Nyheter

”Vi har tappat kontrollen över fastighetsskötsel”

Nyheter För ett år sedan lämnade S in en motion att kommunen återtar fastighetsskötseln, både inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal löper ut. Ledande politiker är överens om att man tappat kontrollen och frustationen är stor

Arkivbild på någon form av fastighetsskötsel

Bakgrunden till motionen är att S sett brister i underhållet när tjänsterna utförs av externa leverantörer.

– Detta har lett till oklarheter om vem, vad och hur saker ska göras. En återgång till kommunal regi ger förutsättningar för att ta ansvar för helheten och lättare kontrollera kvalitén. Det blir också en ökad trygghet för eleverna om alla vuxna dagligen finns i förskola och skola hör till samma huvudman och hjälpa till att arbete förebyggande, inte minst rörande trygghet, sa Kenth Williamsson (S) när han lämnade in motionen. 

Under året som har gått har motionen varit hos tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Samtliga utom kultur- och fritidsnämnden föreslog avslag på motionen. Kultur- och fritid svarar att det är tekniska nämnden som är ansvarig för fastighetsskötsel och har därför lämnat över frågan till dem. 

I kommunstyrelsens arbetsutskott var inte politikerna riktigt enade. Förslaget till kommunstyrelsen blev att man avslår motionen med motiveringen att man ska se över hela organisationen. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi måste komma till rätta med det här. Vi träffade två förvaltningschefer och fick information. Vi tappar rådigheten. Vi märker det nu under valarbetet, där vi bland annat knackar dörr, att det här är en stor fråga för våra invånare. Det här tar tid och vi får mycket kritik för det här. Man vill få åtgärderna gjorda. När det ändå är en vaktmästare på exempelvis Sörgårdsskolan så görs bara det som han var inringd att göra, något ytterligare på plats görs inte. 

Ulf Abrahamsson (C); ”– Vi är rörande överans. Vi har tappat kontrollen. Den organisationen vi har i dag håller inte. Men vi kommer att lösa det här tillsammans”. 

Gert Jonsson (M); 
– Man kan likna det vid att skötseln är sjukdomen och vi har olika medicinering för att åtgärda. Vi har ett bekymmer, det vet vi. 

Thomas Axelsson (KD);
– Ni i S vill ha det i egen regi, det vill inte vi. 

– Analysen skulle ha gjorts för länge sedan. Men varken du Kenth eller jag har drivit på den här frågan. Frustationen är stor, summerar Ulf Abrahamsson (C) gällande fastighetsskötseln i kommunens förskolor och skolor… 

Motiveringen gällande att avslå motionen är att ”Kommunfullmäktiges nuvarande grundprincip gäller att fastighetsskötsel och lokalvård utförs i extern regi. Vaggeryds kommuns organisationsstruktur behöver reformeras gällande underhåll och städ i båda underlag för upphandling, ledning och styrning samt i uppföljning och utvärdering av externa utförare”.

Motionen om fastighetsskötsel kommer säkerligen att debatteras i kommande kommunstyrelse men även när motionen ska beslutas i kommunfullmäktige framåt hösten. 

Taggar

Dela


6 reaktioner på ”Vi har tappat kontrollen över fastighetsskötsel”

Nu är det ju så att både vaktmästare och städare i våra skolor har annat att göra än att ta hand om eleverna sedan är det rätt att vi alla inom skolan är viktiga för eleverna. Men om eleverna beter sig illa på skolan tycker jag att vi kan titta lite på det som heter föräldraansvar…det är väl trots allt föräldrars ansvar att barn och ungdomar vet att föra sig och vad som är rätt och fel i kontakten med andra människor? Förekommer det hot och våld på olika sätt tror jag nog att det har mer att göra med frånvaro av vårdnadshavare och vårdnadshavares uppfostran i hemmet än på oss pedagoger som har till uppgift att lära era barn kunskaper praktiskt och teoretiskt för att de just ska kunna bli bra samhällsmedborgare och att de lärt dig ta ansvar samt vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har gör att vårt samhälle ska fungera…
Inlägget där det nämns lek och att vara kompis med eleverna är bara nonsens och inte värt att bemöta. Våra barn -vår framtid!

Nu undrar vi vilken vaktmästare Kenth Williamsson menar?
Det du beskriver stämmer inte överens med vaktmästarnas arbete!
Du är välkommen att kontakta någon av oss vaktmästare för ett möte och att få veta hur vi arbetar.

Kommunen har tappat kontrollen för länge sedan. Kolla på alla nybyggen, kostar extra 30-–50 procent. Vad håller kommunen på med?

Det är fegt utav (M) (KD) och (C) politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott att lägga över skulden på de anställda i kommunen.

Det är ju de borgerliga politiken som fört in fastighetsunderhållet till privata företag.

Detta började med att Gert Jonsson ville att lokalvården i alla skolor skulle privatiseras. Detta innebar att den goda samordning som gjort via Vsbo revs upp och drygt 20-tal utbildade och certifierade lokalvårdare sades upp eller erbjöds avgångsvederlag. Men lokalvård i Skillingehus bibehålldes i kommunal regi.

Allt fortsattes sedan med att fastighetsavdelningen belägen i gamla kommunhuset i Vaggeryd – som var direkt ställd under kommunstyrelsens arbetsutskott – lades ned och ersattes med en fastighetschef och en kanslist direkt underställda dåvarande kommunchefen. Här gjordes ibland sporadiska upphandlingar men direkta beslut om fastighetsunderhåll som utfördes av privata företag.

Härefter kom fastighetsunderhållet åligga kommunstyrelsens tekniska utskott som fortsatte att upphandla fastighetsunderhållet.

Under den nu senaste mandatperioden har detta tekniska utskott gjorts om till teknisk nämnd som fått överta upphandlingsansvaret för fastighetsunderhållet. Rent formellt har denna nämnd numera ansvaret.

Jag tycker att nu använda denna ständiga organisationsförändring som urskuld till att man vill fortsätta med att privatisera fastighetsunderhållet.

Vad som behövs är ju nu en slutlig återgång till fastighetsunderhålls genomförande i kommunal regi med anställda vaktmästare, snickare och lokalvårdare.

Upphandling för användning utav privata byggföretag skall som förr i tiden användas vid det som inte är fastighetsunderhåll. Jag tänker här på åtgärder såsom byte utav äldre fönster och tak, förnyelse utav äldre golv samt eventuella till- eller ombyggnader.

Det behövs nytänkande inom Vaggeryds kommun genom att också våga vara traditionell.

Jag kommer i valet 11 september lägga min röst på Socialdemokraterna

Hur många miljoner kommer denna ”tappade kontrollen” kosta oss invånare? Svider i både plånboken och ögonen att se hur kommunens lokaler förfaller.

Sedan är det bra med fler vuxna i korridorerna då det eskalerar ibland med våld, hot,försök till mordbrand med mera.
En tjurig vaktmästare, städare skadar inte som cirkulerar korridorerna i stället som i dags datum polisen skall patrullera Hjortsjöskolan. De borde rimligtvis ha viktigare saker att göra…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *