Nyheter

Varning, varning, varning…

Nyheter Ett varningens ord till samtliga boende på landsbygden i Vaggeryds kommun, i Jönköpings län, ja ett varningens ord till samtliga boende utanför tätort i hela Sverige. Läs Lars Olssons, i Ekesås, insändare

När du minst anar, som blixt från klar himmel så överaskas du plötsligt en dag av besked att din idyll skall bli en industripark. Utan förvarning kallas du till samrådsmöte om din egna hemmiljö.

En väl förbered människa talar om för dig att där du bor och dina förfäder bott i århundraden skall jättekolosser på över 200 meters höjd byggas. Vindkraftverken kommer till din hembygd. Och du skall sitta där tacksamt och mottaga den för dig helt nya information.

Samråd skall gälla. Samråd för mig är när flera personer talar ihop sig om något gemensamt och sedan kommer till ett gemensamt beslut efter ett givande och tagande. Men här ställs du inför faktum! Utan vidare prut. Det är bara att acceptera. Lite finputsning kan man tänka sig, men inga drastiska förändringar. Sen får du tycka vad du vill. Att din hembygd blir förstörd tex eller att din ro kommer att störas av ett evigt oljud från vindkraftverken. Att din tomt kommer att skuggas med epilepsiframkallande skuggspel. Att vägarna ni värnat om i generationer och skött som om de vore era egna barn nu kommer att rätas och se ut som grusade motorvägar.

Ersättning för fördärvad boendemiljö talar man inte ens om. Men man kan i sin godhet tänka sig en bygdepeng. Tillåt mig småle. Bygdepeng innebär att markägarna där Vindkraftverken står erbjuder sig, i sin godhet, att till en förening i grannskapet skänka en slant.

Detta kan innebära att scouterna i Hok får 10 000 kronor för att min hemmiljö blivit förstörd. Eller varför inte det lokala jaktlaget får 10 000 kronor för att det inte går att jaga älg mer, för de har stuckit därifrån.

Detta är ju ett hån mot oss som bor där.

Markägarna förresten ja, De får ersättning på 7% av omsättningen på Vindkraftverken. Avtalen är givetvis hemliga. Men tala emot mig om du vet. 7% innebär mellan 150 000 kronor och 250 00 kr per år i 25 år. Så jag förstår att de är entusiastiska. En av markägarna där jag bor har två verk på sin mark och bor i Stockholm. Han skrattar åt oss hela vägen till banken.

Som sagt du får tycka vad du vill men så blir det.

Nu startar processen. Om du inte finner dig i att bli behandlad som en mindre förstående lallande idiot utan tycker att människovärdet och din rätt till att bo där du bor. Att din rätt att ha en tyst hemmiljö skall kämpas för. Då startar processhelvetet nu!

För nu, utan att be om det, så måste du ta strid för din rättighet att bo på landsbygden utan att ha en industripark som granne. Nu måste du sätta dig in i ämnet. Ett ämne som du inte tidigare ägnat särskilt mycket tanke åt innan. Du måste bli expert på något som du egentligen inte brytt dig om innan.

Du måste till och med betala egna pengar för undersökningar av ljudnivåer eller annan experthjälp som behövs. För all fakta som presenteras är annars partsinlagor från de som vill bygga. Och hur opartiska de är kan man räkna ut med njuren.

Du måste ständigt vara på hugget, svara på samtliga beslut och förslag som kommer. Ibland är de på obegriplig byråkratsvenska så du måste ringa och fråga dem som skrivit.

Och detta tar tid, detta håller på i evinnerliga tider. För vår del har det hållit på i 5 år nu. Och vi är inte framme ännu.

Det värsta av allt är att du blir ansedd som en byfåne och ”klimatförnekare”. För att alla är väl för vindkraftverk. Det är ju en helig ko som man inte skall diskutera ens en gång. Om du tar upp diskussionen så antingen skojar folk bort dig eller så tystnar de och vill inte prata om det. Och detta för att det är en helig ko. Om miljö får man inte ha annan åsikt än att man är för den. Javisst ja, vi är ju emot miljön. Hur man nu kan vara det? Undrar jag. Är inte vår närmiljö också miljö. Vi är också för en bra och god miljö.

Det värsta som händer är att folk svarar dig ”inte på min bakgård” vad de nu menar med det?

Troligen menar de att man är för något men bara det inte finns på min bakgård. Tex att man är för hem för utvecklingsstörda bara de inte bygger det där jag bor. Och det är ju ett effektivt sätt att ta död på diskussionen, för vem tycker inte att vi skall hjälpa utvecklingsstörda, alkoholister, pensionärer och andra sämre ställda i samhället. Men det är ju en annan diskussion! Om det inte vore så att det drabbade mig så hade vi givetvis inte engagerat något vidare i denna debatt. Utan vi hade väl låtit den bara rinna förbi oss. Men vem i Sverige engagerar sig i Västlänken, Förbifart Stockholm, mm mm omdiskuterade miljöprojekt och stora byggnationer om inte de som direkt drabbas av dem. De som får det nära eller på sin egna tomt, de som får det på just sin bakgård. Vi andra engagerar oss väl så där i det.

Det värsta jag utsatts för var under denna strid bli anklagad för att inte vilja ha hem för utvecklingsstörda där jag bor. Som en konsekvens av att jag inte vill ha Vindkraftverk där jag bor i Ekesås. Jag blev så upprörd så jag tappade talförmågan, och det vill till att få mig att göra det. Vad dessa saker har med varandra att göra övergår mitt förstånd.

Men ett enkelt svar kan ju ha varit att jag är inte för Vindkraftverk som sådana. Nu när jag har satt mig in i ämnet så har jag förstått att de inte är någon god tillgång för miljön med Vindkraftverk. De förstör mer är de tillför. De förstör närmiljön för människor, de tillför oreglerbar energi ofta när det inte behövs.

De byggs inte av miljöskäl utan enbart av profitintresse. Bolagen som bygger dem gör enorma profiter. Eolus tex måste ha extra bolagsstämma för att besluta om extra utdelning till sina aktieägare. Verken som tänks byggas hemma hos mig har inga ägare utan är till salu till hugade spekulanter. Dessa är ofta tyska kapitalister som låter oss bygga vindkraftverk i Sverige (die dumme shweden) för hemma måste de ha respektavstånd till hus på 10 gånger verkens höjd. Och den eventuella el de producerar behövs inte nu i Sverige utan exporteras till bla Tyskland. El som vi subventionerar med 30% genom de så kallade elcertifikaten. Så inte nog med att jag skall ha Vindkraftverk på 200 meters höjd hemmavid, jag får vara med och betala dem också indirekt.

Och apropå höjd, så undrar jag om folk har insett vad 200 meters höjd innebär? Ett normalt träd är cirka 30 meter. Så de är cirka 7 gånger högre. Lika högt som Turning Torso i Malmö. Mitt i skogen öster om Vaggeryd.

Så ni som brukar cykla runt här kan glömma det nu. Här kommer att stå giganter i skogen som låter som ånglok. Ni som plockar svamp här kan göra det i skuggspel och evigt oväsen. Ni som kör på Ekesåsvägen för det är så vackert, ni kan glömma det nu. Här kommer att bli en rak uppgrusad motorväg genom skogen.

Och mitt i skiten bor jag och mina grannar. Fy fan på ren svenska!

Lasse Olsson
Ekesås

Taggar

Dela


22 reaktioner på Varning, varning, varning…

Är det den vackra Svenska naturbilden vi ser ner vi ser dessa vindkraftverk,vad händer när vingarna lossar och hur långt kan de flyga är det någon som vet,det har hänt.

Hej. Vi kæmper mod Vattenfall Vindkraft AB:s planer om at bygge Vindkraftpark Bruzaholm. Processen har pågået siden 2014. Vattenfall Vindkraft AB har fået avslag ved Miljöprövningsdelegationen med har överklagat til Mark-och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
Du skriver: ” I Bayern, som BayWa kommer ifrån, de som vill bygga i kommunens västra delar, kräver miljölagen ett respektavstånd på 10 gånger verkens höjd. Samma lär gälla i Polen, som är ett av våra värst förorenande länder.”
Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan give os en præcis reference til dette udsagn.
Jeg er iøvrigt helt enig med dig.
Har du mulighed for at svare direkte til min mailadresse vil jeg være meget taknemmelig.

”tänk efter före” Jag tycker vi bör enas om att samma respektavstånd skall gälla hos oss som på kontinenten. I Bayern, som BayWa kommer ifrån, de som vill bygga i kommunens västra delar, kräver miljölagen ett respektavstånd på 10 gånger verkens höjd. Samma lär gälla i Polen, som är ett av våra värst förorenande länder. Innan man ens tänker tanken att gnälla på kortare respektavstånd och innan man ens tänker tanken på att ta elektricitet från Sverige skall de där länderna ha proppat sina länder fulla, och sedan skall samma respektavstånd gälla hos oss som hos dem. Skulle vi vara mindre värda här?

Bra Skrivit Lasse. Vi är många i hela landet som känner igen allt du skriver. Din text passar många andra i landet som upplever samma utsatta situation. Det utvecklas en stor social katastrof på landsbygden och det demokratiska underskottet växer för varje timme.
Drabbade kringboende i Eskilstuna kommun har förenat sig i en boendeförening, formellt registrerat med stadgar och allt. De gjorde det på inråden av Miljöprövningsdelegationen som ansog att 100 tals individuella yttranden i ärendet inte var att föredra. Nar boendeföreningen Duvhällenkringboende överklagade till mark och miljödomstolen nekade Nacka Tingsrätt MMD föreningen talerätt! Deras förening jämställdes med en Allmäm naturskyddsförening enligt Miljöbalken och då använde domstolen argumentet att föreningen inte uppfyllde kravet – måste ha varit aktiv i tre år.
Mål M4547-17. Därmed fick boende sin sak aldrig prövad och ett vidrigt beslut blev aldrig förmål för rättsligprövning. Ärendet har gått upp hela vägen till högsta domstol. Årshuskonventionen och Europ konventionen för mänskliga rättigheter tillämpas INTE i Sverige i vindkraftsärenden! Så där rök demokratin. Kontakta mig gärna om du vill veta mera.

Kommande val kan hen med stor fördel visa sitt missnöje , kanske i kommunalvalet tex…det finns partier emot den vanvettiga vindkrafts utbyggnaden…vindkraftverken bör annars stå så nära konsumenterna som möjligt ..helst inne i städernas parker för att minimera kraftöverföringsförluster…även så bor ju dom flesta förespråkarna för dylik kraft i städerna.

Enligt centerpartiet Fredrik Federly i God morgon på TV är 33% av EU:s energi fossilfri. Motsvarande för Sverige är 99%. Centern och Miljöpartiets plan är att
vindkraften kraftigt byggs ut för att förse kontinenten med el. Det blir människor på landsbygden som får betala priset.
Människor som båda dessa partier säger sig värna om. Kanske något man bör tänka på inför EU-valet.

Men är det fossilfritt eller sänkt CO2-halt som är målet? Det förstnämnda är ju i princip uppnått sedan länge, men försämras ju nu då kvarvarande kärn- och vattenkraft inte räcker för att täcka upp när det inte blåser utan man får köra igång fossilkraftverk. Bergreppet ”att skjuta sig själv i foten” passar bra här.

Kostnaderna för borttagandet efter ca 25 år
kommer att debiteras markägaren om det inte finns inskrivet i avtalet att det är vindkraftsbolaget som skall stå för kostnaderna. Men efter så lång tid har vindkraftverken bytt ägare eller gått i konkurs. Då är det kommunen och vi skattebetalare som får stå för fiolerna. Detta är kommunpolitikerna naturligtvis inte medvetna om med tanke på hur dåligt man i övrigt är insatta i vindkraftsfrågor.
Kommunen måste kräva att en förutsättning för
att få bygga är att erfoderliga antal miljoner per verk i förväg avsätts och är öronmärkta för detta
ändamål. Den största miljövinsten är att vår kommun förblir en vindkraftsfri kommun . Något som vi kan vara stolta över. Människors livsmiljö
måste alltid ha företräde före investerare från kontinenten.

Tack för alla stöttande och positiva svar på min insändare
Lasse Olsson
Ekesås

SSuveränt skrivet, tack! Har delat er text på olika FFacbook sidor i Norge och Sverige. Flera hundra läsare , många i liknande sits. Du är guld värd!

Hej Lasse! Jag håller med om vartenda ord du skriver. Jag skulle önska att du ville lägga in denna insändare i skaraborbsbygden och västgötabladet. Skulle du vilja det vore vi otroligt tacksamma.
Mvh Lollo och arbetsgruppen som kämpar för att bevara Hökensås i Tidaholm

Håller med dig Lasse, upplyftande att läsa något på ren svenska och inte det vanliga fikonspråket.
I framtiden kommer våra skogar att berikas, inte bara av döda träd, utan också utrangerade vindkrafts kadaver. Jag tror att det stora intresset och engagemang som producenterna visar nu är som bortblåst den dagen det handlar om att städa upp efter sig. Den kostnaden hamnar väl som alltid på medborgarnas skattsedel.
Skulle vara intressant att se en seriös kalkyl gällande dessa vindmöllor, från tillverkning, uppförande, skrotning, återställande av mark ,naturligtvis exklusive alla smygbidrag, och andra ekonomiska spetsfundigheter.

Varför bygga nära där folk bor när de inte får bygga där en örn ? setts någon gång är folk mindre värda

Fortsätt kämpa Lasse!! Jag är en av dem som håller på dig, att du har rätt till lugn och ro på landet.
Miljöbovar är precis vad skiten är.. undra om det någon som förstår bara hur mycket skada ett ända sånt verk gör på miljön. Å då menar jag inte när det är på plats för det vet vi ju redan. Men när det tillverkas. Det är fullkomligt otroligt att det ens kommer ut en ända grön kWH,, jag är frågande om det verkligen gör det under hela verkets livstid! Jag önskar att det fanns fler som tänkte lite längre än bara på kortsiktiga investeringar.

Finns dessa kompetenta personerna i kommunen och Skillingehus, våra förtroendevald? Jag vet inte vad man ska tro. De vet bäst och tror de äger hela kommunen.

Lars Olsson beskriver på ett alldeles utmärkt hur landsbygdsbefolkningen drabbas av den heliga kon vindkraften. Det sorgliga är att våra kommunpolitiker
tycker det är viktigare att tillgodose utländska investerares intressen än invånarna i vår egen kommun. All vindkraft byggs med utländskt kapital
och all el från vindkraften exporteras. Vad folk inte vet är att svenska elkonsumenter får högre elpriser
i och med att vi skall konkurrera om den el som finns på marknaden. Vindkraften är olönsam och hålls uppe enbart med höga elpriser för svenska elkonsumenter. Kärnkraften är också olönsam eftersom den skattebeläggs för att den skall självdö.
Det egendomliga är att vindkraftsdebatten på detta forum bara består av tre personer. Vad tycker övriga kommuninvånare ?

Vi har kämpat i en grannkommun. En markägare som bor cirka fyra timmars bilfärd härifrån ville bygga tre. Vi har lyckats mota bort två. Och kanske finns det inget intresse för ett verk kan man hoppas. Mitt i allt kallas man snål missunnsam outbildad bonde…som en av cheferna för vindkraftsbolaget talade med mig. Han kan man säga sket i det blå skåpet för detta var 2012 och än står ingen snurra på plats för envisare än synden är jag som sedan gjort skrivelser, iakttagit fåglar och fladdermöss,

Bra att du står emot vindkraftsmaffian. Vill du att Miljöpartiet och Socialdemokraterna får behålla makten om så är fallet så blir det mer vindkraft.

Jag håller med om alltsammans, förutom att jag tvekar om det där med ersättningen till markägarna. När jag ställde en distinkt formulerad fråga till BayWa svarade de att det naturligtvis bara gällde om verksamheten går med vinst. Så där handlar det uppenbarligen inte om en procentsats av omsättningen utan snarare om en procentsats av det som blir över efter alla omkostnader och markägarna lär vara lägre prioriterade än banker etc. Dessutom är BayWa’s bolagskonstruktion sådan att man undrar. Som jag förstått det äger moder- och dotterbolag i Bayern ett svenskt dotterbolag, som har pengar men ingen verksamhet. Det bolaget äger i sin tur fjärde ledens bolag, som driver verksamheten men som inte har något kapital av betydelse. Det är detta fjärde ledens bolag som skall betala markägarna, efter detta bolags övriga omkostnader. Någon kompetent person borde analysera bolagskonstruktionerna.

Ja, det vore intressant att veta hur många markägare som är nöjda med den ersättning de till slut får. Dessutom sitter de med ”Svarte Petter” om vindkraftägaren går i konkurs och avsatta medel för återställande inte räcker, då kanske ersättningen de fått i arrende bara täcker en bråkdel av den kostnaden de får ansvar att betala.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *