Nyheter

Våld i nära relation

Nyheter Kristdemokraten Emma Ewaldsson debatterar.

Viktiga steg för arbetet med Våld i nära relationer

I dag har socialnämnden antagit riktlinjer för myndighetsutövning Våld i nära relation. Det är något som inte tidigare funnits i Vaggeryds kommun.

Våld i nära relationer är ett brott mot mänskliga rättigheter och omfattar inte endast av fysiska kränkningar utan även psykiska kränkningar, hot och försummelse.

Enligt Brottsförebyggande rådet, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Våld i nära relationer skapar trauma och sätter djupa sår hos många av dem som utsätts eller upplever våld. Barnen är speciellt utsatta eftersom de är i beroendeställning till sin familj.

Socialförvaltningen ska samarbete med andra myndigheter, samverkanspartners, ideella organisationer och stödverksamheter för att nå ett bra resultat.

Skolan har ett viktigt ansvar för att arbeta förebyggande och ge eleverna information om deras mänskliga rättigheter.

Kristdemokraterna vill uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med våld i nära relationer i samarbete med kommunen.

Emma Ewaldsson (KD)
Ledamot i Socialnämnden

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *