Nyheter

Vänstiftsavtal förnyades

Nyheter I går förnyades vänstiftsavtalet mellan Växjö stift och den engelska kyrkan i Oxfords stift.

Vänsjap Växjö - Oxford. Foto: Ellen Ekström

Det var på dagen 15 år sedan den första överenskommelsen mellan de båda stiften undertecknades, då med Anders Wejryd som biskop i Växjö stift.

Vänstiftsavtalet signerades av biskopen för Växjö stift, Fredrik Modéus, och områdesbiskopen för Buckinghamshire i Oxfords stift, Alan Wilson, under middagsbönen i Växjö domkyrka.

– Jag gläder mig över de vänskapsband som har knutits. Vad jag förväntar mig framöver är att vi ska lära mer av hur de tänker kring ideellt engagemang, om hur de tänker kring kallelse och rekryteringsprocesser och jag hoppas att fler församlingar i Växjö stift ska hitta vänförsamlingar i Oxford, säger Fredrik Modéus.

Under två dagar har berikande samtal förts och vänskapsband stärkts mellan representanter från Växjö stift och en delegation från Oxford. Genom utbyten både på stiftsorganisationsnivå och mellan församlingar i de båda stiften lär sig stiften mycket av varandra, som olika delar av den världsvida kyrkan.

– Särskilt inspireras jag av sättet som Växjö stift arbetar utåt, tillsammans med församlingarna, på ett sätt som vi inte gör i England, säger Alan Wilson, områdesbiskop för Buckinghamshire i Oxfords stift.

I Växjö domkyrka. Foto: Ellen Ekström

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *