Nyheter

Vaggeryds simhall stängs tillfälligt

Nyheter Bassängen kommer att tömmas på vatten för att möjliggöra en fördjupad kontroll, berättar kommunen på sin hemsida

Simhallen i Vaggeryd byggdes 1973. Enligt en genomlysning 2015 bedömdes bland annat att reningssystemet har passerat sin tekniska livslängd. I en rapport från 2021 slås fast att en genomgripande renovering eller nybyggnation rekommenderas. I den rapporten sades att simhallen kan användas under en övergångsperiod.

Hösten 2022 fick kultur- och fritidsnämnden ett föreläggande efter inspektion av miljö- och byggnämnden om att ta fram en handlingsplan för att kunna fortsätta bedriva verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att tillfälligt stänga simhallen för att kunna genomföra tekniska undersökningar.

– Simhallen i Vaggeryd är 50 år gammal och vissa delar av simhallen har uppnått sin tekniska livslängd, det vet vi sedan tidigare. Vi kommer nu att genomföra en fördjupad kontroll och provtagning av bland annat konstruktionen. Undersökningarna kräver att vi helt tömmer bassängerna, därför behöver vi tillfälligt stänga simhallen i Vaggeryd, säger David Norrfjärd, kultur- och fritidschef.

Den tekniska undersökningen av Vaggeryds simhall ska påbörjas så snart som möjligt. Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för simhallen samt för det fortsatta arbetet med frågan.

Vad händer framåt?
Den politiska majoriteten i Vaggeryds kommun har en överenskommelse om att hantera den här frågan under mandatperioden. En politisk arbetsgrupp är tillsatt sedan tidigare och kommer från och med nästa år att ledas av Kenth Williamsson (S).

– Simhallsfrågan är komplex, det finns många delar att ta hänsyn till. Det långsiktiga målet är en ny simhall, men det finns flera aspekter som måste utredas kring denna fråga som det inte finns ett snabbt och enkelt svar på. Det är viktigt att vi nu grundläggande bestämmer den tekniska statusen på simhallen i Vaggeryd, så att vi exakt vet vad vi står inför och vilka åtgärder som kan komma att behöva göras, säger kommunalrådet Gert Jonsson (M).

– Simhallsfrågan är en av hörnpelarna i vårt samarbetsavtal och den har högsta prioritet. Vi arbetar bland annat med frågor som lokalisering och finansiering. Vi hoppas att de provtagningar som nu görs kan ge ytterligare svar på om vi till exempel klarar att hålla igång den nuvarande simhallen tills vi har en ny simhall, säger Kenth Williamsson (S), kommunalråd och föreslagen som tekniska nämndens ordförande från nästa år.

Den tillfälliga stängningen gäller från och med 7 december. Du är välkommen till Skillingaryds simhall under tiden simhallen i Vaggeryd undersöks.

Vad händer med mitt årskort?
Vi betalar tillbaka den summan som är kvar på ditt årskort. För att genomföra en återbetalning behöver vi få in årskortet, namn, personnummer, Bank, Clearing nummer och kontonummer. Vi kommer att ha dagar och tider då man kan komma till simhallen för att fylla i detta i färdiga blanketter. Vill man ha årskortet kvar går det att använda i Skillingaryds simhall.

Allmänhetens bad
Vi ska försöka lösa tider för allmänhetens bad i Skillingaryd, men inte i samma utsträckning som tidigare. Morgonbad kommer att vara kvar i Skillingaryds simhall och vi tittar på möjligheterna att utöka detta.

Simundervisning för skolan
Kommunen återkommer med mer information angående simundervisningen.

Övriga lokaler i sim- och sporthallen
Den tillfälliga stängningen påverkar inte sporthallen och de övriga lokalerna i fastigheten. Träningar och bokningar fungerar som vanligt.

Källa: Vaggeryds kommun

Arkivbild

Taggar

5 reaktioner på Vaggeryds simhall stängs tillfälligt

Det är en skandal att inte kommunen lyckas komma till skott om simhallen.
Man har haft 7 år på sig att åtgärda eller besluta om nybygge det har inte varit någon hemlighet att något behöver åtgärdas. Men med tanke på hur det övriga fastigheterna skötts är det inte någon överraskning att detta skulle dyka upp förr eller senare. Mycket bra gjort av MH inspektören som satt ner hela foten.

Då borde simhallen i Skillingaryd kunna ha öppet sju dagar i veckan?
Personal finns och efterfrågan också.

Troligtvis räcker inte reningsverket till för det tyvärr. Är många allvarliga fel på simhallen i Vaggeryd som kan ha varit där från början. Skvalprännor har fel lutning liksom golvet i bastun och det kan inte fått fel lutning nu utan kan ha varit från begynnelsen? Finns ingen anledning att lägga en krona i renovering för hela anläggningen är uttjänt helt enkelt och tak/väggar är lika dåliga med så vi borde planerat och byggt en som stått klar nu, det behöver man inte ha facit för! Baden i Norrahammar och och Råslätt byggdes samtidigt och med samma byggherre och vet inte om Norrahammar är färdig ännu? Där la man i en balja av rostfritt som man dessutom fick göra om och kostnaderna för det blir inte försvarbart jämfört med en ny. Vi klarar simundervisning för skolelever i Skillingaryd så vi får leva med det. Att Rom inte byggdes på en dag vet vi men det gjorde inte Hallandstunnlen heller!

Fundamentet borde varit lagt på 7 år, Lars? Till och med en ny simhall….
Men nu vänder vi blad och tar beslut 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *