Nyheter

Vem representerar politikerna – vindkraftsbolag eller landsbygden?

Nyheter Det har kommit till min kännedom att frågan om Vindkraftverk på Boarp har varit uppe till diskussion på sistlidna möte med miljö- och byggnämnden den 25 maj i år. Läs insändaren här

Olof Sjöholm (C) väckte frågan om skrivelser som förekommit angående förändring i ansökan om vindkraft gentemot beslut. Han menar att Länsstyrelsen säger att det ”endast” är en vägsträckning som ändrats och att det är ok. Han vill att kommunen går ut och dementerar skrivningarna i massmedia. Beslutet blev att man ber Länsstyrelsen dementera.

Detta föranleder mig att ställa några frågor till miljö- och byggnämnden och kommunfullmäktiges ledamöter:

1: Hur vanligt är det att en ledamot tar upp diskussioner i massmedia och vill att nämnden skall uttala sig.

2: Var har Olof Sjöholm fått sina uppgifter ifrån?

3: Hur ofta diskuterar nämnden Vindkraftverk i kommunen?

4: Vad har föranlett ledamoten att väcka denna fråga i nämnden? Och inte andra viktiga miljöaspekter för vår kommun som rör vindkraftverk?

5: Vilka är lögnerna som framförts av media och mig?

6: Vem representerar Olof Sjöholm och därmed Centerpartiet, Landsbygden eller Eolus?

7: Varför har inte den nya vägen till vindkraftverken diskuterats av ledamöterna i miljö- och byggnämnden?

8: Varför har inte den kabel diskuterats, av ledamöterna i miljö- och byggnämnden, som kommer att dragas från vindkraftverken på 1,7 mil tvärs genom vår kommun på ett djup av cirka 1,5 meter.

Sakfråga.

Undertecknad har till Länsstyrelsen i Jönköpings län ingett en skrivelse som återgetts i Skillingaryd.nu. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i detta ärende och skall tillse att beslutet från Länsstyrelsen i Östergötland följs.

Jag har använt tre argument för min skrivelse:

1: Storleken på verken.

I handlingarna har sökande angivit att deras beräkningar och utförande beräknas efter ett Vindkraftverk av storlek; Siemens SWT-2.3-113-2 300 113,0  (= 2,3 MW effekt)   (= rotordiameter 113 meter) vilket ger vingarna en svepyta på cirka 1,0 hektar.

Detta har man ändrat till:

I verkligheten vill man bygga Siemens Gamesa 5.8-170  (= 5,8 MW effekt)  (= rotordiameter 170 meter) vilket ger vingarna en svepyta på cirka 2,3 hektar.

Ljuger jag eller talar jag sanning?

2: I företagets ljudberäkning så anger man att ingen  boende kommer att få ett ljud överskridande 40 Db. Deras ljudberäkning gör en mycket konstig knick och kurva precis vid Mörkhultet. Vi litar inte på deras ljudberäkningar och vi har betalt för en egen ljudberäkning som visar att Mörkhultet kommer att få ett ljud på överstigande 40 Db.

Det är konstigt att ljudet inte förändrats enligt företagets beräkningar trots att vingarna svepyta ökat med 2,3 gånger.

Här är en fråga vem man litar på?

Vem litar Olof Sjöholm på?

Vem ljuger i denna fråga?

3. Angående vägsträckningen som enligt Olof Sjöholm är ok, så är vi inte överens med bolaget där. Kanske Olof Sjöholm är det.

Företaget har inte på 10 år lyckats lösa transporten till byggarbetsplatsen och har inte fört en diskussion med omkringboende eller markägare runt omkring.

Från början diskuterade bolaget att använda enskilda vägen för transporter men har inte fört reela diskussioner med föreningen. När bolaget insåg att dessa diskussioner skulle bli svåra  har man försökt att få andra markägare att släppa till mark för väg. De flesta har sagt nej men tillslut fick man en ägare att säga ja. Då har bolaget gjort en snabbinventering av markerna som skall användas, En mycket slarvig sådan.

Det är ju konstigt att miljö- och byggnämnden inte har haft en åsikt i denna fråga.

Om någon annan skulle göra ett litet ingrepp i naturen då går ju nämnden i taket men i denna fråga där bolaget vill bygga en jätteväg för transporter har man ingen åsikt.

Enligt Olof Sjöholm är det ju ok att bygga vägen.

Vem har rätt och vem har fel?

Ekesås
Lasse Olsson

Redaktionens fotnot: Samma dag som nämndmötet är, skickar tjänsteman förfrågan till Länsstyrelsen, där man ber Länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet att sammanställa och skicka ut ett pressmeddelande som beskriver aktuell status för Vindpark Boarp i Vaggeryds kommun.

Miljö- och byggnämndens ledamöter konstaterar att det förekommer många felaktigheter/missuppfattningar bland kommunmedborgare och i medias kommentatorfält gällande Vindparken Boarp. Det talas bland annat om högre verk än vad som anges i ansökningshandlingar och frågan om veto diskuteras fortfarande som om det ännu är aktuellt. För att motverka detta önskar Miljö- och byggnämnden att Länsstyrelsen sammanfattar vad som gäller för vindbruksparken i ett pressmeddelande som skickas till lokal media.

Den 28 maj svarar Länsstyrelsens miljö- och byggnämnden att Länsstyrelsen inte avser att gå ut med pressmeddelande vad gäller vindpark Boarp då ärendet är under pågående handläggning. Om miljö- och byggnämnden önskar information går det bra att höra av sig till Länsstyrelsen.

Att ärendet är under handläggning beror på att remiss till de markägare som direkt berörs av vägdragningen och svar på detta ska in till Länsstyrelsen senaste 17 juni.

Taggar

7 reaktioner på Vem representerar politikerna – vindkraftsbolag eller landsbygden?

Man blir ju lite orolig när kommunens folkvalda väljer att enbart ta Eolus sida. De ska väl representera folket som valde dem? Även för framtida etableringar blir man orolig när man ser kommun agera springpojke åt vindkraftsbolagen.

Beträffande förändringen av verkens storlek vill jag dra en parallell. Om man beräknar bullernivån på ett vägbygge efter personbilar – då är det väl ingen som tror att den beräkningen gäller om man istället avsätter den vägen för lastbilstrafik? Men så gör tydligen vindkraftsbyggarna.

Väldigt bra gjort av Olof, onödigt att spekulationer, gissningar och åsikter presenteras som fakta runt fikabord och i kommentatorsfält. Nu kanske Don Quixote kan lugna ner sig, det är inte den som skriker högst som alltid har rätt.

Nej, men inte de som låter tystnaden tala heller! Varför lägger kommunen inte fram den fakta de har gällande vindkraftsparken. Då skulle spekulationerna försvinna helt.

Kan Du Hubert visa vad i min insändare som är gissningar, Gissningar stod Olof för denna gång, riktiga killgissningar…
Nu behöver ju inte varken du eller Eolus skrika för att få rätt utan de kan använda dessa politiker som Olof och verka i det tysta.
Vi fick inte rätt även om vi skrek oss blåa, Jag undrar hur du gjort om du fick dessa stålkollosser till grannar?
Lasse Olsson
Ekesås

En åsikt som inte bygger på fakta, eller där eventuell fakta inte redovisas på ett korrekt vis utan bara tas för givet i argumentationen kan ses som en gissning. Men åsikter och känslor har vi naturligtvis alla mer eller mindre av, det gör inte det mer sant för omgivningen.

om ni behöver låna ljudmätare för att
kolla vem som skriker högst så har jag
en att låna ut.

Lämna ett svar till Suck Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *