Nyheter

Tummen ned för flera kommunala förslag

Tummen ned för flera kommunala förslag

Nyheter Ett antal motioner och medborgarförslag granskades vid kommunstyrelsens novembersammanträde.

För alla utom ett blev det tummen ned.
Det drabbade till exempel Jan-Olof Svedberg (SD) som lämnade en motion
den 26 maj i år med förslag att Vaggeryds kommun stoppar allt
mottagande av ensamkommande flyktingbarn där man inte med säkerhet kan fastställa att den sökande är under 18 år.
Kommunstyrelsen antog socialnämndens svar där det framhålls att kommuner inte kan motsäga sig mottagande utan måste lita till Migrationsverkets bedömning.

Samma avslagsöde rönte ett annat SD-förslag, skrivet av Jan Sjögren. Det handlade där om att tydliggöra möjligheten för gående att passera Storgatan i Vaggeryd med ett vitmarkerat övergångsställe. Kommunstyrelsen valde här att följa tekniska utskottets beslut:
”I samband med ombyggnationen kommer delar av Storgatan att bli smalare. Detta tillsammans med att tydliggöra möjligheten för gående att passera och införa kommunal parkeringsövervakning förbättrar tryggheten för de som ska passera gatan. Att anlägga ett övergångsställe till när det finns ett i närheten anses skapa större trafikstörningar. En del av problemet ligger i dålig efterlevnad av det parkeringsförbud som råder på Storgatan. I samband med att kommunal parkeringsövervakning införs tror man att problemet kommer att minska”, skrev tekniska utskottet.

I tekniska utskottet fick dock Jerry Karlsson (L) med ett tillägg om att genomföra åtgärder i motionärens anda utifrån tekniska utskottets förslag om att tydliggöra möjligheten för gående att passera Storgatan i Vaggeryd.

Även medborgarförslaget att ta bort ta bort allt sly och träd vid utfarterna vid fabriksområdet norr om Skillingaryd avslogs liksom ett annat medborgarförslag om att lägga asfalt på cykelvägen från hundklubben till Expert-lagret.

Ett förslag bifölls dock. Det handlar om medborgarförslaget om fler bänkar, bord och papperskorgar vid vattentornet i Vaggeryd.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *