Nyheter

Var ska eleverna få plats?

Nyheter Skolans framtida lokalplan diskuterades på barn och utbildningsnämndens senaste sammanträde. ”Det akuta läget i Vaggeryd är en utmaning".

Arkivfoto

Hur och var kommer eleverna få plats fram till år 2030. Eftersom kommunens befolkning ökat kraftigt under en längre period, finns ett uppdämt behov av nya lokaler för framförallt skola.

– Dels handlar den här lokalplanen om att vi växer otroligt mycket och om vi går efter regionens prognos ser vi olika scenario. Utmaningen är förskolan, där vi ser en kortare horisont, jämfört med grundskolan. Vi skickar ut det här till våra partigrupper för diskussion, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Det vi ser det akuta läget är i Vaggeryd. Vi hade ”Fridhemstomten”, men var ska vi lägga nästa skola i Vaggeryd? Vi behöver en F – 3 skola. Ska det vara extern byggare till Götafors? Prioritet är just i Götafors men vi måste vara någon annanstans under tiden. Vi har planer på paviljonger vid Hjortsjöskolan, men vi är osäkra. Det finns just nu ingenstans för Götaforseleverna i nuläget…, kommenterar Jenny Larsen (KD).

Den 20 januari ska partigrupperna lämnat in sina förslag och ordförande önskar att en riktning ska tas så nämnden går vidare i sitt beslut om skolans lokalplan.

Antalet barn i åldrarna 1 – 19 år är idag 3 610 stycken. År 2030 beräknas antalet stigit till 3 973. Om prognosen som Statistiska Centralbyrån tagit fram kommer kommunen att ha 190 barn ytterligare i förskolan år 2030, vilket motsvarar 12 fler avdelningar. De strategier som förvaltningen önskar är bland annat att kommunen blir en attraktiv skolkommun med god arbetsmiljö, förskoleplatserna ska vara jämnt fördelade inom kommunen och tillagningskök ska prioriteras.

Skolans förvaltningschef Per-Erik Lorentzon har kommenterat lokalbristen i Vaggeryd i skrivelsen till nämnden.

”Antal barn i grundskolan har de senast sju åren ökat med 100 elever. Tillväxten har fram tills nu framförallt mötts med paviljonger och temporära skollokaler. Konsekvensen av detta är att framförallt Hjortsjöområdet har för hög belastning. Skolgårdarna räcker inte heller till och följer inte boverkets rekommendationer. Skollokalerna i Vaggeryds tätort består av väldigt många olika huskroppar av varierad ålder och skick och flera av dem har ett akut underhållsproblem. Vissa lokaler kan inte användas på grund av mögel och fuktskador vilket tvingar förvaltningen att ta i bruk skollokaler som är tveksamma ur ett arbetsmiljöperspektiv, ett exempel på detta är Träskolan på Hjortsjöskolan.

När vi blickar två år framåt i tiden kommer antalet grundskolebarn öka med ytterligare 100 elever, vilket förvaltningen inte klarar av att lösa med det fastighetsbestånd som förvaltningen har att tillgå.”

Taggar

Dela


2 reaktioner på Var ska eleverna få plats?

En av de viktigaste frågorna är väl ändå hur detta lokalkaos kommer att påverka barnens skolgång när det kommer till inlärning, koncentration, trygghet och utveckling?!

Hur vill förvaltningen och politiker att barnen i kommunen ska prestera i skolan? Det är dags att göra långsiktiga planeringar och hållbara lösningar för våra barn. Lägg ner det här med att hyra lokaler. Bygg skolor, anställ vaktmästare som man hade tidigare som ser när underhållet brister. Gör om och gör rätt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *