Nyheter

Vad händer vid Kvarnen?

Nyheter Det är flera som har hört av sig till redaktionen gällde kvarnen i Vaggeryd och vad som är på gång där.

Vi har pratat med Nasteho Hassan Abdi som är projektledare på Tekniska kontoret i Vaggeryds kommun. Hon berättar:

Det vi ska göra är att vi ska bygga om bron vid kvarnen i Vaggeryd. Vi ska riva den och anlägga två nya broar. Byggnationen av broar kan påverka vattendraget negativt. När vi bygger om och är där och pysslar finns risken att fiskarna och andra vattenlevande organismer hamnar i kläm. Därför är tanken att vi ska bygga en fiskvandringsväg för att säkerställa att alla vattenorganismer kan vandra upp och ner förbi fördämningen och kraftverket. Det ska vara smidigare för dem att ta sig vidare genom den nya vandringsvägen. Detta arbetet vill vi blir färdiga med innan vi börjar med att bygga de nya broarna. Vi ska även anlägga en damm som är separerad från fiskvandringsvägen.

– Rivningen och byggnationen av de nya broarna är något som vi ska göra en upphandling på. Den vinnande entreprenör kommer att få det uppdraget. Fiskvandringsvägen och dammen har vi valt att göra i egen regi. Vi har nu börjat att täcka av lite berg på en del sträckor där vi kommer att anlägga fiskvandringsvägen men vi har inte fått allt godkänt från Länsstyrelsen ännu. Därför kan vi inte sätta i gång på riktigt utan håller mest på med ett förarbete med att avverka träd, buskar och täcka av berg för att till exempel se hur mycket vi kommer att behöva spränga.

– Vi siktar på att fiskvandringsvägen ska vara klar sista april men allt hänger ju på om vi får godkännandet från Länsstyrelsen. Får vi det så är det fritt fram för oss att börja arbetet. När det gäller byggnationen av de två nya broarna så ska det ju handlas upp först så det kanske kan bli aktuellt att påbörja framåt hösten.

Ritningen över hur fiskvandringensvägen och dammen är tänkt att se ut. Denna ritning är inte slutgiltig men kan ändå ge en aning om vad det ska bli.  [1/6]

  [2/6]

Två broar där vattnet går in på två olika ställen.  [3/6]

Här har arbetet påbörjats vid kvarnen.  [4/6]

  [5/6]

Nu verkar det som att det kan bli ny bro här framåt.  [6/6]

Taggar

Dela


1 reaktion på Vad händer vid Kvarnen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *