Nyheter

Underhållspeng har gått till investeringar

Nyheter Återrapportering av den ekonomiska obalansen inom Fastighetsenheten var en av punkterna på kommunstyrelsens senaste sammanträde. Årets underhållspeng är redan förbrukad.

Arkivfoto

– Underskottet hos Fastighetsenheten är 13 miljoner kronor och det har dragit iväg både när det gäller investeringar och underhåll. Pengarna för underhåll är idag förbrukade och till hösten är det 0 kronor. Vi fick en redogörelse av tekniska förvaltningen på vårt sammanträde och vi följer noga arbetet. Nu gäller det att de 13 miljoner fel ska arbetas ifatt. Varje månad betalas hyror in och i denna är det nog 100 kronor per kvadrat som ska öronmärkas till underhåll, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

– Anledningen till underskottet är bland annat att man använt driftpengar det vill säga underhållspengar till investeringar. Om det nu blir akuta åtgärder så påverkas det såklart, säger Thomas Axelsson (KD).

Hur kommer fastighetsenheten se ut framöver?

Thomas Axelsson (KD) betonar att arbetssättet ska ses över hur den tekniska avdelningen, där fastighetsenheten ingår, ska jobba.

– Vi har ett brett arbetsområde, blir det för detaljerat, om vi ska in och rätta. Vi i kommunstyrelsen ska inte sitta och titta på vilket tak som ska lagas. Det var en av anledningar till att det blev en teknisk nämnd och att fastighetsenheten sitter därunder. Så länge ett utskott, som det var tidigare, är enigt fungerar det bra. Men är ett utskott oenigt går ärendet till kommunstyrelsen som då diskuterar övergångsställen. Vi måste få ordning och ett tydligare system. Politiker är vi allt men rent krasst är det tekniska nämndens frågor. Efter det här skiftar har vi inte hållit reda på våra roller och kritiken från revisorerna att vi haft snickarbyxorna på oss, får vi inte gå tillbaka till, menar Gert Jonsson (M) som inte önskar att fastighetsenheten hamnar direkt under kommunstyrelsen igen.

– Det måste i alla fall bli en diskussion om hur verksamheten ska drivas och man måste kunna dela på drift och investeringar, menar Thomas Axelsson (KD).

Kenth Williamsson (S) menar att det har stora fördelar om fastighetsenheten hamnar direkt underställd kommunstyrelsen och påpekar återigen att ingen risk- och konsekvensanalys gjordes innan flytten av fastighetsenheten till, då nybildade, tekniska nämnden.

– Vi måste delegera mera och det hoppas jag att femklövern står upp för. Vi voterade om det här förra mandatperioden att tekniska utskottet skulle vara kvar och inte skapa en ny nämnd. Man har inte riktigt hanterat den här förändringen på ett bra sätt, avrundar Kenth Williamsson (S).

Taggar

Dela


3 reaktioner på Underhållspeng har gått till investeringar

Med tanke på att så många av de underskott som finns i investeringar och underhåll härstammar från den tid som Tekniska och fastighet låg under kommunstyrelsen kan man ju fundera över vad det skulle hjälpa att flytta tillbaka styret av fastighetsunderhåll dit.
Ge den ”nya” organisationen de resurser personellt som behövs, sluta att ta beslut på frukostmöten och låt den nya investeringsordningen åtminstone få testas skarpt innan ni börjar riva i den.

Nu har ni fått lösa ut en utsedd syndabock med en massa onödiga pengar, men det kanske vore bra att det visades lite ödmjukhet på många håll inom både politik och administration där de verkliga syndarna finns!

Den ödmjukheten får vi nog titta i stjärnorna efter. Nu har köpt en syndabock så de anser sig nog renade nu. Det vore ju klädsamt om de går ut och visar varför praktiskt taget ingen investering håller budget. Ibland är överskridanden på över 100 procent. Allt kan ju inte bero på fastighetschefen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *