Nyheter

Två hus byggs i Eckersholm

Nyheter En strandskyddsdispens och ett positivt förhandsbesked. Det är vad miljö- och byggnämnden beviljade för nybyggnation av två bostäder vid dammen.

Det positiva förhandsbeskedet gäller två enbostadshus i Eckersholm utanför Byarum. I nämndens skrivelse finns information om att nybyggnationen bidrar till utvecklingen av landsbygden och det anses vara ett av skälen för att lämna strandskyddsdispens samt i och med byggnationen kommer framöver underlaget att öka till både förskola och skola i Byarum. Allmänheten får fortsatt god tillgång till Dammen då vägen fungerar som en barriär ned mot vattnet.

– De har fått bygglov tidigare, men inte kommit igång. Nu söker man igen och vi ger ett positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden som även nämner att ett bygglov gäller i två år.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *