Nyheter

”Vi kommer arbeta för trygghet”

Nyheter Sverigedemokraterna Vaggeryd har haft sitt årsmöte där under mötet extra stort fokus lades på listan inför val till kommunfullmäktige 2022.

En del nya valdes in i styrelsen och Jan Sjögren fick fortsatt förtroende som ordföranden.
Efter årsmötet ser styrelsen ut som följer: Ordförande: Jan Sjögren, vice ordförande: Stig Svensson, andre vice ordförande och gruppledare: Jan- Erik Aronsson, kassör: Lars- Olof Hindersson, ledamöter: Anders Stacke, Jan-Olof Svedberg, Petra Olofsson, Emil Petersson, Mikael Persson Korpihalme och Marie Luotonen samt suppleanterna: Ann Hofer och Hans Hofer.

– Fokus för Sverigedemokraterna Vaggeryd har alltid varit och kommer alltid vara att vi ska driva en trovärdig och pålitlig politik som gynnar kommuninvånarna. Vi kommer arbeta för trygghet. Trygghet för de yngsta till de äldsta kommuninvånarna.

– SD Vaggeryd kommer att verka för att få bort droger från skolor och gator, skapa långsiktiga och hållbara investeringar för bland annat skolor, boenden och sjukvårdslokaler. SD Vaggeryd tar ansvar för skattebetalarnas pengar och vad de ska användas till. Vi vill även att kommuninvånarna ska känna sig trygga i att kunna vistas utomhus på kvällar, samt att vi tillsammans ska värna om miljön och en levande landsbygd.

• Detta vill i SD Vaggeryd arbeta för;
– För en ökad trygghet i kommunen vill vi arbeta för en närpolisstation.

– Vi vill se större ansvar när det gäller investeringar med skattemedel samt att budgetar som sätts i samband med investeringar är hållbara.

– Lokaler och fastigheter ska underhållas på ett korrekt sätt och skolan ska vara en trygg plats för både elever och lärare och vara gynnsam för lärande.

– Vi vill att personal som tar hand om våra barn och äldre ska kunna tala svenska och vi vill att miljön i vår kommun inte ska förstöras av bland annat vindkraft. SD Vaggeryd kommer alltid arbeta för en levande kommun både inom städerna och på landsbygden.

Listan inför valet till kommunfullmäktige:

 1. Jan-Erik Aronsson
 2. Marie Luotanen
 3. Anders Stacke
 4. Jan-Olov Svedberg
 5. Stig Svensson
 6. Jan Sjögren
 7. Petra Olofsson
 8. Emil Petersson
 9. Lars-Olof Hindersson
 10. Mikael Persson Korpihalmi
 11. Martin Persson
 12. Hans Hofer
 13. Jutta Svedbom
 14. Stefan Svedbom
 15. Ann Hofer
 16. Toomas Ting
 17. Peter Sydefors
 18. Ingvar Larsson
 19. Monica Eriksson

Har din förening haft årsmöte? Skicka in bild och text till redaktionen@skillingaryd.nu

SD på årsmöte

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *