Nyheter

Värnamo sjukhus öppnar vårdavdelning för covid-19 patienter

Nyheter För att möta behovet av vårdplatser för personer som behöver sjukhusvård på grund av covid-19, har Region Jönköpings län beslutat att öppna en separat vårdavdelning på respektive sjukhus. På Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus öppnas vårdplatser idag och på Länssjukhuset Ryhov planeras vårdplatser från måndag

Ulrika Alegrievski, Rut Lindén, Ulrika Jendrot, Malin Sandholst, Emmy Nordlund och Anette Ingvarsson är redo för att vårda patienter på den nya covid-19-avdelningen på Värnamo sjukhus. Pressbild: Fredrik Lind

Arkivfoto

Igår vårdades 29 patienter med sjukdomen covid-19 på länets tre sjukhus, varav 7 patienter behöver intensivvård.

För att klara en förväntad ökning av antalet patienter med covid-19 har den regionala särskilda sjukvårdsledningen i Region Jönköpings län beslutat att länets tre sjukhus ska öppna varsin covid-19-vårdavdelning så snart det är möjligt.

Nya vårdplatser öppnas idag
Efter ett intensivt planeringsarbete kommer Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus att öppna sex vårdplatser vardera på ortopedkliniken respektive medicin- och geriatrikkliniken under torsdag 2 april, med möjlighet att utöka till 18 vårdplatser under nästa vecka. Länssjukhuset Ryhov öppnar 18 möjliga vårdplatser från 6 april på urologkliniken.

Skapandet av de speciella covid-19-vårdavdelningarna innebär i sin tur en viss omfördelning av övriga patienter på de berörda klinikerna.

– Vi skapar vårdplatser på medicin A, där patienterna kommer att vårdas med en personaltäthet som är ungefär 50 procent mer än normalt, säger Magnus Cernerud, verksamhetschef för medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus.

”Får vårda under en längre tid”
Sedan tidigare har kliniken tagit hand om ett antal misstänkta fall av covid-19.

– Skillnaden nu är att vi behåller de patienter som har konstaterat covid-19 och får vårda dem under en längre tid. Men vi kommer att klara att växa in i detta, säger han.

På Höglandssjukhuset i Eksjö pågår ett likadant arbete där patienterna ska vårdas på ortopedkliniken.

– Vi rustar för fullt och alla gör sitt yttersta för att få igång vårdavdelningen för covid-19-patienter. Detta är ett stort planeringsarbete, där vi utbildar samtidigt. Vi har haft medarbetare som varit på infektionskliniken och arbetat och i morgon får vi besök av smittskydd, säger verksamhetschef Daniel Wärnsberg.

Kapaciteten ökar kraftigt
I och med de tre nya vårdavdelningarna för covid-19 utökar Region Jönköpings län sin kapacitet kraftigt för den här patientgruppen.

– Jag tycker att vi ännu så länge ligger steget före, säger Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för Medicinsk vård. Vi är bra rustade med kapacitet den närmaste tiden och jag känner att vi ska klara detta, men det blir tufft och jobbigt för personalen. Samtidigt vet vi inte hur utvecklingen ser ut, och vi diskuterar redan nästa steg, alltså vilka fler avdelningar på våra sjukhus som är tänkbara att öppna upp för covid-19-patienter.

De nya covid-19-avdelningarna kommer i princip enbart att vårda patienter med bekräftad covid-19-smitta. Avdelningarna kommer i huvudsak att bemannas av medarbetare från klinikerna inom medicinsk och kirurgisk vård.

Personal är utmaningen
– Den största utmaningen är tillgången på personal. Vi dammsuger vår organisation efter medarbetare och de flesta vill ställa upp och hjälpa till. Det kan också bli aktuellt med personal från bland annat primärvård, samt administrativ personal som till exempel har en sjuksköterskeutbildning, förklarar Agneta Ståhl.

Detta ställer i sin tur krav på kompetensutveckling kring allt ifrån smittskydd till vårdfrågor.

– Därför görs nu en enorm insats på utbildning hos bland annat Metodikum, en utbildning som blir både individuell och teambaserad, säger Agneta Ståhl.

Inför starten av de separata vårdavdelningarna har också risk- och sårbarhetsanalys gjorts kring frågor som risk för smittspridning, risk för överbeläggning på andra avdelningar och behovet av kunskap om arbetet med infektionspatienter. Dessa analyser diskuterades under onsdag eftermiddag i den Centrala samverkansgruppen med fackliga företrädare.

Fotnot: Metodikum är Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering och finns på samtliga sjukhus i länet.

Källa: Pressmeddelande från Region Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *