chefer, vi politiker har det yttersta ansvaret, men respekten och tilliten måste finnas mellan anställa och chefer i första hand.

En dålig arbetsmiljö  på grund av meningsskiljaktigheter mellan anställda och ledning måste lösas. Oavsett vad som är orsak till vad som rapporteras in är det hög tid att åtgärda eventuella missförhållande. Detta måste ske i samförstånd mellan arbetsgivare och anställda.

Personalen synpunkter är nog så viktiga här. De gör sitt bästa för sina brukare utifrån de förutsättningar som ges. Ändras förutsättningarna måste vi se över denna frågan igen. Allt för att ge en god, säker, värdig och respektfull vård.

Andelen skattebetalare kommer fortsätta minska i förhållande till de som behöver vård och omsorg på äldre dar. Vad vi vet enligt kommunens egna prognoser, kommer vårdbehovet öka med 44 % för gruppen 80+ inom de närmaste 10 åren. Detta kommer vara en stor utmaning för kommunen kommande år. När nu kommunen i det korta perspektivet på grund av minskad volym minskat personalstyrkan för bland annat nattpatrullen, bör socialnämnden snarast bedöma sin bemanning när behoven vänder uppåt igen. Om detta resulterar att man måste skjuta till mer pengar, bör detta lyftas fram snarast som ett extra budgetäskande.

Utmaningen framöver är därför att få resurserna att räcka och att se över möjligheterna för att klara dessa utmaningar. Flera har även kontaktat oss uttrycker att biståndsbedömningen har blivit restriktivare. Antalet besök och beviljade timmar minskar betydligt fastän vårdtagaren blir sämre. Vid bedömningar för särskilt boende, upplever många att de blir nekade till detta.

Med dessa ord sagda vill vi ge socialnämnden i uppgift att utreda följande;

– Att se över hantering av biståndsbedömning. Handläggare som hanterar detta skall inte bara följa SoL, utan ges möjlighet till att ge en generösare bedömning än vad dagens riktlinjerna medger. Handläggningstiden måste dessutom kortas.

– Att se över framtida behovet av bemanning inom äldreomsorgen i samverkan med nya tekniska lösningar.

Thomas Axelsson, Ordförande i KD och ledamot i Kommunstyrelsen
Jenny Larsen, KD, Gruppledare i Kommunfullmäktige
Sofia Isaksson, KD, Ledamot i Socialnämnden

Taggar

8 reaktioner på Trygghet och tillit i äldreomsorg

Kd. skriver att personalens synpunkter är nog så viktiga!Bra!
Anställdas säkerhet och trygghet är också Viktig skriver ni!Bra!
Att behovet av nattillsyn har minskat säger ni! en
Dessa indragningar som gjorts nyligen visar sig nu i fler larm på natten!
Eftersom ni själva skriver att Vårdbehovet kommer att öka med 44% inom 10 år Så är det enda rimliga att vi behåller nuvarande personalstyrka! Vilket skulle innebära: Tryggare/lugnare personal.Som går till jobbet med Stolthet och Arbetsglädje! Tuula Ingner

det finns färre vårdplatser på boenden och ni vill att de äldre ska bo hemma så länge som vanligt.
trycket på natten ökar mer och mer och varje vecka kommer det nya beslut om vårdtagare i samhället behöver hjälp. de tillsyner som blivit indragna larmar nu istället vårdtagaren och är orolig att inte någon varit där vilket medför längre tid att lugna ner dem.
tyvärr har det visat sig förr att den personal som dragits in inte tillsätts igen.

Sista meningen i KDS skrivelse:
Vad menas med tekniska lösningar? Robotar? Kameraövervakning?
När det gäller gamla och sjuka är det svårt spå pm framtiden! Vi vet hur många åldringar det finns om 10 år. Just ”idag” kan det anses lugnt men ”imorgon” kan allt ändras fullständigt! Att göra utredningar i dessa frågor måste anses hart när omöjligt!

Vad fint av KD att ställa sig på personalen sida. Men det är lite svårt att uppleva detta som annat än populism när Jenny internt över kaffet hörs uttrycka sig att ”de gamla struntar väl i om det är en eller två personer som kommer dit och tittar på dem?”

Att behovet av nattillsyn minskar är inte fakta. Det som görs är istället att beslut görs om och nattillsyner plockas bort för att möta budgetens nedskärningar. Socialförvaltningen levererar inte vård på vårdtagarens villkor längre – de levererar vård på femklöverns budgetvillkor.

De som bor hemma är i mer behov av vård och omsorg än tidigare, och det behovet kan inte mötas med att skära ner på personaltätheten. Om fler skall bo kvar i det egna hemmet behöver det finnas en grundbemanning som också är rustad för att utföra samma omvårdnad som på särskilt boende.

Jag hoppas att Jenny är medveten om att hemtjänsten åker hem till alla åldersgrupper från unga till gamla som är i behov av hjälp. Det kan handla om människor som är i livets slutskede, anhöriga som är oroliga och behöver stöd. Även akuta fall uppstår mer under nattetid så som hjärtinfarkt, fall och andra olyckor där ett besök kan ta väldigt lång tid i väntan på ambulans. Psykisk ohälsa ökar i Sverige så också i vår kommun. De besöken är viktiga och kan inte hastas förbi. Hoppas verkligen inte du har uttryckt dig så Jenny för då vet du inte vad du talar om. Hemtjänsten finns där för alla som behöver dem. Du kan vara 20,40,50 år. Läs på.

Vilken okunskap kära KD! (som vanligt) Antalet skattebetalare sjunker endast då människor dör!!
Pensionärer betalar nämligen också skatt, MYCKET SKATT och har så gjort i hela sitt liv! LÄS PÅ!

Vill också upplysa om (vilket inte alla känner till, för det talas aldrig om detta) att man betalar dyrt för Hemtjänst!! Alla pensionärer är nämligen inte fattiga som kyrkråttor. Skäms ni inte att framställa pensionärer som ”tärande”!! Vilken människosyn!!OM man nu godkänns för hemtjänst av en medicinskt okunnig tjänsteman, s k ”bedömare”.

Lämna ett svar till anställd Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *