Nyheter

”Vi ska anstränga oss gällande torget”

Nyheter När kommunfullmäktiges ledamöter sammanträdde under måndagskvällen godkändes nya detaljplanen för torget i Vaggeryd. Kenneth Åberg (S) som gjorde sin sista kväll i ledamotsstolen ville gärna lämna lite bakgrund innan beslut togs.

  [1/3]

  [2/3]

  [3/3]

Med stöd av plan- och bygglagen förordade kommunstyrelsen att fullmäktige ska godkänna den nya detaljplanen som möjliggör en förtätning av bebyggelse i centrala Vaggeryd. Tanken är bostäder upp till fyra våningar vid östra torget i Vaggeryd samt möjliggöra centrumverksamhet med både butik, kontor och föreningslokal i bottenplan. 

Februari 2019 gav kommunstyrelsens arbetsutskott klartecken till att upprätta ett förslag till ny detaljplan och under måndagskvällen skulle densamma beslutas. 

Kenneth Åberg (S):
– Jag vill yrka bifall, men vill ändå göra en bakgrundsbeskrivning. Det var länge sedan vi lämnade det gamla kommunkontoret och det är länge sedan vi förvärvade Dalhem. Vi har länge sett att vi vill ha en förändring, en byggnation av bostäder vid torget. Det här är en viktig plats som vi behöver utnyttja på ett bra sätt. Det är viktigt att vi nu under fortsatta arbetet, att ta besluta i nämnder, att vi anstränger oss och att aktören anstränger sig så vi får en lösning som vi är glada och stolta över. I detta område finns också många som går i området och jag vill lyfta ett varningens finger och vi måste ägna stor omsorg att skapa goda förutsättningar för gående i området. Området är tätbebyggt och gatorna är smala, det är gamla kvarter. Därför måste vi vara noggranna att de boende på ett säkert sätt gå fram, som vi säger. Vi vill inkludera fler kvarter för att göra en översyn på trafiken. Även parkeringsbehovet är stort och därför har vi också diskuterat torgets utformning. Våra företrädare har gjort det på ett gediget sätt, torget får inte förgrönas. Torget ska vara torg och det ska vara öppet men även fungera som parkering. Gatorna är små och trånga och inte minst kyrkan har en stor verksamhet samt dessutom uthyrningsverksamhet och då måste torget vara en spontan parkering. Jag vill skicka med de här tankarna på mitt sista kommunfullmäktige. 

Gert Jonsson (M):
– Det är en plan som vi jobbat med ett tag. Det är ett känsligt och centralt område. Vi har haft en god dialog. Vi kan notera i handlingarna att det är allmän platsmark och det finns ett tydligt uppdrag att ta fram torget i framtida projektering. Ytterligare detalj så var det att vi lämnade ett förslag att vi har exakta gränser. Nu har vi kontrollmätt och den plankartan som finns med i handlingar är på centimeter. Nu får vi en centrumutveckling. 

Kommunfullmäktige beslutade att besluta enligt kommunstyrelsens förslag: detaljplanen för ny bostadsbebyggelse fick grönt ljus.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *