Nyheter

Utemiljön till Mejeriet presenterades

Nyheter Cirkulationsplats, parkeringar, gång- och cykelväg, grönområde, den lilla sjön och mycket mer. Från tekniska kontoret kom fastighetschefen Torbjörn Isaksson och nämndordförande Jerry Karlsson (L) till Skillingaryds intresseföreningens årsmöte på Teds Smörgåsbutik för att berätta om utemiljön till Mejeriet.

Fastighetschefen Torbjörn Isaksson visar förslag på utemiljön vid Mejeriet

– Vi har försökt få till det här mötet i några veckor, men nu ska vi ta chansen att prata om grönytor och utemiljön runt Mejeriet för er i Intresseföreningen, säger Jerry Karlsson (L), ordförande i tekniska nämnden.

– Det fanns en detaljplan i botten som togs fram 2015. Det har hänt en del sedan dess. Vi har vridit på huset då det tidigare var det som ett V. Nu har vi 25 lägenheter, 18 kontorsrum, 16 lägenheter på trygghetsboendet som är 3;or och 2;or. Det roliga här är att allt är uthyrt, vilket är fantastiskt kul. Första hyresgästen flyttar in i slutet av april.  När vi pratar om utemiljön så har vi förvärvat ett antal hus för att bli ”herre över marken” och för att göra det här så bra som möjligt. En central punkt var att kunna komma in med hemtjänstbilar men ändå behålla vägarna runt Mejeriet. Man ska kunna gå runt utan att behöva gå över någon trafikerad väg. Och sen får vi sätta någon form av maxantal hur många gånger man får gå runt huset, berättar Torbjörn Isaksson och årsmötesdeltagarna får sig ett gott skratt.

– Gång- och cykelväg framför allt till förskolan och att man inte begränsar att ta sig till centrum tittar vi på. Det har dock stött på patrull. Det är inte så mycket mark och vi råder inte över allt då Pingstkyrkan har en stor del av marken. Vi har haft tre möten och vi börjar närma oss där de kan acceptera intrånget. Att bygga en sjö är inte alldeles enkel men är fortfarande med. Det vi satsar på nu är den här remsan vid Hemköps parkering ska vara klar 15 april, allt för att trygga logistiken. Vi ska anlägga handikapp parkering samt fyra platser som är till för de som har läkarintyg för parkering i boendet. Idag använder Vsbo den parkeringen, men dessa ska flyttas norrut. Vi kan utöka parkeringen ytterligare, men då måste vi förhandla och köpa marken av Hemköp. Vi kommer att anlägga elplatser samt 10 platser för elcykelgaraget. Det känns som det börjar bli klart nu trots att fel kablar tyvärr är nedgrävda vilket vi fick kännedom om häromdagen, säger Torbjörn Isaksson, fastighetschef.

– Klarar ni utryckningsfordon? ”Ja, på norr” blir svaret.

– Gång och cykelväg på norra delen. Parkering för de anställda. Vi vill inte ha några träd, Pingstkyrkan ska ta ner sina träd mot Mejeriet. Idag är det mörkt och djupt vid Vsbo;s parkering. Vi kan sätta upp staketet, men den här marken är egentligen Vsbo. Vi har förberett fontäner vid utemiljön. Tanken är att riva gamla garaget bakom Teds och skapa mer yta för parkering. Vi räknat med med 16 platser + 2 handikapp parkering vid den här platsen, berättar Torbjörn.

– Ska gamla turisthotellet och Teds fortfarande säljas, undrar Sven-Olof Sandberg.

– Så länge är det så. Gamla Swedbankhuset kommer inte att säljas. Jag tror att vi ska ha lokaler som vi använder, vi ska inte vara hyresvärdar, menar fastighetschefen.

– Två förslag visar vi här, det är inte svårt att ta sig runt, det är ganska naturliga stråk. Jag tycker nog personligen att ytterligare en cykelväg är varken vad vi har råd med och viktigt att behålla grönområden. Att få ner träd och få mer hänga ihop blir det en fin yta, säger Jerry Karlsson (L) och får medhåll av årsmötesdeltagarna som tycker att en gångväg räcker gott.

Budgeten för Mejeriet är 167 miljoner och det finns fyra miljoner ytterligare för utemiljön.

– Vi fick en julklapp från Boverket med 10 miljoner och 400 000 kronor från solcellerna har anlänt från Länsstyrelsen. Just nu håller budget.  Alla lägenheter är i stort sett klara. Det saknas vitvaror bara, berättar fastighetschefen.

I augusti ska restaurangen vara klar. Det är förberett för att göra portioner och ska ha 40 sittplatser i restaurangen.

– Det ser trevligt ut, säger Göran Lembke.

– Det här sätter Skillingaryd på kartan och all den här moderna teknik som finns i dagens trygghetsboende är fantastisk, säger Jerry.

– Kommer det bli några öppna visningar?

– Framåt maj månad kan det bli möjligt, säger Torbjörn.

– Just nu är det knappt man kan ta sig fram för det är en myrstack av hantverkare, säger Jörgen Johansson.

– Vad är det för fördelar med ett sedumtak?, undrar Linnea Hugosson.

– Det är vackert och ger en energibesparing, säger Torbjörn

– Från den ytan på taket blir det mycket dagvatten som rinner ner, men ett sedumtak tar upp mycket dagvatten, det tar hand om vattnet, säger Jörgen Johansson.

– Placeringen av det här till förhållande till stationen med säkra passager och ta sig från stationen över Storgatan kan det vara svårt att ta sig fram och att man hittar en bra lösning. Det kommer bli mycket trafik när hemtjänsten flyttat in, säger Jörgen.

– Det som ligger i första skedet är cirkulationen uppe hos Jörgen i korsningen Storgatan och Sturegatan. Sen kommer utformningen av resten av Storgatan, när det blir vet vi inte. Vi har ett investeringsstopp just nu men jag tar med mig att ni vill påskynda Storgatan, säger Jerry.

– Vet ni hur länge det här investeringsstoppet ska vara?, undrar Sven-Olof Sandberg.

– Det kommer att vara budgetberedning här i vår och jag tror att investeringsstoppet är fram till dess, säger Jörgen Johansson.

– Tankar och ideér upphör inte bara för att det just nu är investeringsstopp, den dagen vi är ifatt får vi bocka av vår idébank, avslutar Jerry Karlsson.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *