Nyheter

V: Inget våldtäktsoffer ska behöva betala för vård

Nyheter Vänsterpartiet lämnar in motion om avgiftsfri vård för våldtäktsoffer.

Vänsterpartiet i Jönköpings län, med regionråd Mikael Ekvall i spetsen, lämnar in motion om avgiftsfri vård för våldtäktsoffer. Bilder: Pressbilder

Att bli våldtagen och utsatt för ett sexuellt övergrepp innebär en fruktansvärd kränkning och är något av det värsta som en människa kan utsättas för. Att dessutom behöva betala för att vårdas efter en våldtäkt innebär att offren bestraffas medan förövaren går i många fall fri och obestraffad.

Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna 2021 så var 93 procent brott mot en kvinna och 7 procent mot en man, enligt Brottsförebyggande rådet.

– Många som utsätts för sexuella övergrepp får i dag själva betala avgifter för vård, stöd och eftervård kopplade till övergreppet. Det är inte rimligt! Det vill vi ändra på med den här motionen, säger Mikael Ekvall, regionråd.

En central del i trygg och säker vård för individer som utsatts för sexuella övergrepp är själva bemötandet. Vänsterpartiet anser att det är orimligt att den som blivit utsatt för en våldtäkt ska behöva betala avgifter för vård och eftervård kopplat till övergreppet.

– Arbetet med att förhindra och förebygga våldtäkter är en viktig kvinnofråga. På samma sätt är det också en viktig kvinno- och jämställdhetsfråga att de som drabbats av sexuella övergrepp ges rätt vård och ett bra bemötande. Att som våldtäktsoffer behöva betala för vård, stöd och eftervård är inte ett bra bemötande, fortsätter Mikael Ekvall, regionråd.

– Många gånger sker en våldtäkt inom ett förhållande där förövaren redan utövar kontroll över offrets ekonomi. Det innebär att offret måste få förövarens godtycke för att få pengar för att söka vård efter en våldtäkt. Vi politiker kan inte tillåta detta fortgå!

I dag är det bara de med skyddad identitet samt barn som inte behöver betala för vård kopplat till sexuella övergrepp, därför föreslår Vänsterpartiet att alla vårdavgifter kopplat till den här patientgruppen slopas. Det innebär att alla akutbesök, spårsäkring, kurator- och psykologstöd, rättsintyg och all eftervård som kan knytas till sexuella övergrepp skall vara avgiftsfria.

Vänsterpartiet anser att ett sådant beslut är skäligt i sig men att det också är en viktig markering som visar att Region Jönköpings län till fullo står på våldtäktsoffrets sida.

– Region Stockholm har precis genomfört det vi motionerar om, avrundar Mikael Ekvall, regionråd.

Källa: Pressmeddelande från Vänsterpartiet Jönköpings län

Taggar

Dela


1 reaktion på V: Inget våldtäktsoffer ska behöva betala för vård

Känns som ett vänsterpopulistiskt och återigen ogenomtänkt förslag.

Jag håller med till 100 procent att våldtäkt/övergrepp/utnyttjande av beroendeställning med mera är avskyvärt, det ska straffas hårt och länge.

Att man som målsägare ska betala för vård är fel, håller även med där.

Nu kommer skillnaden:

Enligt vänsterns förslag ska vi alla kollektivt normala människor som skattebetalare betala för dessa hemska brott….
Sympati? Ja alla dagar i veckan.
Utanför bubblan och stora helhetsbilden samhällsmässigt. Nej Tack.

Förövaren ska självklart betala.
De ska verkligen betala i dubbel dos.

Innan dom faller mot förövaren ska staten gå in och stötta målsägarna, efter dom fallit ska förövaren överta skulden. Faller domen negativt mot målsägarna övergår skulden till dem.

Det är mitt lekmannaförslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *