Nyheter

Verkligheten går snabbare än vad vi hinner med

Nyheter Nu har kommunstyrelsen beslutat om översiktsplan samt handlingsplanen för kommande år. Allt från grönstruktur- till bebyggelseplan.

-Viktigt att vi redan nu sätter igång och se över översiktsplanen, vilken vi måste ha tillika en handlingsplan. Det händer väldigt mycket. Verkligheten går fortare än vad vi hinner med. Skjutfältet kommer som en särskild del i detta. Stora arbetet blir under början 2019, men vi kan inte sitta här och vänta, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens översiktsplan och handlingsplan innehåller allt från bostadsbyggande, industritomter, infrastruktur och vindbruksplan. En punkt våra politiker inte vill ska stanna upp är samhällsbyggandet.

– Vi har en skyldighet att ta upp en översiktsplan, antingen göra en ny eller göra om den som finns idag. När vi tittar på att göra en handlingsplan så man behöver få in i de nya planerna i denna också, säger Kenth Williamsson (S).

Översiktsplanen ska vara aktuell och vägledande för kommunens beslut om mark- och vattenanvändning. I planen finns även förslag på markområden för att säkerhetsställa infrastrukturen i kommunen och kopplingen gentemot övriga länet. I översiktsplanen bör politikerna ha transportplanen med i beaktning vid beslut, då regional beslut väntas komma. Bebyggelseutvecklingen i kommunen har genomgått en stor förändring och de markresurser som tidigare har funnits har snabbt minskat.

I boendeutvecklingsprogrammet finns redovisat nya områden som föreslås som utbyggnad och kommunen har som mål att bebygga 50 bostäder varje år. En grönstrukturplan har kommunstyrelsen tidigare fattat beslut om och den ska belysa och säkerhetsställa de gröna värden för att kunna fungera som vägledning och beslutsunderlag för nya utvecklingsområden.

Taggar

4 reaktioner på Verkligheten går snabbare än vad vi hinner med

Lite märkligt att arbeta fram en Grönstrukturplan i ett samhälle som Vaggeryd. Speciellt när man tar fram förebilder som Stockholm, Göteborg och Valencia i presentationen av idén. Dessutom att tillsätta en tjänst för detta, ett arbete som lätt kan hanteras av befintlig personal. Viljan att tillmötesgå miljörörelsen syns mig bli lite överdriven.

I Vaggeryds Kommun är det i princip aldrig längre bort till skogsområden än 500 m. Vi är ingen storstad med deras specifika problem.

När kommunens stora parti, tog upp Manhattan som förebild, då var det dags att resa sig och gå hem. Manhattan (stadsdel i New York) bebos av 1,5 milj människor och har 12000 restauranger. Lite skillnad!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *