Nyheter

Våra skolor behöver bättre förutsättningar

Nyheter På kommunfullmäktiges sammanträde i juni informerade jag att resultatet på nationella provet i årskurs 3 kan vara dåligt. Jag hade då haft kontakt med flera föräldrar som har barn i våra skolverksamheter. Det intryck jag fått från föräldrarna är att många elever inte utvecklas på rätt sätt och att resultaten upplevs vara dåliga. Läs Marijo Corkovic (S) debatt här.

När jag lyfte upp detta på mötet kom ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Jenny Larsen, med mothugg mot mig och sa till mig att det inte stämmer och att jag inte pratar fakta.

Jag ville inte göra något stort av detta. Har bara sagt att jag hoppas jag har fel.

Åtta dagar senare hade Jenny Larsen en presskonferens i barn- och utbildningsnämnden och sa att resultaten i nationella provet  årskurs 3 är det sämsta någonsin i Vaggeryds kommun.

Hon sa också att den största anledningen till detta är Covid-19 pandemin. När man lyssnar på henne tror man att corona endast fanns i Vaggeryds kommun.

Det finns flera anledningar för detta dåliga resultat, bland annat avsaknad av en framåtsyftad skolpolitik från femklövern (M, C, KD, L och MP). Stora besparingar, underskott och minskningar av många tjänster i barn- och utbildningsnämnden flera år i rad.

Vi vet att kring 2015 var vi i topp bland länets skolkommuner. Sju år senare, under femklöverstyre, ligger vi långt ifrån dessa resultat. 

Andra orsaker till de försämrade resultaten är våra skollokaler och våra utemiljöer på skolorna och det gör mig djupt bekymrad. Brist på långsiktig planering, temporära lösningar och dåligt underhållna lokaler. Här har femklövern tappat styrningen.

Ett exempel på detta är att förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Ulf Abrahamsson, säger att han inte vet vem som har ansvar för skötsel av våra skolgårdar. Det tycker jag är rent bedrövligt, snällt sagt. Ren skandal. Man kan fråga sig vilken förvaltning det är – men ytterst är det femklöverns ansvar. För invånarna spelar det ingen roll var beslutet fattas – bara skolgårdarna sköts!

Nu har vi börjat betala för femklöverns dåliga beslut och dåliga styre av vår skola och det kommer att kosta skattebetalarna stora belopp att få vår skola på rätt väg igen och slutligen vill jag säga, gör om gör rätt! Stora neddragningar över tid på våra skolor och dåliga skolmiljöer för många barn påverkar resultaten negativt och gör det svårare att komma tillbaks till den högre resultatnivå som vi tidigare haft!

Ledamot i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnd
Marijo Corkovic (S)

Taggar

10 reaktioner på Våra skolor behöver bättre förutsättningar

Det börjar i förskolan. Viktigt att resurser finns redan där för att skapa en trygg grund inför grundskolan. Att argumentera att covid-19 som en största anledning känns som bortförklaring.

Lokalerna är dåliga, det kan alla se, och skolgårdarna är slitna och sorgliga. Fastighetsunderhåll och städning fungerar inte.
Politikerna påstår sig satsa på skolan men de som jobbar där hör bara om neddragningar. Fastnar kanske för mycket pengar i våra stora och dyra förvaltningar?
På högstadiet i Vaggeryd får man trycka in extra bänkar i klassrummen för att få in närmare 30 elever i salar utformade för drygt 20. Där ska lärarna hinna se och hjälpa alla efter deras behov.
Våra politiker tycker att det är läge att gnälla på att någon annan, för länge sedan, inte heller skötte skolan.
Det känns inte riktigt som om vi är inne på rätt spår.

Ja det känns som skolorna i kommunen är som förortsskolor nästan. Slitna, grå och tråkiga. Man blir ju nästan deprimerad när man tänker på det.

Bättre att dra ner på annat isåfall om det saknas pengar. Vadsomhelst utom skolan!

Eleverna respekterar inte miljön om den ser ut som skräp, vad signaler och inspirerar dig på din arbetsplats? Är det en miljö för glädje och kunskapsinlärning?
Skulle du som vuxen vilja vistas bland dåligt ventilation, smutsiga fönster, spruckna fasader. När du sedan kommer ut på rast har lekmaterial tagits bort, plankor ifrån bänkar och bord står oreparerat då det förklaras att pengar inte finns. Ingen vet vem som är ansvarig heller.

Fantastiskt dåligt!

Ja, nu är det sannerligen dags att agera. Vi måste få till skolor som våra barn kan vistas och utbildas i men framför allt skolor som lockar utbildade lärare att söka sig hit och arbeta i kommunen.
Vem vill arbeta i lokaler man vet har fått hjärt-lung-räddning-behandling när man kan söka sig några mil åt valfritt väderstreck och arbeta i lokaler som inte döms ut en efter en.
Nu måste det tas beslut, annars kommer alla inflyttade barnfamiljer att lämna kommunen för att inte tala om lärarna. Jag ger min röst till dem som vågar stå upp och ya beslut. Nu räcker det med förslag.
Båda våra barn går i dag i upprättade provisoriska skollokaler, varav en skolgård som är under all kritik. Även om olika projekt tas ur olika kassor tar parallella projekt såsom ett fängelse uppmärksamhet från våra politiker, en uppmärksamhet som nu måste riktas mot skolorna. Kom igen nu vad är planen egentligen?

Dåligt underhållna skollokaler har väl varit sen årtionden tillbaka? Räcker med att köra förbi Hjortsjöskolan och se den ”fina” fasaden som varit sedan 20 år tillbaka så ni gjorde tydligen ingenting heller vad jag förstår. Detta med vem som hade ansvar för våra skolgårdar frågade jag och efter underhållsplan för våra skollokaler när jag var i barn- och utbildningsnämnden för runt tio år sedan. Jag väntar fortfarande på svar men du kanske vet det Marijo så vi andra får veta det? Att gnälla ger sällan resultat så jag tror mer på det spåret vi är nu. Covid har alla kommuner nog haft och tyvärr med liknande utveckling som vi konstigt nog. Bättre att se framåt för bakåt ger liksom inget.

Ja mer pengar måste nog till om det ska bli någon rätsida på skolresultaten. Neddragningarna blir alldeles för kostsamma på sikt!

Man kan undra vad som gjordes 2015 som var bra. Man kanske skulle titta tillbaka lite grann och kanske lära lite av den tid som varit när det visade goda resultat. Jag är förälder och även verksam inom kommunen. Jag ser ett stort behov av utbildade speciallärare och specialpedagoger som jobbar nära barnen och eleverna. Eftersom man alltid får höra prat om goda resultat då behöver man också ge barnen förutsättningarna för att få de resultaten. Därför behövs det mer vuxna och utbildade pedagoger som också är specialister inom specialpedagogik för att komplettera den övriga pedagogiken/undervisningen. Mår barnen bra, då kommer också barnens lärande stimuleras och resultaten ökar då förhoppningsvis. Jag vill se politiker som satsar på samhällets framtid, barnen/ungdomarna så att de får den utbildning de faktiskt har rätt att få!

Snälla lägg mer pengar på skolan. Barnen är vår framtid och vi är många som upplever att pengar saknas mer och mer i skolan.

Äntligen en politiker som vill satsa på våra barn och ge dem förutsättningar att kunna utveckla viktigt med bra utemiljön

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *