Nyheter

Vårdcentralen är antibiotikasmartast i länet

Nyheter Antibiotikaförskrivningen i Jönköpings län har stadigt minskat och i år har alla länets vårdcentraler nått Stramas långsiktiga mål. Femton av länets vårdcentraler blir den här veckan diplomerade som Antibiotikasmarta vårdcentraler. Skillingaryds vårdcentral sticker ut som den enda av länets vårdcentraler som dessutom nått samtliga kvalitetsmål för antibiotikaförskrivning inom primärvård

Resistenta bakterier är ett av de största hoten mot världshälsan och Region Jönköpings län arbetar aktivt för att förbättra och minska användandet av antibiotika inom hälso- och sjukvården. Det långsiktiga nationella målet för antibiotikaförskrivning har varit 250 recept per 1000 invånare och år.

Sedan det nationella målet sattes för elva år sedan har antalet recept i Jönköpings län minskat stadigt. Målet uppnåddes i juni 2020 och har sedan dess sjunkit ytterligare. Det är många års arbete som ligger bakom, men minskningen tros också bero på den pågående pandemin. Färre personer söker sjukvård, vi har mer fysisk distanseringen och en större kunskap om handhygien och smittskyddsåtgärder.

”Äntligen har vi nått målet”
I år har vi äntligen nått målet!  Det är viktigt att använda antibiotika klokt och säkert för att motverka antibiotikaresistens. Nu gäller det att vi fortsättningsvis håller i det goda arbetet tillsammans, säger Cecilia Magnusson, infektionsläkare och ordförande i Strama Jönköping.

Strama är en del av patientsäkerhetsarbetet i Region Jönköpings län och en kunskapskälla för vården kring antibiotikaanvändning. Carl Fridolfsson, Strama-koordinator i Region Jönköpings län, är också nöjd:

 – Vi hoppas på att trenden håller i sig och att vi nu mer kan fokusera på kvalitén i förskrivningen, att endast personer med behandlingskrävande infektioner får rätt antibiotika i rätt tid och rätt dos.

Femton vårdcentraler blir antibiotikasmarta
Under året som gått har vårdcentraler i Jönköpings län kunnat arbeta med sin antibiotikaförskrivning för att nå Strama Jönköpings kriterier för att bli antibiotikasmarta. Detta har nu femton av länets vårdcentraler lyckats med och får utmärkelsen ”Antibiotikasmart vårdcentral” under antibiotikaveckan, som startade 16 november. Dessa vårdcentralen är: Bankeryds vårdcentral, Gislehälsan, Gränna vårdcentral, Landsbro vårdcentral, Norrahammars vårdcentral, Rosenhälsans vårdcentral, Rosenlunds vårdcentral, Rydaholms vårdcentral, Råslätts vårdcentral, Skillingaryds vårdcentral, Tenhults vårdcentral, Tranås vårdcentral, Vetlanda vårdcentral, Vråens vårdcentral och vårdcentralen Aroma, Vetlanda.

Skillingaryds vårdcentral har nått alla sju målen
Skillingaryd är den enda vårdcentralen i länet som uppnått alla de sju kvalitetsmålen för antibiotikaförskrivning inom primärvården. Antibiotikanätverket Strama Jönköping vill därför lyfta arbetet där lite extra.

– Skillingaryds vårdcentral är ett mycket gott exempel på en vårdcentral som tar ansvar för sin antibiotikaförskrivning, säger Anders Josefsson Aljered, distriktsläkare Strama Jönköping. Genom sitt arbetssätt undviker de onödiga antibiotikabehandlingar och därmed de risker som det kan medföra, samt motverkar utvecklingen av ökad antibiotikaresistens.

– Visst är det roligt att få en sådan här utmärkelse, säger Per Andersson, distriktsläkare på Skillingaryds vårdcentral. Vi har bra förutsättningar, vi är en relativt liten enhet som genom åren haft en stabil bemanning. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har länge haft fokus på en rationell antibiotikaanvändning och jag tror att patienterna känner en trygghet i att de får antibiotika när det behövs, men inte annars.

Fyra kriterier för att bli Antibiotikasmart vårdcentral:

1. Förskrivit färre än 270 antibiotikarecept/1000 listade och år

2. Minst 70 % av uthämtade antibiotikarecept förskrivet av vårdcentralen utgjordes av förstahandspreparat

3. Stramas uppföljningsbesök på vårdcentral genomfördes under året

4. Vårdcentralen utförde Stramas självdeklaration med godkänt resultat

Fotnot: Pressmeddelande från region Jönköping

Grattis till Skillingaryds vårdcentral, som utmärkte sig lite extra bland länets antibiotikasmarta vårdcentraler. Från vänster: Emily Wickbom vårdadministratör, Marie-Louice Claesson sjuksköterska, Henrik Boström distriktsläkare, Reem Raouf ST-läkare, Gunitha Robertsson sjuksköterska och Veronika Rast vårdadministratör. Foto: Johan W Avby

Taggar

3 reaktioner på Vårdcentralen är antibiotikasmartast i länet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *