Nyheter

Vaggeryds elverk föreslås bli ett bolag

Nyheter Det är kommunstyrelsen som föreslår att frågan tas upp i kommunfullmäktige med inriktning att elverket bolagiseras

Vaggeryds elverk

Under knappt ett års tid har Rikard Larsson, VD på Vaggeryds energi och kommunens ekonomichef Jörgen Hansson arbetat med en utredning för att undersöka förutsättningarna för att göra Vaggeryds elverk till ett dotterbolag till Vaggeryds energi. De har arbetat fram ett underlag som presenterades för kommunstyrelsen i juni månad, men då beslutades att låta kommunstyrelsen fatta beslut i samband med dess augustimöte.

Slutligt ställningstagande tas av kommunfullmäktige som förutom beslut om själva bolagiseringen har att fatta beslut i ett antal detaljfrågor som ägardirektiv, bolagsordning, styrelse och finansiering med mera.

När underlaget presenterades konstaterades att argumenten i utredningen talar för en bolagisering av verksamheten.

Därför finns följande förslag till beslut inför veckans sammanträde med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
– att inriktningen i det fortsatta arbetet är att verksamheten in Vaggeryds elverk ska övergå från förvaltningsform till att drivas i aktiebolagsform. Det nya nätbolaget föreslås bli ett dotterbolag till Vaggeryds energi AB från och med den 1/1 2020.
– att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nödvändiga beslutsunderlag och överlåtelsehandlingar så att kommunfullmäktige den 28 oktober kan besluta om övergång från förvaltningsform till bolagsform från och med årsskiftet 2019/2020.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Vaggeryds elverk föreslås bli ett bolag

De erfarenheter som finns av bolagisering av tidigare skattefinansierad verksamheter har inte varit framgångsrika. Verksamhet som tex elnätet i kommunen har byggts upp av skattepengar. Vid bolagisering sätts vinstmål upp för ägarna och verksamhetens kärna dvs säker och robust elförsörjning till kommunens invånare till rimligt pris – kommer ersättas med vinstmaximering. Vattenfall satsade på kortsiktig vinst genom kolkraft (hade man helt missat klimatfrågan), apotekets avreglering (Apoteket i vaggeryd har väldigt ofta brist på läkemedel och levererar enbart 10% av läkemedel inom 24 hrs vid brist- vilket var det krav som ställdes av riksdagen) Telia/Telenor inblandad i mutskandal. Kommunala bostadsbolag i flera mutskandaler (Tex Göteborg).

Frågorna som ska ställas är;
1) Varför ska det bolagiseras? (Innehåller svaret ordet effektivitet ska det följas upp med om det innebär att vinstmål sätts upp?
2) Hur kommer ägarstrukturen se ut? dvs hur kommer vinsten att användas? Flyttas till andra verksamheter? I så fall förloras effektivitetsinstrumentet – rimligtvis ska det användas till i första hand långsiktiga investeringar i andra hand prissänkning – inte till att finansiera dysfunktionella verksamheter eller skapa handlingsutrymme politiskt för väljarfriande populistiska åtgärder.
3) Hur kommer beredskapsdelarna se ut? Vi ser nu i flera olika viktiga verksamheter där man inte moderniserat eller byggt in robusthet utan vinstmaximerat att systemen inte tål belastning. Vi behöver alla; vatten, avlopp, el, kommunikation som är robust. Skola och omsorg blir mycket svårare utan dessa stödsystem. Det är dyrt att gräva ner elkablar, bygga system som kan försörjas från flera olika punkter. Här har Vaggeryds kommun varit förutseende att samverkan skett mellan fiberföreningar och elverket – sådan samverkan brukar försvåras vid bolagisering.
Det är viktigt att journalister följer upp den här frågan och kritiskt granskar svaren och processen.

Mycket bra frågeställningar, ser att bara nät/överföringsavgiften är ca 150:- för Juli mån mer än 2018 ,trots lägre förbrukning i år.
Fler bolag = fler Vd löner,
blir det billigare för oss konsumenter är det Ok.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *