Nyheter

Utökad padel på Stigamo

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde godkändes bygglov för 12 utomhusbanor

Fler möjligheter till padel.

Ansökan har inkommit från Jönköpingsföretaget som vill bygga idrottsanläggning på Stigamo. Sökande avser att bygga 12 padelbanor utomhus och enligt gällande detaljplan är området utpekat för industriändamål.

Miljö- och byggnämnden anser att avvikelsen är liten och beviljar bygglov för padelverksamhet samt att bygglov kan ges för en sådan åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden innebär en sådan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användningen som bestämts i detaljplanen. Bestämmelsen innebär att verksamheter som inte är störande i området kan godtas i syfte att få en blandning av olika funktioner och en mer levande stadsmiljö.

Fastigheten där utomhusbanorna är planerade att bygga finns idag en idrottshall som fick beviljat bygglov i slutet av mars förra året och sökande vill idag bygga utomhus padelhallar istället för tidigare planerad eventlokal. Miljö- och byggförvaltningen anser att utomhushalllar för padel kan anses som ett komplement för befintlig verksamhet.

Idrottshallen för padel är idag 7 370 kvadratmeter. Eventlokalen skulle varit 3 680 kvadratmeter där det nu istället blir utomhusbanor.

Taggar

Dela


1 reaktion på Utökad padel på Stigamo

Nu när det byggs jättemycket på Stigamo så har alla som hade åsikter innan slutat att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *