Nyheter

Vattennära mötesplatser utmed Lagan

Nyheter Det pågår just nu ett arbete med att ta fram ett översikligt program för att synliggöra och tillgänglighetsförbättra områdena kring Lagan, med hänsynstagande till natur och miljö.

Hans Göransson, Monica J Grönkvist och Elisabeth Wigert på en bro över Lagan.  [1/7]

Karta över Lagans sträckning i Vaggeryds kommun.  [2/7]

Vid grillplatsen på ön vid tidigare Missionsparken.  [3/7]

Hans Göransson, Monica J Grönkvist och Elisabeth Wigert.  [4/7]

Förr var det mycket liv och rörelse vid Lagan med utgångspunkt Missionsparken.  [5/7]

Lagan ringlar sig igenom Vaggeryd.  [6/7]

Lagan rinner vidare söderut.  [7/7]

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett översiktligt program för att synliggöra och förbättra tillgängligheten i områdena kring Lagan, med hänsynstagande till natur och miljö. I arbetsgruppen ingår projektledare Monica J Grönkvist tillsammans med Hans Göransson, gatu- och parkchef, samt Elisabeth Wigert, förvaltningssekreterare.

Tekniska kontoret på Vaggeryds kommun vill se hela Lagan som en resurs och stärka Lagans identitet. De vill ta vara på natur- och kulturvärden samt ta hänsyn till erosionen vid vissa sträckor. Lagans vattensystem sträcker sig från sjön Eckern i Jönköping, vilken ingår i Lagans huvudavrinningsområde, och över nästan hela Vaggeryds kommun vidare söderut med utmynning i Laholmsbukten.

Torsdagen den 1 juni presenteras programmet av arbetsgruppen vid en upplevelsekväll vid Gnyltån i Lundakvarn utanför Byarum. Då kommer du att få veta mer om den miljö som finns runt våra vattendrag, och Länsstyrelsen berättar bland annat om elfisket de använder sig av för att säkra fiskebeståndet.

Du kommer under kvällen också få tillfälle att berätta om dina upplevelser av Lagan och ge förslag på hur du vill att kommunen ska arbeta för att skapa vattennära mötesplatser längs med Lagan.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *