Nyheter

Varför görs inte Lagan farbar – het diskussion om fem stockar

Nyheter Interpellationen angående att göra Lagan farbar för exempelvis kanoter skapade debatt under gårdagskvällens kommunfullmäktige i Vaggeryd. 

Arkivbild Martina Ojala

Att synliggöra Lagan och tillgänglighetsförbättra områden kring Lagan engagerade Lennart Karlsson (EMP) som lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2018. Den bifölls.

Under måndagskvällens kommunfullmäktige fanns interpellationen på bordet som var skriven av KD, C och EMP där man eftersöker svar gällande de beslutade åtgärder. Och om inte vad avser kommunalrådet, tillika tekniska nämndens ordförande, Kenth Williamsson att verkställa fattade beslut och vidta åtgärder. Samt frågan om Kenth Williamsson (S) på något sätt kommer att agera inom sitt ansvarsområde när det gäller skötsel och underhållsåtgärder för att upprätthålla god miljö i våra sjöar och vattendrag. 

I ett längre svar på tre sidor lämnade Kenth Williamsson (S) bland annat följande:
– När det gäller att tillgängliggöra har kommunfulllmäktige beslutat om vattennära mötesplatser. Syftet med projektet är att bevara och stärka livsmiljö. Skapa förutsättningar för framtiden. Tekniska nämnden har i projektets gång arbetet med bland annat kulturmiljö och att tillgängliggöra mötesplatser. 

Mats Elmgren (EMP); 
– Fantastiskt långt svar men inget svar på frågor. Vi har inte begärt att få en kanotled, vi vill bara få den farbar. Det hade varit klädsamt att det långa svaret hade innehållit ordet ”farbar”. Det är oförskämt att man inte kan nyttja den här pärlan som Lagan är. Vet ordförande för lite om Lagan kan han få information från Lennart Karlsson. Det här skulle kosta max 100 000 kronor. Är det politikerna eller tjänstemännen som bestämmer? Jag hoppas det blir rensat i Lagan i sommar.

Ulf Abrahamsson (C); 
– Kenth du blandar ihop ärenden. Jag stör på mig så kopiöst på att Länsstyrelsen ska kontaktas för att de ska kontaktas för att reda upp träden. Det är fyra eller fem träd som ska kapas. Det här är löjligt. Du har den kapaciteten, Kenth.

Läsarbild

Thomas Axelsson (KD); 
– Mycket arbete är gjort. Det är inte det som frågeställaren vill. Man vill få bort träden. Jag roar mig med att läsa dokument, redan från 2014 där det var frågor i denna kammaren om den här rensningen. Nu, nio år senare, sitter vi och pratar om detta fortfarande. Röjning kan inte göras på vissa sträckor utmed Lagan och det beror på att man tagit hänsyn till den biologiska mångfalden. Det där tycker jag är en efterhandskonstruktion.

Kenth Williamsson (S); 
– Du är kunnig Axelsson, du kan mer än förvaltningen. Om man går ner till Fågelforsdammen, där ligger träd. Vissa områden sparas för det biologiska mångfalden, andra sträckor öppnar man. På den tiden var jag mer offensiv än PO, jag har ändrat mig lite genom årens lopp. Vi hade en bra diskussion i tekniska och det var högt i tak den tiden också. I efterhand kan jag konstatera att det var kloka ord. En av de sakerna jag har med mig. När det gäller beslut att göra Lagan farbar så avslogs den. Det är tydligt skriven att den är bitvis bifallen. Svaren blir långa på grund av att det finns många frågor, och breda, frågor. Jag har svarat väldigt brett. Är det så att det rör sig om fem stockar, så är det väl en tveksam interpellation. Jag tror inte att man uppfattar det på det här sättet. Jag skulle inte skrivit interpellation om det handlar om fem små stockar. Vilka stockar är svårt att veta också. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Men det är om man ska göra något större. Inte fem stockar.

Mats Elmgren (EMP); 
– Det räcker att man bara tar bort en bit av stocken, så man kan göra Lagan farbar.

Kenth Williamsson (S); 
Det kan inte vara politikernas bord att bestämma om fem stockar. Så detaljerat ligger det inte på politisk nivå. Fem stockar är låg nivå. Ta foto och skicka in och få det dokumenterat.

Ulf Abrahamsson (C);
– Stora eller små frågor  det kan vi diskutera. Vi har inte rätten att avgöra. Frågan är beslutad i kommunfullmäktige och det kräver också ett svar. Faktum är att Lagan inte är farbar ännu i dag. Då hamnar frågan här. Tjänstemännen lyssnar inte på invånarna och då hamnar det här. Man ska göra Lagan farbar.

Thomas Axelsson (KD);
– Jag vet inte vad jag ska säga. Det här var otroligt märkligt svar. Fem stockar är för litet. Om det hade varit 10 stockar. Det här är ett problem.

Kommunfullmäktigedebatten avklarad och inga fler begärde ordet…

Ta i och gör så att det finns plats för roddbåt också, säger kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M), när han deklarerade att interpellationen ansågs därmed vara besvarad.

Taggar

Dela


10 reaktioner på Varför görs inte Lagan farbar – het diskussion om fem stockar

Passa på att rensa hela Lagan inte bara en liten ”snutt” så att man kan paddla hela sträckan ner till kommungränsen. Lagan är en tillgång för alla i kommunen.

Det är ju inte bara fem stockar som ska bort. Det är igenväxt av vass och andra växter som gör det väldigt svårt att ro. Det är så fint tidigt på våren när vattenspegeln ligger blank. Men under högsommaren och hösten är det helt igenväxt. Jag har sett att det finns maskiner som kan ”slå” växterna. Då behöver man inte tömma ån och störa djurlivet. Det kanske är ett alternativ?!

Sedan kan man ju undra om inte politikerna finns till för invånarnas skull. Då borde de ju också lyssna på oss. Jag vet att vi är många som vill se en vacker och tillgänglig Lagan även söder om Talludden.

Att ni ens har mage att sitta och diskutera en sådan sak när kommunens lokaler ser ut som de gör. Nedstängda lokaler på grund av dålig skötsel och helt undermåliga skolor. Ni borde skämmas. Tänk att den här kommunen har blivit så nedgången på så kort tid. Det är för illa.

Detsamma gäller skogspartierna runt Mogölarna i Götafors. Det är så igenväxt , så man ser inte den södra gölen längre. Det är som att titta in i en vägg.

Två gånger har jag skrivit till kommunen i ärendet att just ”rensa” upp i Lagan för att vi ska kunna njuta av detta vattendrag.

Svaret från maj 2020:

”Det finns inga planer på att rensa upp i Lagan. Vattenverksamhet kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Generellt kan man säga att det även finns ett värde i de nedfallna träd och annan växtlighet ligger kvar då det ökar den biologiska mångfalden.”

Svaret från maj 2023:

” Tekniska kontoret har inga omedelbara planer på att rensa i Lagan. Fortfarande gäller att alla typer av åtgärder i vattnet är något som kräver en utredning och tillstånd från Länsstyrelsen. Det kräver förmodligen även dispens från strandskyddet. En utredning behöver dessutom omfatta hela Lagans utbredning genom Vaggeryds tätort för att vara meningsfull. Det finns även risk för erosion på vissa platser utmed Lagan och det påverkar också vilka åtgärder man kan och inte kan göra. En utredning kräver också budgetmedel som tekniska kontoret i dagsläget tyvärr inte har.”

Vad ska man säga…..?
Som kommuninvånare blir jag ledsen och arg.
Blåser det exempelvis ned träd så ser jag det som en självklarhet att man röjer undan dessa.

Handlar det verkligen bara om fem stockar?

I projektet ”Vattennära mötesplatser längs Lagan” gjorde kommunen för cirka fem år sedan undersökningar på djur- och naturlivet längs ån. Det är i det här projektet som man har tagit fram naturlekplatserna längs Lagan – exempelvis Strömfallet med linbanan, lekplatsen bakom Kvarnen, med mera.

Hela syftet med projektet är att utveckla mötesplatser -i harmoni (!) med djur- och naturlivet. Ett samspel mellan människan och de arter som lever där. För man konstaterar att runt vårt Lagan trivs lite mer sällsynta arter och de vill vi gynna och visa upp på ett pedagogiskt vis (se ex. skyltarna, mulmholkarna, bänkarna som är strategiskt utplacerade, bär- och fruktträd för att förstärka ekosystemtjänster).

Röjer man undan för mycket så riskerar man att även röja undan natur- och djurliv. Kanske handlar det om ”bara fem stockar” (?) och kanske kan man bara röja lite, så att både människa, djur och natur får rum? Jag vet inte. Men jag är tacksam över att detta beslut inte tas snabbt, i alla fall. Att man tar sig tid att fundera ordentligt.

Sök efter ”Vattennära mötesplatser längs Lagan” på kommunens hemsida så hittar ni dokumentet som beskriver habitaten och natur- och djurlivet i Lagan.

Det är kanske inte bara träden som är problemet. Ån söder om talludden rensandes inte när det var ”årensning” på 90-talet. Den är extremt igenväxt och mycket svår att försöka ro i. Näst intill omöjligt att ta sig upp till Hjortsjön. Den lilla badplatsen vid udden har fått ett minskat djup sedan jag flyttade dit på 90-talet . Var ca 2m utanför bryggan. Idag knappt 1m. Med andra ord borde den delen rensas också.

Här har vi ett tydligt exempel varför det saknas pengar i kommunen. Fem gubbar, förmodligen välbetalda, sitter och diskuterar om fem stockar istället för att ta ett snabbt beslut och få problemet ur världen. Ta er i kragen. Gå ned med en motorsåg en eftermiddag och röj up skiten själva. Det är det minsta man kan begära efter att ni slösat skattemedel på detta sätt.

Denna debatt gör att vi vanliga, ej experter, tappar förtroende för förtroende valda. Vad är problemet? Ta bort dessa stockar punkt och slut! Det finns säkert viktigare frågor ni politiker kan lägga tid på. Lagan är viktig för hela kommunen och måste givetvis rensas upp. Kostnaden kan säkert täckas inom ramen för ”kommunens trevnad”.
SBK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *