Nyheter

”Varför inte fråga oss som verkligen vet?”

Nyheter Personal och skyddsombud vid biblioteket i Fenix debatterar..

Det är många som har uttalat sig om folkbiblioteket i Vaggeryd. Varför inte fråga oss som verkligen vet? Kultur-och fritidsförvaltningen betalar cirka 500 000 kronor per år i hyra för folkbibliotekslokalen på Fenix, vi har fem heltidstjänster och bemannar både Vaggeryds och Skillingaryds bibliotek. Vårt uppdrag är enligt bibliotekslagen att bedriva biblioteksverksamhet för alla! Enligt skollagen är alla skolor skyldiga att ha skolbibliotek. Det är två skilda verksamheter med olika uppdrag.

Några av oss i personalen har arbetat på biblioteket under många år, några av oss är ganska nya, men vår gemensamma uppfattning är att tanken på Fenix som ett gemensamt kultur –och kunskapscentrum är god, men har aldrig fungerat.

Vi uppskattar arbetet för att skapa ett tryggare samhälle. Därför är det fullt rimligt att det oerhört tragiska, och tack och lov mycket ovanliga, som hände i Trollhättan diskuteras och förebyggs. I Trollhättan är folkbiblioteket och skolan i samma byggnad, vilket möjliggör för allmänheten att enkelt ta sig in som obehöriga i skolan. En förskolegrupp befann sig på biblioteket och de fick hastigt gömmas i bibliotekspersonalens kontor. Folkbiblioteket har efter detta byggts om. Ibland är teori och praktik inte detsamma.

Att Fenix Kultur- och Kunskapscentrum skulle vara en trygg miljö har både vi och våra besökare svårt att helt hålla med om. Senast i förra veckan var det slagsmål mellan elever som avbröts av två rådiga lärare. Förra hösten blev det bråk inne på biblioteket mellan gymnasieelever samtidigt som flera förskoleavdelningar var på sagostund. En mycket obehaglig upplevelse för barn och personal på biblioteket som fick ingripa.

Stök och oro på biblioteket orsakat av gymnasieelever har tyvärr varit en del av vardagen under en lång tid tillbaka. Detta har gjort att flera låntagare har valt att inte längre komma till biblioteket. Dessutom har det varit en pressande och otrygg arbetsmiljö för oss med hög ljudnivå och skadegörelser i lokaler som inte är anpassade för folkbiblioteksverksamhet. Sammantaget är detta inte vad vi kallar för en trygg och tillgänglig miljö!

Det är besynnerligt att personal från barn- och utbildningsförvaltningen tycker sig ha så stor insikt i att tala om hur och var kultur- och fritidsförvaltningen bäst bedriver kommunens folkbiblioteksverksamhet. Vi skulle vilja att fler får tillgång till våra tjänster som bokcirklar, filmklubb, sagostunder, skapande verksamhet, skapande rum, it-hjälp, författarbesök med mera.

Årligen har vi ett stort antal pedagogiska aktiviteter riktat mot förskola, grundskola och gymnasium. Både i bibliotekens lokaler men även som uppsökande verksamhet. På grund av vårt läge är det många som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket. Alla har inte bil och personer med funktionshinder är en av bibliotekens prioriterade grupper.

Vi vill inget hellre än att fullgöra vårt uppdrag som folkbibliotek. Genom att flytta verksamheten till mer tillgänglighetsanpassade, tryggare och lättillgängliga lokaler får vi mycket större möjligheter till det; att ha ett folkbibliotek för alla!

Skyddsombudet och bibliotekspersonalen på Vaggeryds bibliotek

Arkivbild

Taggar

Dela


14 reaktioner på ”Varför inte fråga oss som verkligen vet?”

Om det bara är platsen som är fel så måste det vara perfekt i Skillingaryd där det ligger i centrum. Där satte man in vakter som patrullerade. Jag tror problemet är någon annanstans än läget.

De tre självutnämnda ”biblioteksexperterna” menar alltså att bibliotekens verksamhet bara sker på tider när eleverna gått hem? Jag visste inte att sagostunderna låg på eftermiddag eller kvällen. Är det godnattsagor som läses? Det trodde jag föräldrarna skötte! Och när yngre elever gör klassbesök är det också på eftermiddagen när gymnasisterna gått hem? Jag antar yngre barn går på kvällsskola.

Det jag menar är att skolans största behov är främst under förmiddagstid och allmänhetens behov är sannolikt större under eftermiddag och kvällstid. På så sätt får vi ett bra utnyttjande av en bibliotek. Sedan är det aldrig acceptabelt att olika verksamheter stör varandra. Det jag månar starkt om är att skolans 370 ungdomar har tillgång till ett bra bibliotek med ett stort utbud. Finns det något viktigare än att stimulera ungdomars läsande?
Om nu trots allt flytten av biblioteket drivs igenom så utgår jag ifrån att vårt gymnasiebibliotek får ordentlig bemanning och en relevant budget för inköp. Det är kommunens ungdomar värda och behöver för att klara framtidens allt tuffare krav på utbildning och bred allmänbildning.
Sen kan jag bli ganska provocerad av debatten när man talar om ”självutnämnda biblioteksexperter” Vi uttalar oss utifrån den profession vi har, nämligen lärare för kommunens gymnasieelever. Även vi ska väl ha rätt att vara opinionsbildare och yttra oss utifrån den roll vi har? Här har vi ingen egenintresse utan vi värnar ju våra elevers förutsättningar för en bra utbildning.

Jag har stor respekt för bibliotekspersonalens kompetens för hur de ska genomföra sitt uppdrag. Det är ju deras arbetsmiljö också. Det har ju aldrig funnits ett renodlat folkbibliotek eller ett gymnasiebibliotek tidigare. Därför vet ju ingen egentligen hur det skulle fungera om det fanns. Vid en tillfällig flytt får respektive verksamhet chansen att utvecklas. Det är ingen som vet hur det blir så prova. Kanske lärarna får chansen att utveckla sin undervisning på ett bra och positivt sätt. Folkbibliotekets resurser försvinner inte även om de flyttar till centrum. Det är väl bra för gymnasisterna att röra på sig med en promenad ner centrum? De går ju ändå till ICA och pizzerian så kombinera med ett besök på biblioteket! För övrigt är väl en lokal som det regnar in i knappast en bra miljö för bibliotekets böcker.

Så problemet med de stökiga individerna försvinner alltså om biblioteket flyttar?

Är inte lösningen att slänga ut de som inte kan uppföra sig?

Det är såklart tragiskt om det måste till ett vaktbolag som skall upprätthålla ordningen men kanske är det det bästa av dåliga alternativ…

Håller helt med Per-Erik Lorentzson!

Vad gäller trygghet, och att helt orelevant blanda in vad som händer på andra orter, så tycks ju bibliotek inte vara särskilt trygga mötesplatser i samhället. Om man ska tro uppgifter från Dik (facket för kultur och kommunikation) och vad som skrivits om till exempel Tensta bibliotek. Där förekom ju både våld och drogförsäljning, trots att det inte var i samma byggnad som en skola.
När man ser det från det perspektivet borde kanske folkbiblioteket flyttas från Fenix fortare än kvickt, så skolan blir en trygg och säker miljö för kommunens gymnasieelever. De slipper kanske även bli anklagade för att vara bråkiga, högljudda och otrevliga av folk som gillar att gnälla men inte vågar stå för det!
Sedan vet jag inte vilken ”sanning” det skulle kunna vara, som hör ihop med rasistkortet, som skulle vara en ögonöppnare i debattartikeln… att bibliotekspersonal inte tycker om ungdomar?
Att det skulle bli tryggare och vara fler som skulle besöka biblioteket bara det flyttades till andra lokaler? Att det finns vissa som är mindre välkomna till biblioteket än andra, på grund av ålder, etnicitet, eller vad? Hur stämmer det överens med uppdraget ”att ha ett folkbibliotek för alla”? Det är fint att vilja vara en verksamhet som riktar sig till ”alla”, men är det genomförbart? Finns den viljan, egentligen? Det ska bli intressant att se.

Äntligen någon som säger som det är!
Jag har sett och upplevt mycket stök på biblioteket när jag har varit där.
Jag känner mig inte alls bekväm att besöka biblioteket då vissa ungdomar är högljudda och mycket otrevliga.

Det är tur att det inte finns någon gymnasieskola i Skillingaryd för det biblioteket har ju aldrig haft nåt stök eller oroligheter, aldrig någonsin skulle väl någon gömma knivar bland böckerna eller sälja narkotika där ….

Vill för er alla påminna om att det på Fenix återfinns 370 mycket fina gymnasieungdomar. Ja det låter ibland, det blir bråk ibland men man kan verkligen inte dra alla dessa ungdomar över en kam. Det är oftast på skolor endast ett fåtal som bråkar och det är naturligtvis illa nog när det sker i ett folkbibliotek som ska vara en tyst miljö. Vill dock betona att Fenix inte på något sätt är en stökig och bråkig skola utan något vi ska vara stolta över. Särskilt stolt ska vi alla vara över de fina eleverna som går där!

Per-Erik Lorentzon
Skolchef

Jättebra! Jag tillhör en av dem som vill och behöver använda mig av biblioteket som studie- och forskningsplats, men som tyvärr upplever biblioteket som en otrygg och stökig plats illa lämpad för läsning och studier. Jag saknar ett bibliotek som är till för alla och inte bara som uppehållsrum för gymnasister.

Skönt att höra sanningen om hur det har gått till.

Väldigt få har vågat ha öppna ögon i den debatt som varit inom politiken av rädsla för rasistkortet.

Tack! Äntligen vågar ni ”ta bladet från munnen” och det hedrar er! Det är inte lugnt och stilla som folk tycks tro och som ni skriver ivrigt påhejad av en del personal. Man kan ju undra varför ingången flyttades till exempel och varför vi diskuterade om vi skulle ha ronderande vaktbolag på biblioteket? Jag har sagt det tidigare och säger det igen: Det var lokalbehoven som gjorde så att biblioteket flyttades till Fenix. Väldigt få ville detta främst på grund av att det ligger ”mitt i ingenstans” som någon skrev.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *