Nyheter

Uppmärksamma de gamla skolorna i Vaggeryd

Nyheter Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun har i en skrivelse till kommunstyrelsen beskrivit Vaggeryds äldsta skolor och påvisat byggnadernas betydelse. Rådet uppmanar kommunstyrelsen att aktivt söka efter lämplig verksamhet i dessa tidstypiska och välkända byggnader.

Östra skolan i Vaggeryd. Foto Lars Erik Joakimsson.  [1/2]

Västra skolan i Vaggeryd. Foto Lars Erik Joakimsson.  [2/2]

Hembygdsrådet vill fästa kommunstyrelsens uppmärksamhet på Västra skolan och Östra skolan i Vaggeryd – två byggnader som på ett starkt sätt bidrar till att tydliggöra stationssamhällets årsringar.

Vaggeryd är ett ungt samhälle som anlades när järnvägen mellan Halmstad och Nässjö byggdes på 1870- och 80-talet. Bebyggelsen expanderade kraftigt efter det att sträckan Jönköping – Vaggeryd blev klar 1894.
I ett samhälle finns det alltid byggnader som är starkt förankrade hos sina invånare. Det kan vara skolan, stationen eller kyrkan, men också föreningslokaler och vissa arbetsplatser.

Vaggeryd har ovanligt mycket kvar av sin gamla järnvägsmiljö; station, perrongtak, godsmagasin, vattentorn och banvaktarbostad. Magnisa stuga byggd 1892, ett av Vaggeryds äldsta hus med järnvägens sista manuella semafor i trädgården, förstärker den unika stationsmiljön.
En annan byggnad som lyfter fram Vaggeryds historia är C. Svenssons smedja. Genom en stilren renovering av smedjan har Vaggeryds kommun medverkat till att byggnaden fått behålla sin tids-typiska exteriör samtidigt som den fyllts med ett nytt framtidsinriktat innehåll.

Vaggeryd har kvar två av sina tidigaste skolor, byggda i en tid med stark framtidstro. Västra skolan byggdes 1914 och Östra skolan 1916. De har fungerat som skolor i 100 år. Östra skolan genomgick 1998 en omfattande renovering och tillbyggnad. Resultatet blev så lyckat att Vaggeryds kommun 1999 tilldelades byggnadsvårdspriset för en stilenlig och hänsynsfull renovering och ombyggnad av Östra skolan.

I dag är skolornas existens ifrågasatt. Barn- och Utbildningsnämnden anser inte att de är lämpliga för undervisning längre.  Östra skolan har stått tom flera år och Västra skolans framtid är oviss.
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun vill uppmana kommunstyrelsen att aktivt söka efter lämplig verksamhet som kan förläggas till våra 100-åriga skolbyggnader.

Låt de vackra byggnaderna behålla sin tidstypiska exteriör och fyll dem med ny livfull verksamhet.

Torild Bornetun, ordförande och Lars Erik Joakimson, sekreterare

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *