Nyheter

Unga politiker debatterade för Fenixelever

Nyheter Folkets Hus i Vaggeryd fylldes till bredden av elever från Fenix. Valdebatten blev het, när mobilförbud i skolan, ökad otrygghet och fler kärnkraftsanläggningar diskuterades och samtliga partier utom två deltog för att få förstagångsväljarnas röst

  [1/7]

Det fanns en del material utlagt på borden  [2/7]

Valdebatt för Fenixelever i Folkets Hus  [3/7]

Foto från ovan och av Folkets Hus-chefen Michel Magnusson  [4/7]

Unga politiker svarade på unga väljares frågor  [5/7]

  [6/7]

Elever fyllde Folkets Hus i Vaggeryd  [7/7]

Ungdomarnas representanter från C, SD, KD, S, M och L tog plats längst fram i Folkets Hus lokaler i Vaggeryd när närmare 300 elever tog plats. I panelen satt Hampus Berg (SD), Johanna Haraldsson (S), Axel Lindqvist (C), Emil Moghaddam (KD), Andreea Vanciu (L) och Oliver Färnskog (M). 

Inledningsrundan på en minut startade… 

Emil (KD):
– Jag är valombudsman för KDU. Jag vill inleda med att ställa frågan om ni tycker att Sverige har blivit bättre eller sämre de senaste åtta åren? Vi vill ge Sverige en nystart. 

Hampus (SD):
– Vi har inte fått ta ansvar för politiken. Låt oss få det. 

Oliver (M):
– Det finns vägar att göra landet bättre. Jag vill påstå att väldigt många av er känner er inte trygga när ni går hem på kvällen. Vi har en bra politik som förändrar Sverige och vi behöver din röst. Ni alla som får rösta – rösta rätt, inte rött. 

Axel (C):
– Jag är aktiv i politiken för att jag tycker att folket vet bättre. Ni vet bäst med var ni ska bo någonstans, ni ska få bestämma så mycket som möjligt, ingen annan, därför är jag aktiv i politiken. 

Andreea (L):
– Vi har en grund som passar alla: män som kvinnor, företagare som arbetare. 

Johanna (S):
– Det är lätt att attackera andra utan att komma med egna förslag. Jag engagerar mig politiskt för att skapa en större rättvisa i samhället, för att man ska forma sitt liv, få en bra sjukvård, hjälp att få ett jobb, en bättre skola och sjukvård. Genom en röst på S hjälper du till att välfärden alltid ska gå före skattesänkning. 

Ska mobilen få hänga med under lektionen?

Ska vi ha mobilförbud i skolan?

S svarar att det ska vara lugn och ro. Vi ska ha lämnat våra mobiler utanför klassrummet. 

M svarar att där det fungerar ska man få ha mobilen på sig. Skolan ska kunna ha det som ett hjälpmedel. Skolan ska få bestämma själv. 

C svarar nej. Läraren bestämmer om det på specifika lektioner, men vi ska inte jobba för det nationellt. 

KD svarar ja. Tycker att det behövs lugn och ro i klassrummet för att ta tillvara på den tid som finns i skolan. Vi hade mobilförbud i Borås och jag fick studiero.

Hur tidigt ska man få betyg? Det var något som debatterades under förmiddagen

Ska elever få betyg från årskurs 4?

L: Enligt skolverket har halva lärarkåren uppgett att det är lättare att upptäcka eventuella extra behov av studier med betygsättning i årskurs 4.

SD: Vi ställer oss positiva till detta. 

S: Nej. Lärarna har full koll på eleverna ändå. Det kommer att göra att det känns hopplöst i tidig ålder. Ej ordningsbetyg heller, vi är alla olika och man kan få en stämpel på sig som är svår att komma ifrån. Ge ungdomarna stöd i stället. 

C: Man kan få omdöme i stället. Betygsprocessen är lång och därför är vi emot betyg i fyran. Det sänder inte så många signaler i jämförelse med samtal. 

S: Fler lärare och flera övriga personer och resurser i skolan. Få in mer resurser till de utsatta skolorna. 

M: Det finns mycket byråkrati, de ska vara mentorer och kopiera papper. Man ska ha en mentor som kan förstå elevernas känslor, men även assistenter som kan göra saker som lärarna inte ska göra. Heltidsanställd mentor så att läraren får mer tid för lektioner. 

KD: Det är klart att lärarna behöver få mer tid till undervisning. Det handlar också om att svenska klassrum är stökiga och högljudda. En stor del av undervisningstiden går till att skapa ordning. Vi måste få ordning och reda i klassrummet. Vi måste införa ordningsbetyg, den tiden som läraren har ska gå till elever och inte hålla koll på om någon är stökig. Man ska lära sig i skolan. 

S: Jag vänder mig emot det här. På varje skola har rektorn stort inflytande. Men att man ska ha särskilda mentorer… Det är en stor relation, har man inte det så lär man inte eleverna något. Vi behöver stärka elevhälsan och möjligheten att faktiskt kunna lära barnen under skoltid. De lärare som jag kommer ihåg var de jag tyckte väldigt bra om. 

M: Det är fortfarande i skolan man lär sig. Från en mentor till en utbildad person låter konstigt. Är man helt ärlig så kanske man inte får så mycket relation, det är under utbildningen som vi får relation mellan lärare och elev. 

L: Läraren ska vara läraren. 

SD: Jag förstår inte varför vi problematiserar det här. Vi behöver inte göra det större än vad det är. 

C: Vi ska se över skolvalen, vi behöver se hur stora skolområden ska vara, det finns många frågor som vi inte pratar om. Att bara diskutera omdömesbetyg är fel. 

KD: Vi vill ha ordningsbetyg. Förra året hade 24 procent inte fullständiga betyg när man lämnade grundskolan. Sverige förtjänar bättre. 

Ökad otrygghet skapade debatt

Brottslighet, vi hör dagligen på nyheterna om nya skjutningar. Hur ska vi komma med bukt med detta?

KD: Sverige har allvarliga problem. Man måste kunna vittna anonymt. Det behövs fler poliser. 

C: Anonyma vittnen går ut på att ingen vet vem du är när du vittnar. Det hjälper inte. Om vi ska komma åt gängen så måste vi se på deras finansiering. 

M: De längst upp i hierakin vill man inte vittna emot. 

S: Vi håller med att om att vi behöver fler som vågar vittna, men anonyma vittnen gör inte skillnad. Vi behöver verkligen vara väldigt tydliga med att nå en gräns. Risken att åka dit måste öka. Mer poliser, bättre verktyg för poliser, likadant pengar, men också förebyggande: hur man ska komma åt dem. 

SD: Det har inte samma bevisbörda, vad man kan se i gängrelaterade är att man inte vågar vittna. Grov kriminalitet kommer man inte åt genom anonyma vittnen. Hur bra har ”saft och bullar” fungerat mot brottsligheten? 

KD: Vi måste skärpa straffen för grova brott så ska man inte behöva riskera att möta förövaren på ICA. De på vänsterkanten babblar om soc-tanter med flera. Den som sitter inne ska göra det. Brottsoffret ska få upprättelse om man blivit utsatt för brott. 

L: Man kanske kan vittna via länk. Huvudsaken är att vittnet är trygg. 

S: ”Saft och bullar” har vi inte sysslat med de senaste åren. Vi har skärpt straff för vapenbrott. Vi behöver ha hårda straff och kriminalisera handlingar. Om vi inte bygger människor från grunden. Vi behöver fler soc-tanter. Att säga att vi bara ska gör det ena och kalla det andra ”saft och bullar” är inte okej. 

KD: Ni har styrt i åtta år. Ni har gjort för lite och för sent. 

SD: Har S skärpt 70 straff? Vi måste höja minimistraff. 

S: Vad vill polisen? De vill ha ett helt samhälle och vill minska kriminalitet. Man kan inte bara göra det ena utan även det andra. Vi vill satsa på polisen och vi måste lägga lika mycket på fritidsgårdar, skola och förenings- samt idrottsklubbar i förebyggande. 

M: Jämställdheten är stor, kan vi säga att vi lever i ett jämställt samhälle? Hälften av alla tjejer känner sig inte trygga. Regeringen har haft åtta år på sig och det har inte gått så bra. 

L: Vi ska se till att fler grips för brottet, självklart måste allt utvecklas gällande samarbetet med skola och polis. 

C: Vi får inte vara naiva. Både SD och KD har sunda ideér, men vi måste höja minimistraffen och fler måste dömas. Vi måste fråga polisen vad de vill ha, de vet bättre än vad politikerna vet. Vi måste lita på våra myndigheter. 

KD: S nämnde att polisen vill ha fritidsgårdar. De vill ha fler kollegor, mer lön och skärpta straff. De är trötta över att haffa samma brottslingar hela tiden. 

Klimat och miljö, ska vi klara klimatmålen behöver fossila bränslen ersättas med bland annat el. Man räknar med ett fördubblat elbehov fram till 2030, hur ska detta lösas? 

C: I grund och botten ska inte staten bygga kärnkraftverk. Vi har ett regelverk som styr hur många kärnkraftverk som ska finnas. Få företag satsar på detta. 

S: Jag tror att vi ska sluta att fixera vid ett. Vi behöver mer el, billigare el, särskilt i södra Sverige. Är det så att någon vill bygga under de regler vi har så är det okej. 

KD: Ingen vill investera för att S har sagt att kärnkraft inte har någon framtid. Varför skulle man investera då? Det finns framgångsexempel, se på våra grannar i Finland. 

M: Klimatkrisen är ett av våra största hot. Prioritera vi på fel sätt så kommer vi inte att lyckas. Vi måste satsa på kärnkraft och el som kommer. Oavsett om det inte blåser, så måste det finns el. Vi eldar just nu 70 000 liter olja i Karlshamn. Kärnkraft måste finnas för industrin. 

SD: Vi kan ställa oss frågan varför vi inte har kärnkraft nu? Som företagare ska man tjäna pengar, inte bara för att det är kul. Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga kärnkraft i dag. Staten är det som ska ge folket elen, det är inte enskilda företag. 

Havsbaserad vindkraft kanske är framtiden?

Ska vi bygga mer vindkraft?

M: Vindkraft fungerar hyfsat bra men det stör djur och människor. Det är tusentals fåglar som dör. Det blir en biologisk fråga. Vindkraft är bra, men det ska inte döda fåglar. 

C: Vi ska få privata företag som ska bygga vindkraft. M har en viss poäng med fågeldöden. 

KD: Jag har ingen problem med varken sol, vatten eller vindkraft. När solen inte skiner, då har vi ingen solenergi. Blåser det inte, har vi inte vindkraft. Vi behöver kärnkraften som bas. 

S: Basen i vårt svenska elsystem är vattenkraften i dag. Jag tycker att vi ska bygga fler vindkraftverk. Vi kan dubbla vår eltillverkning om ansökningar som ligger inne godkänns. En av anledningarna till att elen är dyr beror på att Frankrike inte kan kyla sin kärnkraft och därför har de stängt av. Staten ska bygga, vi har en avreglering på marknaden. Det har visat sig att vindkraft till havs som är mest lönsamt. 

C: Elmarknaden är inte avreglerad. Konstigt från KD:s sida att säga att vindkraftverken är dålig. Vi politiker ska bestämma mindre och marknaden ska bestämma mer. 

SD: Det stämmer att vindkraftverken är en större andel kärnkraft. Man stängde ned och den där havsbaserade vindkraften låter bra. Det blir dock inte kostnadseffektivt för vi som använder el. 

KD: Vi behöver fler och fler källor. 

Hur ställer ni till samarbete med andra partier efter valet?

KD: Vi går till val i en borgerlig regering med Ulf Kristersson som statsminister. Så länge vi kan få igenom våra frågor så samarbetar vi med andra. Vi är inte ett kristet parti, det är en ideologi. 

M: Vi har våra frågor och vår vision. Tryggare samhälle, bättre elförsörjning. SD har ställt upp på våra frågor, liksom C i vissa fall. Vi går till val i en borgerlig regering. Vi ska få igenom vår politik. 

Frågestunden hanns nästan med efter en timmas debatt. De frågor som inkommit från gymnasieeleverna var: 

Tänker S höja lönerna för lärare, sjuksköterskor och poliser?
– Vi behöver ha bra arbetsvillkor och löner. 

En röst på C är en röst på V?
– En röst på C är en röst på C, men det är upp till riksdagspartier att samarbeta med andra partier. 

Vill SD gå ut ur EU?
– Nej vi vill omforma EU inifrån. 

Hur ser SD på utvisning?
– Kriminella ska utvisas. 

M svarar också: ”Det är inte vår skyldighet att ta hand om kriminella som inte gör rätt för sig”

Vad tycker S om att det är kö till fängelse?
– Inte bra. Men det är därför man bygger ut, bland annat i Värnamo.

Efter frågestunden lämnade moderatorn över till 30 sekunders avrundning från partirepresentanterna:

S: Vi vill bygga ett helt samhälle. Det ska finnas en stor trygghet oavsett vilken uppväxt du har så ska du klara skolan och få bo var du vill. Välfärden är viktig. 

L: Jag är liberal för att jag värnar om individens frihet. Du ska få möjlighet att blomstra i den individ du är. Bra skola. 

C: Får ni rösta så gå och rösta. Ni vet mest. Rösta på oss som har visioner för landet. 

M: Landet har inte blivit tryggare. Sverige kan bli tryggare. Jag vill att ni ska tänka på om ni tycker att Sverige har blivit bättre eller sämre under de här senaste åtta åren. 

SD: Antingen röstar ni på den här utvecklingen som varit i åtta eller eller på oss de närmaste fyra åren. 

KD: Jag vill avsluta med att återigen ställa frågan. Tycker ni att Sverige har blivit bättre eller tycker ni att det blivit sämre. Rösta rätt, rösta inte rött. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Unga politiker debatterade för Fenixelever

Barnslig debatt! KD, M och SD satt och ”gulligullade” med varandra och kastade paj på S samtidigt som S inte fick någon ärlig chans att försvara sig. Kändes som att KD, M, SD mest var där för att få hejarop av den unga killskaran efter deras häcklande mot S. Orättvist perspektiv när S var ensam på vänsterblocket när MP och V saknades. Hade önskat en ny debatt med äldre debattörer och bättre upplagt.

Jag hade gärna tagit en debatt till där både MP och V är representerade, tycker det är tråkigt att dem inte kom.

Att efterfråga äldre debattörer vet jag inte hurvida det skulle få debatten att vara annorlunda.

S valde att ta med en Riksdagsledamot som tydligen inte lyckas vinna debatten emot den ungdomliga entusiasm som återfanns hoss oss i SD, KD och M.

Under debatten fick socialdemokraten mängder av tillfällen att svara på mina frågor, fick sista ordet i debatten etc, hurvida debatten var i högerns favör är ej att diskutera då jag vid flertalet tillfällen ej fick ordet när andra partier var överrepresenterade i antal gånger man fick lyfta mikrofonen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *