Nyheter

Två nya hus byggs

Nyheter Mellan Valdshultsvägen och Grönelunds friluftsområde kommer snart två hus att byggas.

Här planeras två bostäder

Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på åkern som finns strax intill Månsabo, mellan vägen till Nyholm och Grönelund. Dock får inte nybyggnationen medföra något som bullrar.

– Vi måste följa detaljplanen och vi tillåter ingenting som bullrar, men två bostadshus lämnar vi ett positivt besked till, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Grönplanen för kommunen anger Grönelund som ett viktigt friluftsområde med motionsslingor och skidspår. Miljö- och byggnämnden anser inte att två bostäder ska påverkas av två enbostadshus. Yttranden från berörda grannar har lämnats med synpunkter men förvaltningen anser att berörda grannars synpunkter har tillmötesgått och ett positivt förhandsbesked lämnas således. En av tomterna inom fastigheten finns en gammal sammanföring, detaljplan från 1959, mellan flera fastigheter längs med Månsabovägen och Valdshultsvägen och vid närmare granskning är en av tomterna en del av den andra tomten som också nu planeras att byggas på, vilket grannar lämnat ett okej på.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *