Nyheter

Valdeltagande ökar – här finns flest soffliggare i Vaggeryd

Nyheter Valdeltagandet är fortfarande betydligt lägre, men långsamt närmar sig valdeltagandet i Europa­parlaments­valen det i riksdagsvalen i Vaggeryds kommun. Här röstade flest senast – och här fanns flest soffliggare.

EU-valet engagerar invånarna i Bondstorp. Genrebild: Henrik Skoglund

När svenskarna går till valurnorna för Europaparlamentet är uppslutningen betydligt lägre än i valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Förra gången, 2019, röstade bara 55,5 procent av de röstberättigade i Vaggeryd (jämfört med 86,8 procent i senaste riksdagsvalet). Det är samtidigt det högsta valdeltagandet hittills i EU-valssammanhang i Vaggeryd och det var det tredje valet i rad med ökande valdeltagande i kommunen. 

Vaggeryd hade ungefär lika högt valdeltagande som i landet som helhet 2019. Historiskt sett har kommunen legat både över och under riket. Det är först de två senaste valen som valdeltagandet nått över 50 procent , såväl i Vaggeryd som i Sverige som helhet,

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen är alltså betydligt lägre än i valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Samtidigt har gapet mellan de olika valen långsamt minskat de senaste åren. 2019 var valdeltagandet i EU-parlamentsvalet i Vaggeryd ungefär 33 procentenheter lägre än i riksdagsvalet 2018. Skillnaden mellan riksdagsval och parlamentsval har minskat för varje val sedan 2004.

Högst valdeltagande i Vaggeryd västra

Det skiljer 19 procentenheter mellan det valdistrikt som hade högst respektive lägst valdeltagande i Vaggeryd 2019. I Vaggeryd västra röstade 609 av 975 röstberättigade, motsvarande 62,5 procent. Det är högre än i de flesta valdistrikt i landet. Samtidigt gick bara 43 procent till valurnorna i Skillingaryd östra, vilket är lägre än i de flesta valdistrikt i landet.

Yngre kvinnor röstar i högre utsträckning

Även om valdeltagandet är relativt lågt i valet till EU-parlamentet följer det mönstret som känns igen från de nationella valen: 2019 var det i högre utsträckning personer med högre inkomster och högre utbildning som röstade. Inrikes födda röstade i högre utsträckning än utrikes födda, äldre i högre utsträckning än yngre.

Skillnaden mellan män och kvinnor var liten. I Vaggeryd var valdeltagande lika högt bland kvinnor som män, 56 procent. I Sverige som helhet var det kvinnornas valdeltagande något högre än männens. Könskillnaderna ser dock olika ut i olika åldersgrupper: bland yngre är det en större andel kvinnor som röstar, medan det i gruppen över 65 år är större andel män.

Europaparlamentsvalet 2019: Valdeltagande per valdistrikt i Vaggeryd

Valdistrikt Valdeltagande Antal röstande Antal röstberättigade
Vaggeryd västra 62,5 procent 609 975
Byarum-Bondstorp 62,2 procent 623 1 001
Åker-Hagshult 57,5 procent 508 883
Hok-Svenarum 56,3 procent 516 916
Västra Skillingaryd-Tofteryd 56 procent 965 1 723
Vaggeryd östra 51,7 procent 834 1 612
Vaggeryd norra 50 procent 712 1 425
Skillingaryd östra 43 procent 702 1 631
Taggar

Dela


2 reaktioner på Valdeltagande ökar – här finns flest soffliggare i Vaggeryd

Det är helt meningslöst att rösta i något val i Sverige! Det finns ihgen demokrati i det här landet. Det gör ingen skillnad att rösta på våra korrupta politiker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *