Nyheter

Vakter vid Mejeriet

Nyheter Som en arbetsmiljöåtgärd finns det nu vakter placerade vid Mejeriet

Mejeriet, pressbild

Det är en del av verksamheten vid Mejeriet som inte ansåg sig kunna hantera de arbetsmiljöuppgifter som delegerats till chefer. Därför returnerades arbetsmiljöansvaret till förvaltningschefen som i sin tur tog ärendet till socialnämnden. Där beslutades att arbetsmiljöansvar i den aktuella delen skulle hanteras av socialnämndens arbetsutskott. Orsaken till att chefer inom särskilda boenden Mejeriet sade sig sakna personella resurser för att kunna ta ansvar för arbetsmiljön vid boendet.

Det har kommit signaler till socialnämnden att personalen varit otrygga i sin vardag och upplevt att de inte har kunnat känna spelrum för att sköta sitt jobb ordentligt. Med anledning av detta beslutades om att engagera vakter för att garantera personalens manöverutrymme i sitt dagliga jobb och för att minska, eller eliminera, den otrygghet som personalen har upplevt.

Taggar

Dela


14 reaktioner på Vakter vid Mejeriet

Angående vakter vid daglig verksamhet så behöver det inte vara ”våldsamt” och ni får fråga ansvarig områdeschef och verksamhetschef

Artikeln om vakter har inte vi lagt in!

Frågan gäller om det är befogat
med vakter.

Vakter löser inte problemen. Inte heller den tystnad som vi möter.

Vem har personalen känt sig otrygg ifrån? Anhöriga utomstående eller intagna? Och vad har arbetsmiljöuppgifterna med saken att göra?
Lite diffust kan man tycka..

Jag har följt denna historia och har även erfarenhet från sjukvård och omsorg dock inte i detta fall eller kommun.

Jag har mött många anhöriga i sorg. Jag har mött många anhöriga som länge gett hela sin dag och sina liv åt att ömt vårda och omvårda. Och jag har också mött anhöriga som i den nya situationen tar ut sin sorg, frustration, rädsla och skuldkänslor på yrkesutövare.

Jag har stor medkänsla för er situation men jag har också mött en del situationer nog för att förstå att det finns två sidor av ett mynt.

Jag har också undrat många gånger vad personen det handlar om, det vill säga er anhörige, har för inställning till att allt delas så öppet i media och sociala medier.

Jag förstår att ni har synpunkter men tror att synpunkter bäst tas genom kommunens och 1177 ”Lämna synpunkter och klagomål ” , samt via Ivo om det behövs. Så kommer missförhållanden upp till ytan.

Vi aldrig hängt ut någon vårdpersonal i sociala medier eller i pressen.
Vi har i stället alltid talat väl om dem. Vi har stort förtroende för vårdpersonalen och vi vet att de gör bra jobb.
Jag anser att vi har ett bra förhållande till vårdpersonal, när de ringt och önskat vår hjälp så vi har ställt upp.

Spelar ingen roll Carl-Gustav vilken ”meritlista” du har.
Många förstår att ni kämpar.
Men också trötta på era utspel på forum och utanför kommunhuset.
Men på något sätt måste personal och sjukvården känna ett hot.
De kan aldrig förvara sig och uttala sig på grund av tystadsplikten.
Ni kan hänga ut alla ni vill till höger och vänster. Inte rätt.
Vem hänger ni ut nästa gång?
Tänk om er anhörig hade jobbat med er son och inte tömt spottkoppen när ni önskar, och sedan bli uthängd.
Tänk och jobba i sjukvården, på boendet och komma vad man gör och säger kanske kan blandas emot dem.
För det är alltid eran bi som speglar ”verkligheten ” eller vad är verklighet?
Snälla försök att inte se alla som de vore ett hot.
Tror många som ni möter vill hjälpa er och er familj, men är rädda för att göra fel.
Som ni bemöter andra blir ni bemötta.
Hoppas allt bli bra för er son, tror även att vårdens alla distanser vill sätta er son i första rummet och att allt ska bli bra, men är nog också rädda för att hamna i sociala mediautspel.

Varför just där? Har inte hört att det skulle behövas. Finns väl inga våldsamma på daglig verksamhet.
Har du Anonym varit där eller?

Du skulle inte vilja utveckla närmare ditt uttalande att vår daglig verksamhet skulle behöva ha vakter. Fin Personal och brukare, på deras arbetsplats, och där uppskattas personalens arbete med brukarna utan misstroende.

”Anhöriga som vårdar eller stödjer någon som står dem nära. ”
I detta dokument från socialstyrelsen så skriver man att anhörigas roll måste stärkas. Anhöriga har rätt till delaktighet i vård och omsorg men också i planering och beslut.
Att stödja anhöriga ska vara en del i arbetet. Förutsättningar för detta ska ledningen skapa.
Anhörigas kunskaper ska tas till vara för att ge en trygg och säker vård. Man ska ha förståelse för den situation anhöriga befinner sig i och kunna ge ett respektfullt bemötande.
Socialstyrelsen skriver också att det inom vissa verksamhetsområden har funnits en tendens att se anhöriga som ett negativt inflytande över individens mående och behandling. Följden av ett sådant synsätt kan bli att anhörigas erfarenheter och synpunkter inte tas på allvar och att de blir misstrodda eller skuldbelagda.

Detta och mycket mer om vikten av att stärka anhörigas roll och stötta dem finns att läsa i detta dokument. Ett dokument som Vaggeryds kommun borde vara förtrogen med men handlar i strid mot. De utestänger anklagar och skuldbelägger anhöriga.
Att ha Securitasvakter är inte att stötta anhöriga eller stärka deras roll.
Mig veterligt så är det inte längre några vakter på boendet. Trots att situationen är densamma.

Man skriver att det saknas personella resurser. Det naturliga borde vara att sätta in mer personal i stället för vakter.

Jag blev så besviken den 2 september då vi möttes av två vakter, utanför vår sons dörr. Det hade räckt med en.
Jag vet inte hur kommunen tänker?
Vår son kom med lättambulans. Min fru och jag en stund efteråt. Vi hade åkt tidigt den dagen 6.50 till Ryhovs sjukhus. Man skulle hämta vår son med ambulans, blev hämtad 9.00. Vi tackade personalen på AVA på Ryhovs sjukhus, vi grät och gick vidare och när vi kom till Skillingaryd så såg vi 2 vaktbilar stå utanför vård- och omsorgboendet Mejeriet.
Vad kunde hända?
Man tror att det skapar lugn och ro med vakter, jag anser att det skapar stor oro ibland brukare, personal och anhöriga. Folk i samhället undrar vad som händer på Mejeriet när 2 vaktbilar står utanför.

Det är en stor sorg det som händer! Vi är vana vid vakter. På möten under året har biträdande räddningschefen suttit med och på vårdavdelningen nu under sommaren.

Folk i kommunen borde veta vad vi går för.
Jag kom till Vaggeryd och jobbade en kort tid i Betelkyrkan som ungdomsledare 1978.
Jag har varit anställd 40 år inom region/kommun 15/25 år inom det sociala. Började på Vårdhemmet Fridhem 1980 som fritidsledare, var med och startade kortis/fritids för barn och ungdomar. Var med som instruktör och startade upp Fabriken daglig verksamhet och slutade som arbetskonsulent inom daglig verksamhet 2019 och jag har varit kommunpolitiker i cirka 15 år, i socialnämnden med arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har varit styrelseledamot i Betelkyrkan, sekreterare. Arbetsutskott 15 år. Varit ledamot i Betel Ungdoms styrelse. Jag lämnade nyligen dessa uppdrag.
Min fru har jobbat som förskollärare i Vaggeryds kommun i 40 år.
Det finns inga polisanmälningar på oss i familjen.
Vi möts av vänlig och trevlig personal på Mejeriet.
Det skrivs och sägs så mycket om oss. Vi kämpar varje dag med vår sons svåra sjuka sjukdom ME.
Anhörigstöd får vi från en annan kommun genom samtal med en anhörigkonsulent.
Så döms oss inte!

Carl-Gustaf Karlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *