Nyheter

Var kan kommunen växa?

Nyheter Vid senaste kommunstyrelsen diskuterades en ny reviderad översiktsplan och en utvecklingsstrategi för kommunen

Arkivbild från nybliven fastighet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att en ny reviderad översiktsplan ska tas fram.

Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen berättar mer:

– Vaggeryd är mest sårbart i och med Lagan och Hjortsjön. Vi tittar på vilka håll vi kan växa och vi tror att Vaggeryd och Byarum kan växa samman. När det gäller Skillingaryd måste vi blicka västerut. Mellan Vaggeryd och Skillingaryd är det lite mer komplex, där är det industritätt. Det finns bra naturmark kring Hestra, men jag har lite svårt att se nya bostäder där. Influensområdet finns också och där har Försvarsmakten synpunkter. När det gäller Vaggeryd så blir det en svår fråga, vi måste se till att kommunikationen fungerar, undergångar och viadukter. Allting hänger ihop och vi måste också kika på hur vi går och cyklar. Vi fick ett uppdrag av (L) om förtydligande i kommande sammanträde så att vi kan rama in det här. 15 år framåt är en sådan period som vi bör ha med i tänket. I nuvarande översiktsplan finns en del som vi inte har påbörjat ännu, detta ligger närmare till hands och måste förtydligas. Skillingaryd är ett typfall där vissa områden inom översiktsplanen skulle förvandla om industrimark till bostäder, men vi har inte kommit någonvart. Man kan inte bara lysa på nya områden, utan faktiskt ta sig an de som finns också, kommenterar Gert Jonsson (M).

Kenth Williamsson (S) håller med och menar att markanvändningen är viktigt och att en långsiktig planering behövs.

Vid markanvändningskartan ska kommunen ritas upp som ett lapptäcke i översiktsplanen, där det för varje område anges en typ av markanvändning som kommunen ser som lämplig i framtiden. Vissa orter kommer att ha ett mer detaljerat lapptäcke och i andra delar av kommunen kommer stora områden ha kategorin ”landsbygd”. Ett utkast av en områdeskatalog är framtagen som visar föreslagna områden med ändrad markanvändning, där man är intresserad av att diskutera möjligheten till ny bebyggelse. Områdena är både helt nya, men det finns även områden i dagens översiktsplan som inte har nyttjats hitintills under den här mandatperioden.

Taggar

Dela


6 reaktioner på Var kan kommunen växa?

Bygg ut i Åker och låt Skillingaryd växa västerut mot Ljungberg och Nyholm. Vägnätet behöver förbättras.

Fem förslag utifrån ovan berörda ämne:
1. Köp in tomter utmed E4:an mellan Klevshult och Skillingaryd för att tillgodose behovet av större industrier eller verksamheter.
2. Gör ett villaområde norr om Sturegatan – finns ypperliga tomter och ”lätt” att angöra till befintlig vatten / avlopp i matargatan mot vattentornet.
3. Köp in gamla guldsmedsbutiken i centrum av Skillingaryd och bygg centrala lägenheter.
4. Planera för industri väster om Power.
5. Underlätta för entreprenören som vill bygga vid Stenvadet.

Håller med iem bygg mer lägenheter i Skillingaryd, Krahners tomt väntar…vad är det som hindrar?? Är det viljan…

Bygg fler lägenheter i Skillingaryd då blir många villor lediga då behövs det inte så många tomter på ett tag

Man kanske inte ska göra östra strand till gemenskapsområde då. Inte det mest eftertraktade kanske. Lägenheter för sig och hus för sig, skulle jag tro det önskar det flesta önskar sig.
Dels för känsla, dels för ett lugnt och tryggt boende. Blandning med yngre folk och äldre kommer bara skapa splittring, de yngre kanske lever mer högljudda med sena kvällar, fester, nya kompisar etcetera. Det vill inte de som skaffar familj behöva vara oroliga för och störas av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *